Podpořte konferenci na téma pietních biocenter – hřbitovních rezervací v Česku!

Brno / Sbírku organizuje Poslední stopa z.s.

{}

Podpořte konferenci na téma pietních biocenter – hřbitovních rezervací v Česku!

0 %

Vybráno 8 887 Kč z 77 000 Kč
Zbývá 45 dnů
Sbírka byla ukončena 07. dubna 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Podpořte konferenci o revolučních pohřebištích pro udržitelnou krajinu. Zajímá vás ekologie, pohřbívání mimo město a nové trendy? Vaše podpora umožní uspořádat konferenci, kde se odborníci zaměří na konkrétní řešení a diskuse o etice, legislativě, ekologii a praktičnosti pietních biocenter.

Pietní biocentrum je koncepce krajinného pohřebiště 21. století jako hybridního modelu bio diverzního krajinného prvku s aditivní hodnotou pohřbívání v extravilánů měst a obcí (ÚSES) s provázaností na ochranu životního prostředí.

Cíle konference:

  • Specifikace podmínek pro pilotní realizaci.
  • Odborný dialog o etice, legislativě a ekologii v pohřbívání.
  • Získání zpětné vazby veřejnosti.
  • Propagace petice za udržitelné pohřebnictví.

Vaše podpora přispěje k většímu porozumění a vědomí ekologického pohřbívání. Přispějte k této inovativní a důležité konferenci!

Jak sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky půjde na konferenci na téma pietních biocenter – hřbitovních rezervací v Česku.

Rozpočet konference zahrnuje také vypracování sborníku, který bude shrnovat výstup odborného dialogu a poslouží jako podklad pro další kroky, vedoucí k pilotní realizaci pietního biocentra. 

Prosím, pomozte nám konferenci zrealizovat. Jsme Spolek Poslední stopa z.s., který je zaměřen na osvětu o ekologických metodách pohřbívání. Realizujeme vzdělávací akce a poskytuje poradenství. Snažíme se prosadit nové ekologické metody pohřbívání.

Vaše podpora je klíčová pro náš úspěch! Děkujeme!

Partneři sbírky 1

NF Propolis33

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33.

Sbírku již podpořilo 3 dárců

333 Kč — Anonymní dárce před 7 hodinami

7 777 Kč — NF Propolis33 před týdnem

777 Kč — Milan J.Bílek před 2 týdny