Vánoční sbírka pro perinatální hospic Dítě v srdci

Kostelec nad Orlicí / Sbírku organizuje Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.

{}

Vánoční sbírka pro perinatální hospic Dítě v srdci

0 %

Vybráno 33 486 Kč z 21 000 Kč
Zbývá -90 dnů
Sbírka byla ukončena 15. ledna 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Dítě v srdci podporuje rodiny zasažené ztrátou miminka v jakékoliv fázi těhotenství, během porodu nebo po něm. Rodinám poskytuje od roku 2019 odborné sociální poradenství, psychosociální podporu a právní poradenství. Zároveň se podílí na postupné přeměně perinatální paliativní péče v ČR.

Nabízíme pomoc rodičům, ale také jejich blízkým, kteří chtějí rodiče podpořit a neví jak. Bezplatně je podporujeme nejen v okamžiku ztráty miminka, ale také dlouhodobě.


Rodičům pomáháme od první chvíle. Poskytujeme odborní sociální poradenství, poradenství pro pozůstalé, právní poradenství, podporujeme rodiny při zajištění pohřebních obřadů a rozloučení, poskytujeme duchovní podporu rodinám, zpětně dohlédáváme uložené ostatky miminek (v případě neuskutečněného pohřbu), kromě maminek a tatínků podporujeme i další členy rodiny jako sourozence nebo prarodiče. Organizujeme putovní výstavy, benefiční koncerty a jiné osvětové akce. Budujeme pietní místa a mámě vlastní komunikační karty.


Nedílnou součástí péče jsou naše Memoryboxy Dítěte v srdci. Memoryboxy jsou terapeutickou pomůckou, kterou dodáváme v rámci celé ČR do více jak poloviny porodnic, ale také přímo rodičům do jejich prázdné náruče bezplatně. Memoryboxy rodičům dávají pocit, že s jejich dítětem bylo zacházeno s láskou a péčí, a i když krátce, přesto měli možnost být dobrými rodiči. Memoryboxy pomáhají uchovat na děťátko zcela jedinečné vzpomínky.


Jak jsme již pomohli? 

V loňském roce jsme pečovali o stovky rodin. Do porodnic a rodinám jsme v roce 2022 bezplatně poskytli 452 Memoryboxů , téměř o 50 % více než v předcházejícím roce.

Hodnota jednoho Memoryboxu je 2 500 Kč. Prostřednictvím Memoryboxu je dítěti symbolicky přiznáno místo v rodinném systému a je láskyplně opečováno, což rodině napomáhá ke zdravému zpracování bolestivé ztráty. Hmatatelná vzpomínka v podobě Memoryboxu usnadňuje proces truchlení a zabraňuje retraumatizaci. Rodičům se s touto terapeutickou pomůckou dostává citlivé a odborné péče, jsou podpořeni ve zdravém procesu truchlení a přirozeném návratu do „normálního“ osobního, rodinného i profesního života.


Jak sbírka pomůže?

Díky probíhající osvětě s námi každý rok naváží další a další porodnice spolupráci, nyní máme poptávku i z gynekologických oddělení, pro maminky v ranné ztrátě chtějí také Memoryboxy. Očekáváme tedy velká nárůst potřeby těchto terapeutických pomůcek. Výtěžek ze sbírky bude tedy využit na běžný chod a provoz naší organizace, která dělá vše proto, aby ulehčila rodinám v jejich nelehkém období.


Sbírku již podpořilo 78 dárců

1 000 Kč — Anonymní dárce před 4 měsíci

100 Kč — Anonymní dárce před 4 měsíci

252 Kč — Anonymní dárce před 4 měsíci

252 Kč — Anonymní dárce před 4 měsíci

252 Kč — Maja před 4 měsíci

110 Kč — Anonymní dárce před 4 měsíci

„Přeji rodičům,co přišli o dítě hodně sil. Vím jaké to je. Sama jsem to nedávno zažila a nemělo by se to vstavat. Dítě bude pořád v našich srdcích. “
252 Kč — Jana Pěčonková před 4 měsíci

400 Kč — Anonymní dárce před 4 měsíci

100 Kč — Anonymní dárce před 4 měsíci

100 Kč — Anonymní dárce před 4 měsíci