Souhlas s případnou medializací

Souhlasím s tím, aby verifikovaná sbírka (příběh), se kterou jsem se obrátil/a na Nadační fond pomoci a dárcovskou platformu znesnáze21, byla Nadačním fondem pomoci medializována a propagována v rámci partnerského projektu GoodyDo.

GoodyDo je darovací widget, který umožňuje e-shopům vložit vaši sbírku do nákupního košíku. Zákazníci e-shopu následně mohou při nákupu podpořit vaši sbírku.

Poskytnuté údaje, jakož i video či fotografie, mohou být Nadačním fondem pomoci použity a zveřejněny (ve smyslu Zákona) po celou dobu jeho existence, a to zejména při plnění informační povinnosti ve výroční zprávě nadačního fondu a při zpracování údajů za účelem vedení evidence příjemců nadačních příspěvků poskytnutých nadačním fondem, pokud výslovně nevyužiji práva požádat o výmaz.

Zároveň čestně prohlašuji, že veškeré fyzické osoby, které se na poskytnutých fotografiích a videích nacházejí, mi udělili výslovný Souhlas s případným zveřejněním ze strany Nadačního fondu pomoci.