Pomozte dětem v pěstounské péči poznat mámu a tátu

Praha / Sbírku organizuje Rozum a Cit, z.s.

{}

Pomozte dětem v pěstounské péči poznat mámu a tátu

0 %

Vybráno 52 534 Kč z 100 000 Kč
Zbývá -583 dnů
Sbírka byla ukončena 23. října 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Víš, jak se jmenuje tvoje máma? Tvůj táta? Napadlo tě někdy, že jsou děti, které to nevědí? Pomoz to s námi změnit!

Děti v pěstounské péči často neznají svoje biologické rodiče, svůj životní příběh, širokou rodinu. Zpracování životní historie je klíčové pro další zdravý vývoj dítěte a jeho psychiky. Aby dítě mohlo prožívat přítomnost a být schopno plánovat budoucnost, musí znát svou minulost.

Porozumění vlastní historii

Kniha života je zpracování životního příběhu dítěte tvořivou formou. Práce na Knize života má pro dítě mnoho pozitivních přínosů. Mezi ně patří porozumění vlastní historii, náhled na to, jak události z minulosti ovlivňují chování dítěte v přítomnosti, otevření témat ztrát a opuštění, podpora sebevědomí dítěte a podpora vazby mezi dítětem a pěstounem.

Dítě si díky Knize života může poskládat svůj příběh do srozumitelného a smysluplného celku.

Nejhorší je nevědět

Naši pracovníci pomáhají dětem v pěstounské péči uchopit a popřípadě přetvářet jejich životní příběh tak, aby byl pro ně přijatelný. Příběhy některých rodin jsou opravdu těžké, ale i tak jsou nedílnou součástí životů dětí. Nejhorší je totiž nevědět...

100 000 Kč pomůže 20 pěstounským dětem se zpracováním jejich životní historie.

Jak pomáháme my

Rozum a Cit více než 22 let pracuje s pěstounskými rodinami a zároveň podporuje a rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče v ČR. Jsme přesvědčeni, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. V rámci svých služeb provázíme náhradní rodiny a klademe velký důraz na komplexnost práce s nimi.

Při své činnosti vycházíme ze znalosti konkrétních situací rodin a z jejich potřeb. Společně pak hledáme vhodné možnosti intervence či podpory. Rozum a Cit se také snaží vytvářet podmínky pro rozvoj systému práce s náhradními rodinami v ČR prostřednictvím mediální osvěty, publikační činnosti či připomínkováním systémových a legislativních procesů v této oblasti. 

Sbírku již podpořilo 42 dárců

„převod pokladničky ze dne 10.10.2022“
8 368 Kč — znesnáze21 před 2 lety

„Protože přítomnost a budoucnost nefungují bez minulosti. Držím palce😘“
754 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

2 112 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

200 € — Miroslav Hrnčiar před 2 lety

„Basketbalista“
200 € — Ladislav Hrnčiar před 2 lety

7 400 Kč — Salut restaurant před 2 lety

„Hodně zdaru 😀“
1 221 Kč — Šimona Mašková před 2 lety

777 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

500 Kč — V+J před 2 lety

567 Kč — P.L. před 2 lety