Zkáza Kachovské přehrady: pomozme místním obyvatelům!

Praha / Sbírku organizuje Nadační fond pomoci

Zkáza Kachovské přehrady: pomozme místním obyvatelům!

0 %

Vybráno 121 498 Kč z 252 000 Kč
Zbývá -371 dnů
Sbírka byla ukončena 09. července 2023

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Na levém i pravém břehu Dněpru bylo zaplaveno na 80 vesnic, obrovské neštěstí se odehrálo 6. června v důsledku protržení hráze Kachovské přehrady na jižní Ukrajině. Vzniklá záplavová vlna zasáhla civilní obyvatele, ohrožuje jejich životy a majetek. Zaplaveny jsou také tisíce hektarů půdy. Na místě od prvních hodin zasahuje ADRA Ukrajina.

Dle informací médií se spekuluje o útoku ze strany Ruska, který na území Ukrajiny probíhá cíleně od února 2022. Dále se prošetřuje, jestli k protržení a zničení přehrady nedošlo v důsledku toho, že již byla „unavená“ či dříve poškozená...

Jedná se o velmi vážné poškození samotné hráze, ale především pak o ekologickou katastrofu, která po explozi následovala.

Následky zničení Kachovské přehrady

Pozice a lokalita Kachovské přehrady zastává pro Ukrajinu velmi významnou ekonomickou a strategickou úlohu. Její protržení mělo za následek nejen ztráty na lidských životech, ale spustilo kaskádu dalších problémů. Pod vodou se ocitly vesnice a domy stojící na tisících hektarech půdy. Bez dodávek pitné vody zůstalo na 700 tisíc lidí. Na zaplavených územích navíc hrozí rychlé šíření infekčních onemocnění. Tuto událost je tak možné označit za ekologickou a humanitární katastrofu.

Kachovská přehrada nazývána Kachovské moře (velikost 230 km x 25 km) zásobovala vodou celou jižní Ukrajinu a také sloužila k zajištění obživy a obchodu v oblasti rybníkářství. 

Jak sbírka pomůže?

ADRA Ukrajina od prvních chvil monitoruje akutní potřeby a v koordinaci s místními úřady připravuje okamžitou pomoc lidem žijícím v zasažené Chersonské oblasti. ADRA se zapojuje dodávkami pitné vody, trvanlivých potravin a dopravou pomoci na místo od prvního dne dané události. Již 6. června byl vypraven první kamion.

Další realizovaná pomoc se nyní kromě pitné vody a potravin týká náhradních zdrojů elektřiny, vysoušečů, stanů, desinfekce atd.

ADRA Česká republika poskytne finanční prostředky na nákup dalších dodávek pitné vody a aktuálních potřeb v první fázi pomoci. S následky povodní ADRA plánuje pomáhat dlouhodobě. Zapojuje se také do edukace obyvatel o tom jak se chovat při povodni a minimalizovat šíření infekčních chorob. 

Vyjádřete prosím solidaritu s místními obyvateli a pomozte s námi zvládnout toto obrovské neštěstí. Mockrát Vám děkujeme.

ADRA Česká republika 

Pomáháme lidem v nouzi, v Česku i v zahraničí. Když přijdou povodně či vypukne požár jsme tu, abychom napravili škody na majetku i rány na duši. Když dojde k přírodní katastrofě nebo válečnému konfliktu, jsme tu, abychom zajistili lidem vodu, jídlo a střechu nad hlavou. Pečujeme o nemocné, děláme společnost osamělým, stavíme školy, vzděláváme. Lidem v chudých zemích dáváme šanci na lepší budoucnost, pomáháme jim postavit se na vlastní nohy a žít důstojný život. Naše práce mění k lepšímu životy lidí po celém světě. To vše díky pomoci našich laskavých dárců a dárkyň.

Partneři sbírky 1

Adra

Sbírka je spuštěna pod záštitou neziskové organizace ADRA.

Sbírku již podpořilo 109 dárců

1 000 Kč — Anonymní dárce před rokem

777 Kč — Anonymní dárce před rokem

1 000 Kč — Tomáš před rokem

1 221 Kč — mka před rokem

10 000 Kč — Anonymní dárce před rokem

252 Kč — Sýsa před rokem

1 221 Kč — Honza před rokem

500 Kč — Marcel N66 před rokem

373 Kč — Anonymní dárce před rokem

2 112 Kč — Anonymní dárce před rokem