Stuha z.s. praská ve švech. Pomozte rozšířit její kapacity!

Dětřichov u Moravské Třebové / Sbírku organizuje Stuha z.s.

{}

Stuha z.s. praská ve švech. Pomozte rozšířit její kapacity!

0 %

Vybráno 2 496 Kč z 350 000 Kč
Zbývá 103 dnů
Sbírka byla ukončena 30. července 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Pomozte s vybudováním bezpečného centra pro seberozvoj, terapie, kde k našim klientům přistupujeme s respektem a podporou!

Jsme Stuha z.s. nezisková organizace, která se zaměřuje hlavně na seberozvoj, terapie a podporu těm, kteří se potýkají s výchovnými, psychickými, sociálními či vzdělávacími obtížemi. Jsme tu pro dospělé i děti, rodiny, pro každého který hledá oporu, respekt a pochopení.

Našim klientům pomáháme najít sebelásku i sebevědomí. Učíme je respektu a toleranci, kterou mnohdy neznají ani od vlastní rodiny či okolí, příbuzných, nebo kamarádů.

Nyní hlavně pomáháme dětem a mladistvým osobám, nejčastěji těm s bolavou duší, se sklony k malému sebevědomí, emocionální nestabilitě, hledání místa v kolektivu, sebepoškozováním, poruchy příjmu potravy, hledání vlastní identity a sebe sama (LGBT+).

Máme také bohaté zkušenosti i se znevýhodněnými dětmi, nebo s osobami s PAS a jinými neurovývojovými poruchami. Ke svojí práci přistupujeme s porozuměním, pochopením a podporou!

Jak to u nás probíhá?

Propojujeme úkoly, pracovní terapii, hiporehabilitaci v HPSP a kontaktní terapii a animoterapii včetně péče o zvířata a cílenou práci s nimi, a arteterapeutické vyžití společně s hrami, vhodnou motivací a činnostmi zaměřenými na rozvoj dovedností, kompetencí, relaxaci a překonávání vlastních traumat a potíží. Dále se zaměřujeme na vysvětlování a výuku technik, které mohou pomoci pro stanovení si vlastních, byť jen malých cílů a sledování a vzájemná radost z jakýchkoli pokroků. Pro každého jsme tu jako rádci, průvodci ale, pokud je potřeba i vrba.

Při naší práci kombinujeme v každém případě individuální a respektující přístup ke každému!

Dále kombinujeme přístupy pedagogiky, hiporehabilitace v sociální a pedagogické praxi, mentoring, systemický přístup, přístup Gordona Neufielda a Gabora Matté, animo a arteterapii, a krizovou intervenci a nejvíce vše předáváme formou zážitkové pedagogiky.

Velkým přínosem je i společná podpora a motivace navzájem! V současnosti máme 3 canisterapeutické psy, 15 kočiček a 5 koní. Dále mnoho menší společníků od slepic, fretky, králíků, koz - všechna zvířata jsou připravována a trénována pro práci s klienty a kontaktní terapii.

Naše hodnoty jsme přebrali od zvířátek. Nikdy vás nesoudí za vzhled, majetek, za to kolik máte peněz na účtu. Naučí vás že musíte fungovat s tím co máte a obrátit to ve svůj prospěch. A my tyto hodnoty předáváme v rámci Stuhy už od roku 2017 a tým spolupracuje a rozrůstá se již od roku 1999 v tým který má zkušenosti již 25 a více let!

Jak probíhala naše cesta?

Jsme maličká neziskovka, která zatím nemá ani granty ani pravidelné sponzorské dary od nadací apod. Fungujeme zatím s málem od pár přátel, kteří naší práci věří. V týmu je nás jen pár. Především tedy Ryška, která celou Stuhu vybudovala, se svými obřími zkušenostmi a většinu práce aktuálně odvádí sama: od papírování po přípravu zvířátek na terapie.

