V porodnici jako doma

Praha / Sbírku organizuje Porodní dům U čápa, o.p.s.

V porodnici jako doma

0 %

Vybráno 112 073 Kč z 100 000 Kč
Zbývá -887 dnů
Sbírka byla ukončena 11. ledna 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Náš projekt, online setkání českých a německých porodních asistentek s dalšími zahraničními hosty, se týká na první pohled zcela zdravých těhotných žen, které si zdánlivě nemají na co stěžovat, a přesto jsou v určitém, klíčovém období – v průběhu porodu – zcela oslabenou, velmi zranitelnou, bezmocnou skupinou.

Náš projekt se týká také nenarozených, rodících se a čerstvě narozených zdravých dětí, které jsou také ve stejném klíčovém období života zcela bezmocnou a bezbrannou skupinou.

Přesto, že je zdravotnický systém v České republice na vysoké technické úrovni a je schopen dobře se postarat o nemocné těhotné a rodící ženy a nemocné a předčasně se rodící děti, do dnešních dnů není schopen nabídnout zdravým těhotným a rodícím ženám – tedy většině – adekvátní, optimální péči.

Takovou péči, která by podpořila zdraví, sebedůvěru, sebeúctu a vnitřní sílu rodících žen a zároveň poskytla bezpečí při výskytu komplikací během porodního procesu. Není ani schopen využít plného pracovního potenciálu komunitních porodních asistentek ve prospěch podpory zdraví matek a jejich dětí.

Veřejnou sbírku pořádáme na dofinancování rozpočtu projektu, z něhož největší částku představují překlady textů, vytvoření titulků k videím, tlumočení panelových diskusí, technické zabezpečení a zpracování akce, vytvoření, vedení a průběžná aktualizace webové stránky projektu (www.vporodnicinebodoma.cz).

Zdravotnický systém v České republice nutí zdravé těhotné a rodící ženy využít buď uniformní zdravotní péči nabízenou v porodnicích (stejnou pro zdravé i nemocné ženy), nebo zdravotní péči komunitní porodní asistentky bez podpory zdravotnického systému a bez úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

Obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa se snaží přispět ke změně a budeme rádi, když nám pomůžete!

Od podzimu roku 2018 usilujeme o zavedení rodinných porodních pokojů do porodnic. Vysvětlujeme jejich podstatu a výhody. Stejně tak vysvětlujeme možnosti a přínos práce porodní asistentky v komunitním prostředí.

Naším projektem chceme přispět k tomu, aby ženy, které by chtěly využít šetrné, nenásilné, tradiční praktiky využívané porodními asistentkami v domácím prostředí po celém světě, mohly zároveň využít technického zázemí moderní porodnice.

Vzhledem k celoevropské složité epidemiologické situaci volíme mezinárodní online setkání a chceme:

 

Patronkou akce se stala Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond PROPOLIS33, akci také finančně podpořil Českoněmecký fond budoucnost.

Poděkování dárcům

14. 01. 2022

Vážení a milí dárci,

děkujeme Vám, že jste finančně podpořili online konferenci V porodnici jako doma. Jsme přesvědčeni o tom, že akce byla úspěšná. Pomohla jasně pojmenovat klíčový důvod problematické situace porodních asistentek v České republice, to jest neexistenci jasně vyjádřených doporučených postupů, které by měkly porodní asistentky používat bez ohledu na to, kde pracují.

Příspěvky, které na konferenci zazněly je možné dohledat na YouTube kanálu porodního domu U čápa, o.p.s. přes webouvou stránku www.vporodnicinebodoma.cz . Kliknete na odkaz "konference" a dále "pro diváky". V programu jednotlivých týdnů konference jsou odkazy na příspěvky nahrané na youTube. Najdete tam i nahrávku panelových diskusí.

Partneři sbírky 1

NF Propolis33

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33.

Sbírku již podpořilo 17 dárců

12 000 Kč — Nadační fond Propolis 33 před 2 lety

50 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

30 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

„Díky za to co dlouhá léta děláte pro české porodnictví!“
2 000 Kč — Jirka z Rodiny před 3 lety

„Moc fandím tomuhle projektu ;) “
200 Kč — Veronika Saidova před 3 lety

2 112 Kč — Karolina před 3 lety

252 Kč — Mila Kameníková před 3 lety

„Moc se mi líbí, co děláte.“
252 Kč — Anna Pokrupová před 3 lety

1 000 Kč — děda Pavel před 3 lety

252 Kč — Martina Dvořáková před 3 lety