Podpořte konferenci na téma pietních biocenter – hřbitovních rezervací v Česku!

Brno / Zbierku organizuje Poslední stopa z.s. moc.liamg@apotsindelsop

{}
0 %

Podpořte konferenci na téma pietních biocenter – hřbitovních rezervací v Česku!

Vybraných 8 887 Kč z 77 000 Kč
Zostáva 44 dní
12 % z původního cíle
Zbierka bola ukončená 07. apríl 2024

Zbierce pomôžete zdieľaním na sociálnych sieťach

Podpořte konferenci o revolučních pohřebištích pro udržitelnou krajinu. Zajímá vás ekologie, pohřbívání mimo město a nové trendy? Vaše podpora umožní uspořádat konferenci, kde se odborníci zaměří na konkrétní řešení a diskuse o etice, legislativě, ekologii a praktičnosti pietních biocenter.

Pietní biocentrum je koncepce krajinného pohřebiště 21. století jako hybridního modelu bio diverzního krajinného prvku s aditivní hodnotou pohřbívání v extravilánů měst a obcí (ÚSES) s provázaností na ochranu životního prostředí.

Cíle konference:

  • Specifikace podmínek pro pilotní realizaci.
  • Odborný dialog o etice, legislativě a ekologii v pohřbívání.
  • Získání zpětné vazby veřejnosti.
  • Propagace petice za udržitelné pohřebnictví.

Vaše podpora přispěje k většímu porozumění a vědomí ekologického pohřbívání. Přispějte k této inovativní a důležité konferenci!

Jak sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky půjde na konferenci na téma pietních biocenter – hřbitovních rezervací v Česku.

Rozpočet konference zahrnuje také vypracování sborníku, který bude shrnovat výstup odborného dialogu a poslouží jako podklad pro další kroky, vedoucí k pilotní realizaci pietního biocentra. 

Prosím, pomozte nám konferenci zrealizovat. Jsme Spolek Poslední stopa z.s., který je zaměřen na osvětu o ekologických metodách pohřbívání. Realizujeme vzdělávací akce a poskytuje poradenství. Snažíme se prosadit nové ekologické metody pohřbívání.

Vaše podpora je klíčová pro náš úspěch! Děkujeme!

Patrón zbierky 1

NF Propolis33

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33.

Zbierku dosiaľ podporili 3 darcov

333 Kč — Anonymný darca pred 2 dňami

7 777 Kč — NF Propolis33 pred týždňom

777 Kč — Milan J.Bílek pred 2 týždňami