Vraťme onkologické pacienty zpět do aktivního života

Praha / Sbírku organizuje Hlas onkologických pacientů

{}

Vraťme onkologické pacienty zpět do aktivního života

0 %

Vybráno 153 638 Kč z 100 000 Kč
Zbývá -166 dnů
Sbírka byla ukončena 03. ledna 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Spolek Hlas onkologických pacientů vznikl v roce 2021. Jeho členy je 10+1 pacientských a podpůrných neziskových organizací*, které se věnují zastupování zájmů nebo poskytování služeb onkologickým pacientům a jejich blízkým. 

V České republice aktuálně žije více než 600 tisíc pacientů s onkologickým onemocněním. Během života onemocní rakovinou každý třetí Čech a nový onkologický pacient přibude průměrně každých 7 minut. 


Skrze naše aktivity hájíme a prosazujeme práva a zájmy onkologických pacientů a usilujeme o naplňování jejich komplexních potřeb. Komplexní potřeby pacientů zahrnují sociální a psychologickou podporu, nutriční poradenství, systém tzv. ucelené rehabilitace, účast na preventivních prohlídkách a využívání screeningů a podpůrnou péči v průběhu léčby i po ni. 

Věnujeme se dále také zvyšování zdravotní gramotnosti a veřejného povědomí o onkologických diagnózách, upozorňujeme na prevenci onkologických onemocnění v naší společnosti, spolupracujeme s dalšími odborníky a vzděláváme sebe i ostatní pacientské organizace a jejich členy. Úspěch naší poslední akce s názvem Survivorship Day – Den onkologických pacientů nám potvrdil, že jdeme správným směrem. 

Usilujeme především o to, aby navzdory nemoci mohli pacienti žít kvalitní život. Pro ně i jejich blízké je velmi důležitá podpora a pomoc během nemoci i při návratu do aktivního života. 

Jak sbírka pomůže? 

Mezi aktivity, kterým se náš spolek věnuje patří osvětová činnost, semináře pro zdravotníky i pacienty, průzkumy, odborné konference, analýzy péče nebo kulaté stoly zúčastněných stran. 

Prostřednictvím seminářů, workshopů a konferencí pomáháme pacientům během nemoci i po ní v otázkách zdravého životního stylu, léčby a rekonvalescence i návratu do života a zaměstnání.

Výtěžek z této sbírky bude využit na další pokračování a rozvoj našich aktivit. 

Podpořte nás, abychom my mohli podporovat druhé!

DĚKUJEME!!


*mezi členy Hlasu onkologických pacientů patří:

  • Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., zahrnující projekt Bellis
  • Amelie, z.s.,
  • Dialog Jessenius, o.p.s,
  • České ILCO, z.s.
  • Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
  • Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
  • ONKO Unie, o.p.s. 
  • Lymfom Help, z.s.
  • STK pro chlapy, z.s.
  • Veronica, z.ú.

Poděkování dárcům

10. 01. 2024

Vážení a milí,

jménem celého Hlasu onkologických pacientů bych Vám chtěla poděkovat za Váš dar do sbírky Vraťme onkologické pacienty zpět do života.

Ač se to mnohdy nezdá, pro onkologické pacienty nastávají velmi těžké chvíle právě v okamžiku ukončení akutní léčby. Rodina, blízcí i přátelé očekávají, že nyní je už pacient/ka vyléčen/a a vše bude jako dříve. A to je právě velký omyl. Pacienti často trpí například chronickou únavou a mívají i další obtíže, které už ale nejsou okolím brány jako součást nádorového onemocnění.

Pacienti proto potřebují právě v těchto chvílích pomocnou ruku a informace, jak zlepšit svoji kvalitu života a radovat se z něj jako dříve.

 

Děkujeme, že jste jim pomohli svým příspěvkem.

Petra Adámková

Co právě chystáme?

07. 08. 2023

Na podzim se chystáme představit náš projekt Cesta pacienta - pomůcku pro pacienty (od pacientů), ale i pro lékaře. O co jde konkrétně? Stručný přehled všeho, co pacienta v každé jednotlivé diagnóze čeká, na co je dobré si dát pozor a na co nezapomenout. Kde co najít a na koho se obrátit. Jako první představíme Cestu pacienta (tedy vlastně pacientky) s rakovinou prsu a děložního čípku, finalizujeme Cestu pacienta s rakovinou prostaty, kolorektálního karcinomu, dělohy, ale například také nádoru oka. Garantem každé Cesty jsou přední odborníci-onkologové a specialisté na dané onemocnění. Děkujeme, že nám pomáháte!!!

Sbírku již podpořilo 72 dárců

11 252 Kč — Anonymní dárce před 8 měsíci

373 Kč — Anonymní dárce před 9 měsíci

5 000 Kč — Anonymní dárce před 9 měsíci

„Dobrá práce. “
1 000 Kč — Kulda před rokem

6 000 Kč — Katarína Petráková před rokem

„Poděkování Jitce a vám všem!“
777 Kč — Filip a Julie Stome před rokem

2 112 Kč — Tomad Uher před rokem

„1 Kč za každý 1 km najetý v přípravě + jízdě C2C4C 2923💜🚴‍♀️“
4 927 Kč — Jitka Růžičková před rokem

373 Kč — Jana Horňáčková před rokem

5 000 Kč — Anonymní dárce před rokem