We all neighbours

Praha / Organizer: Spolek Vrána moc.liamg@liameynazuz

{}
0 %

We all neighbours

Amount raised 4 805 Kč of 1 000 000 Kč goal
Left -540 days
0 % z původního cíle
The campaign has ended 06. June 2022

Help by sharing

V dobách míru se věnujeme podpoře seniorů a matek samoživitelek v nouzi, podporujeme dobré sousedské vztahy. Rozdáváme tunu potravin týdně, poskytujeme právní pomoc a psychologickou pomoc zdarma.

V tuto chvíli cítíme povinnost podpořit i seniory a matky s dětmi z Ukrajiny. Jídlem, léky, dobrým slovem.

Soucit a sounáležitost nejsou znamením slabosti, ale síly.

Budeme dál pomáhat i českým samoživitelkám i seniorům a chceme naši pomoc rozšířit o pomoc ukrajinským rodinám. Ceny narůstají a je potřeba se připravit na podporu lidí v nouzi. Jak Čechů, tak Ukrajinců. Peníze použijeme na nákup potravin, léků a odměnu pro lidi, kteří budou pomoc vydávat.


Více o naší činnosti se můžete dozvědět i v rozhovoru na DVTV:

https://video.aktualne.cz/dvtv/rozvazi-zdarma-jidlo-samozivitelkam-i-seniorum-jsem-jeziskem/r~1bfef8ac8ce911ebb0fa0cc47ab5f122/

5 donations

2 112 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Díky Vám, sousedé.”
2 112 Kč — Ester Janečková 2 years ago

252 Kč — Anonymous donor 2 years ago

252 Kč — Anonymous donor 2 years ago

77 Kč — Anonymous donor 2 years ago