Život bez proleženin pro Jakuba

Mělník / Sbírku organizuje Jakub Vybíral

{}

Život bez proleženin pro Jakuba

0 %

Vybráno 92 398 Kč z 86 250 Kč
Zbývá -1386 dnů
Sbírka byla ukončena 13. května 2020

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Hendikepovaného Jakuba můžete potkat v ulicích Mělníkana vozíčku. Když za sebou ale zavře dveře bytu, tráví velkou část času napolohovacím lůžku. Pro jeho zdraví je velmi důležitá kvalitní matrace, kterázabrání proleženinám. Právě proleženiny jsou pro pětatřicetiletého Jakuba životohrožující. Na speciální matraci mu však nezbývají finance.

Jakubovi byla diagnostikována DMO spastická kvadruparéza.Se svým postižením má vysoké riziko vzniku proleženin. Po těle se mu začalyobjevovat zatvrdliny, které vydávají varovný signál. Matrace dokáže zkvalitnitJakubovi život a zabrání vzniku dalších velmi závažných zdravotních komplikací.

Tato matrace je pro mě finančně naprosto nedosažitelná. Mámplný invalidní důchod a jsem zcela odkázán na péči svých rodičů. Kroměpříspěvku na péči, který mohu použít pouze na úkony péče o svou osobu, nemámžádné další příjmy.

Tato matrace je i dle doporučení mého ortopedanejvhodnější pro můj zdravotní stav, jedná se o nejlepší výrobek na českémtrhu. Proto vás srdečně prosím o vaši pomoc.

S úctou

Jakub Vybíral, vozíčkář zMělníka

Milí dárci

07. 05. 2020

Obracím se tímto na vás ještě jednou nejprve mi dovolte poděkovat Vám za Vaší dosavadní podporu a pomoc velmi si vážím vaší pomoci.Dokonce mé sbírky zbývá ještě 26 dní pokud mě ještě chcete a můžete podpořit v tom abych nikdy neskončil v ústavu ale abych mohl žít s osobní asistencí důstojný svobodný Štastný život účinte prosím tak budu Vám z celého srdce vděčný.Osobní asistente je velmi nákladná obzvlášt když člověk s těžkým tělesným postížením jako mám já bude potřebovat asistenci pomalu 24 hodin denně hodina osobní asistence stojí 130 Kč podpora státu je v tomto ohledu zcela zásadně nedostatečná.Každý váš finanční dar pomůže věřte mi!Závěrem mi dovolte vám ještě jednou  poděkovat  že s pomocí Vás všech se mi podařilo vybrat peníze na tolik důležitou matraci! patří Vám všem mé srdečné poděkování! Věřte že v životě bojuji jako lev!S úctou Jakub Vybíral 

Vážení dárci

28. 04. 2020

Pokud mi chcete ještě přispět nyní však na osobní asistenci abych mohl i nadále žít svobodný důstojný  a v rámci možností stastný život ne v ústavu což není pro mě je nepřijatelný strašák který mě a mojí mamince přináší neustálý stres a obavy abych měl tu možnost svůj život plnohodnotně prožít v rámci svých možností radostně a ve svém vlastním přirozeném domácím prostředí a ne být zavřený někde v ústavu ale doma!Což bude ale možné pouze pokud budu mít dostatek financí na osobní asistenci jsem zcela odkázán na péči druhé osoby ve všech úkonech péče o vlastní osobu.Pokud mi chcete ještě s tímto pomoci budu vám ze srdce vděčný za vaše dosavadní dary ze srdce děkuji Váš Jakub   

Vážení dárci....

22. 04. 2020

ze srdce Vám děkuji Mám opravdu velkou radost, že se podařilo ještě před uplynutím doby trvání sbírky vybrat celou částku. Rád bych vybrané peníze nad cílovou částku použil na úhradu osobní asistence pro svoji osobu. Můj zdravotní stav není dobrý a jsem zcela odkázán na péči rodičů. Jejich pomoci si velice vážím, neboť jí zasvětili celý svůj život. Rád bych jim proto občas ulevil. Osobní asistence je pro mě jediným možným řešením této náročné situace.Ani ve chvíli když do budoucna moji rodiče nebudou schopni o mne již dál pečovat nebo už tu se mnou na tomto světě již nebudou tak nechci skončit v ústavu chci žít i v budoucnu svobodný důstojný a v rámci možností šťastný život i když jsem vězněm ve vlastním těle. Věřím že mi rozumíte a že se mi s Vaší pomocí podaří žít svůj život v rámci možností naplno stejně jako dosud a to i přes to že mám závažné zdravotní problémy i přesto vše se snažím bojovat a nevzdávat se!  

Mnohokrát děkuji, Jakub Vybíral

Sbírku již podpořilo 112 dárců

1 000 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

1 000 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

2 000 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

„Jste sympatický mladý muž, držím vám palce. M.“
200 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

100 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

1 000 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

„Držím palce Kubo“
5 000 Kč — Petr před 4 lety

200 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

300 Kč — Anonymní dárce před 4 lety

2 000 Kč — Anonymní dárce před 4 lety