Všichni jsme sousedi

Praha / Sbírku organizuje Spolek Vrána

{}

Všichni jsme sousedi

0 %

Vybráno 4 805 Kč z 1 000 000 Kč
Zbývá -741 dnů
Sbírka byla ukončena 06. června 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

V dobách míru se věnujeme podpoře seniorů a matek samoživitelek v nouzi, podporujeme dobré sousedské vztahy. Rozdáváme tunu potravin týdně, poskytujeme právní pomoc a psychologickou pomoc zdarma.

V tuto chvíli cítíme povinnost podpořit i seniory a matky s dětmi z Ukrajiny. Jídlem, léky, dobrým slovem.

Soucit a sounáležitost nejsou znamením slabosti, ale síly.

Budeme dál pomáhat i českým samoživitelkám i seniorům a chceme naši pomoc rozšířit o pomoc ukrajinským rodinám. Ceny narůstají a je potřeba se připravit na podporu lidí v nouzi. Jak Čechů, tak Ukrajinců. Peníze použijeme na nákup potravin, léků a odměnu pro lidi, kteří budou pomoc vydávat.


Více o naší činnosti se můžete dozvědět i v rozhovoru na DVTV:

https://video.aktualne.cz/dvtv/rozvazi-zdarma-jidlo-samozivitelkam-i-seniorum-jsem-jeziskem/r~1bfef8ac8ce911ebb0fa0cc47ab5f122/

Sbírku již podpořilo 5 dárců

2 112 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

„Díky Vám, sousedé.“
2 112 Kč — Ester Janečková před 2 lety

252 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

252 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

77 Kč — Anonymní dárce před 2 lety