Hiporehabilitace

Hledáte způsob, jak financovat vaše hiporehabilitace? Pak jste tady správně. Terapie se skvělými výsledky, na které bohužel nepřispívá zdravotní pojišťovna. Nebojte se založit svou sbírku ještě dnes!

Posláním Centra hiporehabilitací Mirákl je zkvalitňování života a léčba dětí se speciálními potřebami pomocí hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie a dalších terapií, které jsou provozovány v přírodě a v souladu s přírodou.

Během celého roku pořádají fyzioterapeutické pobyty, jejichž stěžejní léčebnou metodou je hipoterapie, využívající pohyb koňského hřbetu v kroku pro ovlivnění motorického chování dítěte.

Centrum hiporehabilitace Mirákl, o. p. s. je poskytovatel zdravotních služeb a akreditované středisko Ministerstva zdravotnictví ČR, které léčí děti se speciálními potřebami pomocí hiporehabilitace. Klienty centra je více než 150 dětí ve věku 3 měsíce až 15 let. Zaměřuje se na neurologické a ortopedické diagnózy, na genetické onemocnění, poúrazové stavy, zrakové a sluchové postižení, a rovněž na funkční problémy pohybového systému a prevenci jejich vzniku. Organizace působí v areálu hospodářského dvora v Bohuslavicích. Děti mají během pobytu kromě 2 rehabilitačních jízd na koni také fyzioterapii, canisterapii a dále možnost účastnit se dalších terapií jako je muzikoterapie či arteterapie. Každá aktivita je přizpůsobena zdravotnímu stavu a možnostem daného dítěte. Více informací na www.chmirakl.cz