Podpořte konferenci na téma pietních biocenter – hřbitovních rezervací v Česku!

Brno / Organizer: Poslední stopa z.s. moc.liamg@apotsindelsop

{}
0 %

Podpořte konferenci na téma pietních biocenter – hřbitovních rezervací v Česku!

Amount raised 47 699 Kč of 77 000 Kč goal
Left 0 days
62 % z původního cíle
The campaign has ended 14. April 2024

Help by sharing

Podpořte konferenci o revolučních pohřebištích pro udržitelnou krajinu. Zajímá vás ekologie, pohřbívání mimo město a nové trendy? Vaše podpora umožní uspořádat konferenci, kde se odborníci zaměří na konkrétní řešení a diskuse o etice, legislativě, ekologii a praktičnosti pietních biocenter.

Pietní biocentrum je koncepce krajinného pohřebiště 21. století jako hybridního modelu bio diverzního krajinného prvku s aditivní hodnotou pohřbívání v extravilánů měst a obcí (ÚSES) s provázaností na ochranu životního prostředí.

Cíle konference:

  • Specifikace podmínek pro pilotní realizaci.
  • Odborný dialog o etice, legislativě a ekologii v pohřbívání.
  • Získání zpětné vazby veřejnosti.
  • Propagace petice za udržitelné pohřebnictví.

Vaše podpora přispěje k většímu porozumění a vědomí ekologického pohřbívání. Přispějte k této inovativní a důležité konferenci!

Jak sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky půjde na konferenci na téma pietních biocenter – hřbitovních rezervací v Česku.

Rozpočet konference zahrnuje také vypracování sborníku, který bude shrnovat výstup odborného dialogu a poslouží jako podklad pro další kroky, vedoucí k pilotní realizaci pietního biocentra. 

Prosím, pomozte nám konferenci zrealizovat. Jsme Spolek Poslední stopa z.s., který je zaměřen na osvětu o ekologických metodách pohřbívání. Realizujeme vzdělávací akce a poskytuje poradenství. Snažíme se prosadit nové ekologické metody pohřbívání.

Vaše podpora je klíčová pro náš úspěch! Děkujeme!

Patrons 4

NF Propolis33

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33.

Pohřební průvodci

Patronem sbírky je firma Pohřební průvodci.

The Stiftung Reerdigung team (NOR Foundation,)

Patronem sbírky je The Stiftung Reerdigung team (NOR Foundation).

Ke Kořenům

Patronem sbírky je spolek Ke Kořenům

9 donations

10 000 Kč — Anonymous donor 1 week ago

373 Kč — Anonymous donor 2 weeks ago

777 Kč — Hanka Kočová 1 month ago

“Moc si vážíme vaší práce a přejeme, ať se vám daří. ”
5 000 Kč — Ke kořenům 1 month ago

“Hello, We will support your conference with 12.662 CZK. Best regards, The Stiftung Reerdigung team (NOR Foundation,). Jörg Litwinschuh-Barthel, Olga Perov”
12 662 Kč — Stiftung Reerdigung gGmbH, Berlin/Germany 2 months ago

10 000 Kč — Pohřební průvodci 2 months ago

333 Kč — Anonymous donor 2 months ago

7 777 Kč — NF Propolis33 2 months ago

777 Kč — Milan J.Bílek 2 months ago