Súhlas s prípadnou medializáciou

Súhlasím s tým, aby verifikovaná projektová zbierka (príbeh), s ktorým som sa obrátil/a na Nadačný fond pomoci a darcovskú platformu znesnáze21, bola Nadačným fondom pomoci medializovaná.

Poskytnuté údaje, vrátane i videa či fotografií, môžu byť Nadačným fondom pomoci použité a zverejnené (v smysle Zákona) po celú dobu jeho existencie, a to najmä pri plnení informačnej povinnosti vo výročnej správe nadačného fondu a pri spracovaní údajov za účelom vedenia evidencie príjemcov nadačných príspevkov poskytnutých nadačným fondom, pokiaľ výslovne nevyužijem právo požiadať o vymazanie.

Zároveň čestne prehlasujem, že všetky fyzické osoby, ktoré sa na poskytnutých fotografiách a videách nachádzajú, mi udelili výslovný Súhlas s prípadným zverejnením zo strany Nadačného fondu pomoci.