Sme tu pre Vás

Kontaktná adresa

znesnáze21
Boleslavova 11, 140 00 Praha 4

Dátová schránka: herfp6u

Fakturační údaje

Nadační fond pomoci
Zapova 18, 150 00 Praha 5
IČO: 24303437

Zapísaný u Mestského súdu v Prahe, spisová značka N915

Osvedčenie o konaní verejnej zbierky 17.12.2019
Osvědčení o konaní verejnej zbierky 22.7.2021