Pomozte dětem v pěstounské péči poznat mámu a tátu

Praha / Organizer: Rozum a Cit, z.s. zc.car-inuotsep@tkejorp

{}
0 %

Pomozte dětem v pěstounské péči poznat mámu a tátu

Amount raised 52 534 Kč of 100 000 Kč goal
Left -638 days
53 % z původního cíle
The campaign has ended 23. October 2022

Help by sharing

Víš, jak se jmenuje tvoje máma? Tvůj táta? Napadlo tě někdy, že jsou děti, které to nevědí? Pomoz to s námi změnit!

Děti v pěstounské péči často neznají svoje biologické rodiče, svůj životní příběh, širokou rodinu. Zpracování životní historie je klíčové pro další zdravý vývoj dítěte a jeho psychiky. Aby dítě mohlo prožívat přítomnost a být schopno plánovat budoucnost, musí znát svou minulost.

Porozumění vlastní historii

Kniha života je zpracování životního příběhu dítěte tvořivou formou. Práce na Knize života má pro dítě mnoho pozitivních přínosů. Mezi ně patří porozumění vlastní historii, náhled na to, jak události z minulosti ovlivňují chování dítěte v přítomnosti, otevření témat ztrát a opuštění, podpora sebevědomí dítěte a podpora vazby mezi dítětem a pěstounem.

Dítě si díky Knize života může poskládat svůj příběh do srozumitelného a smysluplného celku.

Nejhorší je nevědět

Naši pracovníci pomáhají dětem v pěstounské péči uchopit a popřípadě přetvářet jejich životní příběh tak, aby byl pro ně přijatelný. Příběhy některých rodin jsou opravdu těžké, ale i tak jsou nedílnou součástí životů dětí. Nejhorší je totiž nevědět...

100 000 Kč pomůže 20 pěstounským dětem se zpracováním jejich životní historie.

Jak pomáháme my

Rozum a Cit více než 22 let pracuje s pěstounskými rodinami a zároveň podporuje a rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče v ČR. Jsme přesvědčeni, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. V rámci svých služeb provázíme náhradní rodiny a klademe velký důraz na komplexnost práce s nimi.

Při své činnosti vycházíme ze znalosti konkrétních situací rodin a z jejich potřeb. Společně pak hledáme vhodné možnosti intervence či podpory. Rozum a Cit se také snaží vytvářet podmínky pro rozvoj systému práce s náhradními rodinami v ČR prostřednictvím mediální osvěty, publikační činnosti či připomínkováním systémových a legislativních procesů v této oblasti. 

42 donations

“převod pokladničky ze dne 10.10.2022”
8 368 Kč — znesnáze21 2 years ago

“Protože přítomnost a budoucnost nefungují bez minulosti. Držím palce😘”
754 Kč — Anonymous donor 2 years ago

2 112 Kč — Anonymous donor 2 years ago

200 € — Miroslav Hrnčiar 2 years ago

“Basketbalista”
200 € — Ladislav Hrnčiar 2 years ago

7 400 Kč — Salut restaurant 2 years ago

“Hodně zdaru 😀”
1 221 Kč — Šimona Mašková 2 years ago

777 Kč — Anonymous donor 2 years ago

500 Kč — V+J 2 years ago

567 Kč — P.L. 2 years ago