Podpořte mámy a táty samoživitele

Díky vám na to nebudou sami


  • Kategorie
  • Nejnovější
  • Nejúspěšnější
  • Nejblíže k cíli
  • Brzy končí
Tomíkova cesta k samostatnosti
95 %

Tomíkova cesta k samostatnosti

Cesta k DOMOVU pro maminku a 5 dětí
91 %

Cesta k DOMOVU pro maminku a 5 dětí

Pomozte mi prosím, abych se synem neskončila na ulici
87 %

Pomozte mi prosím, abych se synem neskončila na ulici

Pro rodinu naší zesnulé kolegyně
79 %

Pro rodinu naší zesnulé kolegyně

POMÁHÁME SAMOŽIVITELKÁM a Samoživitelům

S příchodem koronavirové krize se sociální a ekonomická situace tisíců rodin samoživitelů výrazně zhoršila. Řadě z nich scházejí prostředky na nejnutnější výdaje. Mám radost, že Češi a v tuzemsku působící společnosti projevují velkou ochotu pomáhat a sbírky na podporu samoživitelů úspěšně běží,“ říká novinářka Nora Fridrichová, která přišla s iniciativou Nákup pro rodinu samoživitelky a Notebooky pro distanční výuku dětí samoživitelů.

V ČR je 175 tisíc neúplných rodin

V 60 % rodin se o děti stará rozvedená matka nebo otec

20 % rodičů nemá práci

Zdroj: Český statistický úřad, 2017

Vedle rychlé pomoci si zakládáme na důkladném ověřování žádostí, aby se zamezilo případným podvodům. Žadatelé potřebují doporučení třídního učitele nebo sociálního pracovníka. Do spolupráce s vytipováváním příjemců se zapojily i další neziskové organizace, například Nadační fond Vrba, který pomáhá ovdovělým rodinám.

Sbírky pro samoživitele podporují

DĚKUJEME