V porodnici jako doma

Praha / Sbírku organizuje Porodní dům U čápa, o.p.s. moc.liamg@avoremorts

0 %

V porodnici jako doma

Vybráno 6 000 Kč z 100 000 Kč
Zbývá 20 dnů
6 % z původního cíle
Sbírka byla ukončena 05. listopadu 2021

Sbírce pomůžete i sdílením

Náš projekt, online setkání českých a německých porodních asistentek s dalšími zahraničními hosty, se týká na první pohled zcela zdravých těhotných žen, které si zdánlivě nemají na co stěžovat, a přesto jsou v určitém, klíčovém období – v průběhu porodu – zcela oslabenou, velmi zranitelnou, bezmocnou skupinou.

Náš projekt se týká také nenarozených, rodících se a čerstvě narozených zdravých dětí, které jsou také ve stejném klíčovém období života zcela bezmocnou a bezbrannou skupinou.

Přesto, že je zdravotnický systém v České republice na vysoké technické úrovni a je schopen dobře se postarat o nemocné těhotné a rodící ženy a nemocné a předčasně se rodící děti, do dnešních dnů není schopen nabídnout zdravým těhotným a rodícím ženám – tedy většině – adekvátní, optimální péči.

Takovou péči, která by podpořila zdraví, sebedůvěru, sebeúctu a vnitřní sílu rodících žen a zároveň poskytla bezpečí při výskytu komplikací během porodního procesu. Není ani schopen využít plného pracovního potenciálu komunitních porodních asistentek ve prospěch podpory zdraví matek a jejich dětí.

Veřejnou sbírku pořádáme na dofinancování rozpočtu projektu, z něhož největší částku představují překlady textů, vytvoření titulků k videím, tlumočení panelových diskusí, technické zabezpečení a zpracování akce, vytvoření, vedení a průběžná aktualizace webové stránky projektu (www.vporodnicinebodoma.cz).

Zdravotnický systém v České republice nutí zdravé těhotné a rodící ženy využít buď uniformní zdravotní péči nabízenou v porodnicích (stejnou pro zdravé i nemocné ženy), nebo zdravotní péči komunitní porodní asistentky bez podpory zdravotnického systému a bez úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

Obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa se snaží přispět ke změně a budeme rádi, když nám pomůžete!

Od podzimu roku 2018 usilujeme o zavedení rodinných porodních pokojů do porodnic. Vysvětlujeme jejich podstatu a výhody. Stejně tak vysvětlujeme možnosti a přínos práce porodní asistentky v komunitním prostředí.

Naším projektem chceme přispět k tomu, aby ženy, které by chtěly využít šetrné, nenásilné, tradiční praktiky využívané porodními asistentkami v domácím prostředí po celém světě, mohly zároveň využít technického zázemí moderní porodnice.

Vzhledem k celoevropské složité epidemiologické situaci volíme mezinárodní online setkání a chceme:

  • Přinést příklady dobré praxe ze zahraničí a dokázat porodnicím i veřejnosti v České republice, že to jde a že je to bezpečné a prospěšné jak pro matky, tak pro jejich rodící se děti.
  • Vyzdvihnout ty porodnice v České republice, v nichž se o změnu přístupu k rodícím ženám, a jejich dětem, již snaží.
  • Informovat širokou veřejnost o přínosu péče komunitních porodních asistentek, pro krátko i dlouhodobé zdraví těhotných a rodících žen a jejich dětí, následně celou společnost.

Patronkou akce se stala Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond PROPOLIS33, akci také finančně podpořil Českoněmecký fond budoucnost.

Partneři sbírky 1

NF Propolis33

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33.

Sbírku již podpořilo 2 dárců

1 000 Kč — Anonymní dárce před týdnem

„Ať se vše podaří!“
5 000 Kč — Katka Štromerová před týdnem

Další běžící sbírky

Kmenové buňky pro babičku a maminku Marii
55 %

Kmenové buňky pro babičku a maminku Marii

Pomůžeme Mírovi vyhrát boj s rakovinou
104 %

Pomůžeme Mírovi vyhrát boj s rakovinou

Lindušce na logopedickou péči a další rehabilitace
31 %

Lindušce na logopedickou péči a další rehabilitace