Sbírka na rozvoj komunitní školy

ČR / Sbírku organizuje Halka Kohoutková Bardová

{}

Sbírka na rozvoj komunitní školy

0 %

Vybráno 51 373 Kč z 203 400 Kč
Zbývá -674 dnů
Sbírka byla ukončena 15. června 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Jsme skupina rodičů dětí, které chodily do společné soukromé školy. K původní škole jsme však jako rodiče ztratili důvěru. Naše děti si však vytvořily pevná přátelství a žádné z nich nechtělo jít do jiné školy bez ostatních.

A tak, ačkoliv je to zcela mimo obor nás všech, jsme založili v rekordním čase během letních prázdnin malou komunitní školu. Ukázali jsme tím našim dětem, že i když se někdy ocitnou ve svízelné situaci, ze které nevidí cestu ven, cesta vždy existuje, a že na ni přijdou.

Otevřeli jsme společně školu zatím pro děti 5. a 6. třídy, které jsou zaregistrované na individuálním vzdělávání a plánujeme další rozšiřování. Od ledna se k nám chystají přidat další děti.

Z vlastních prostředků platíme školné, ze kterého jsou primárně hrazeni učitelé.

Výtěžek sbírky půjde na výdaje jako je plat učitelů, pořízení pomůcek, které pomáhají kreativně rozšířit výuku a výdaje spojené s provozem školy.

Vytváříme pro děti podnětné přátelské prostředí, ve kterém mohou kreativně růst. Za podpory učitelů i sebe navzájem se rozvíjejí v souladu se svým vnitřním nastavením.

Začali jsme tvořit na zelené louce, pronajali jsme si učebnu v Domě dětí a mládeže Spirála na Praze 8, máme profesně i lidsky kvalitní učitele.

Můžete-li nás, jakkoliv finančně podpořit, pomůžete velmi rozkvětu naší školy a dětem v ní. Přátelství, vzdělání a harmonický rozvoj dětí vnímáme jako jeden z nosných pilířů šťastného a naplněného života.

Děkujeme.

Sbírku již podpořilo 47 dárců

5 000 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

„Do toho !!! Moc vám fandím..... Posílám penízky vasim dětem. “
1 221 Kč — Lenka Martinová před 2 lety

1 221 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

„Taky bych si takovou školu přála pro své děti 🙏.“
777 Kč — Lucie MarulArt před 2 lety

77 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

„Ať to šlape“
196 Kč — Huť před 2 lety

373 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

„Hodně štěstí. “
100 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

„Vše dobré “
299 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

„Víc úsměvů na cestách“
1 500 Kč — KV před 2 lety