Sbírka na rozvoj komunitní školy

ČR / Organizer: Halka Kohoutková Bardová moc.liamg@mevemsusatsec

{}
0 %

Sbírka na rozvoj komunitní školy

Amount raised 51 373 Kč of 203 400 Kč goal
Left -713 days
25 % z původního cíle
The campaign has ended 15. June 2022

Help by sharing

Jsme skupina rodičů dětí, které chodily do společné soukromé školy. Původní škola přestala být díky přístupu zřizovatele bezpečným místem pro vzdělávání. Situace byla naprosto neúnosná, ale děti si vytvořily pevná přátelství a žádné z nich nechtělo jít do jiné školy bez ostatních.

A tak, ačkoliv je to zcela mimo obor nás všech, jsme založili v rekordním čase během letních prázdnin malou komunitní školu. Ukázali jsme tím dětem, že i když se někdy ocitnou ve svízelné situaci, ze které nevidí cestu ven, cesta vždy existuje, a že na ni přijdou.

Otevřeli jsme společně školu zatím pro děti 5. a 6. třídy, které jsou zaregistrované na individuálním vzdělávání a plánujeme další rozšiřování. Od ledna se k nám chystají přidat další děti.

Z vlastních prostředků platíme školné, ze kterého jsou primárně hrazeni učitelé.

Výtěžek sbírky půjde na výdaje jako je plat učitelů, pořízení pomůcek, které pomáhají kreativně rozšířit výuku a výdaje spojené s provozem školy.

Vytváříme pro děti podnětné přátelské prostředí, ve kterém mohou kreativně růst. Za podpory učitelů i sebe navzájem se rozvíjejí v souladu se svým vnitřním nastavením.

Začali jsme tvořit na zelené louce, pronajali jsme si učebnu v Domě dětí a mládeže Spirála na Praze 8, máme profesně i lidsky kvalitní učitele.

Můžete-li nás, jakkoliv finančně podpořit, pomůžete velmi rozkvětu naší školy a dětem v ní. Přátelství, vzdělání a harmonický rozvoj dětí vnímáme jako jeden z nosných pilířů šťastného a naplněného života.

Děkujeme.

47 donations

5 000 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Do toho !!! Moc vám fandím..... Posílám penízky vasim dětem. ”
1 221 Kč — Lenka Martinová 2 years ago

1 221 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Taky bych si takovou školu přála pro své děti 🙏.”
777 Kč — Lucie MarulArt 2 years ago

77 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Ať to šlape”
196 Kč — Huť 2 years ago

373 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Hodně štěstí. ”
100 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Vše dobré ”
299 Kč — Anonymous donor 2 years ago

“Víc úsměvů na cestách”
1 500 Kč — KV 2 years ago