Dále Gatito a Anhorse - jako asistenti hiporehabilitace, vedoucí a pomocníci a také Majky jako náš IT Mág. Dále nám pomáhá dobrovolnicky pár přátel hlavně fyzicky s budováním, nebo věcnou pomocí. Dá se říci že Stuhu pohání obří motor a to je velký sen několika skvělých kamarádů - vybudovat centrum plné radosti, podpory, a společných zážitků a pomoci s vnitřními démony. Místo kde mohou najít svůj klid a léčit duši, a také aby mnozí z dětí a mládeže nemuseli do psychiatrických zařízení mnohdy zbytečně , kde jim většinou způsobují další traumata.

Abychom dosáhli vybudování takového útočiště, potřebujeme vaši pomoc. Vaše příspěvky nám umožní pokračovat v naší práci a rozšiřovat naše služby, abychom mohli pomáhat více a také i sociálně slabším.

Naši cestu jsme započali když se zakoupil v roce 2018 zchátralý domeček z exekuce, který si od té doby zatím svépomocí opravujeme. Jak tehdy vypadal můžete vidět zde ve videu.

A jak vypadá dnes?

Facebook V roce 2020 se z nevinného komentáře na facebooku, zda by byl schopen někdo v ČR udělat tábor pro specifickou skupinu dětí, vznikl první tábor Stuhy – Furrycamp Aladar. Již tam se nám děti začali svěřovat a v roce 2021 již tento a další campy měly v sobě i terapeutické nenásilné zaměření a činnosti, protože dětí s bolavou duší bylo stále více a dospělí nedokáží pochopit, že 10+ leté dítě může mít nějaké problémy a potíže. Tehdy jsme zjistili, jak je důležité se věnovat této problematice a jak málo se to řeší. Začali jsme BOJOVAT za uzdravování a pomoci dětským duším.

Jak pomáháme?

Od roku 2020 - 2023 jsme uspořádali 12 letních až 16ti denních turnusů táborů a během roků více než 18 dalších pobytů, které pomohli minimálně 250 dětem a mladistvým najít lásku, sebevědomí a respekt, který často postrádají ve svém prostředí a okolí. Naší snahou je nedat na předsudky, brát každého jaký je. Naučit se pracovat s chybami a slabými stránkami za pomoci vědomostí, lásky i zvířat, a silné stránky a zájmy posílit a zdokonalit. “Je to doslova magické místo, jsem tam jako někdo úplně jiný, protože vím, že nikdo, NIKDO mi nebude nadávat nebo mě odsuzovat za to, jaká jsem.” Děti, teenageři i dospělí, kteří jezdí na naše tábory pravidelně, komunikují s námi i v průběhu roku a pravidelně dojíždějí, mohou potvrdit že se u nás cítí skvěle. Koukáme se na ně totiž očima nezastíněnýma předsudky, s respektem a pokorou, snažíme se zjistit co dané jedince trápí a jak jim můžeme pomoci bez škatulkování do kategorií, bez tabulkových diagnóz, atd. Ať jde o boj se šikanou, potížemi v kolektivu, poruchou příjmu potravy, depresí, sebepoškozováním, sebevražednými sklony a jiné – vždy tu budeme s otevřenou náručí a pochopením. Na důležitá témata publikujeme odborné články, abychom pomohli osvětě. Můžete si je přečíst třeba zde: článek na portálu givt.cz článek na portálu Happy Dog Trek článek v časopise Krásný Rok – únorové číslo 2023.

Jaká je naše hodnota a co jsme již dokázali?

Pravidelné sezónní tábory již od 2020, kam se v přepočtu dostavilo již více než 220 táborníků. Akce a pobyty pro mnoho dalších nepravidelných klientů a veřejnost. Stali jsme se registrovaným odborným střediskem pod Českou hiporehabilitační společností s patřičně vzdělanými koňmi i terapeuty. Během roku Ryška pravidelně streamuje každý čtvrtek, nezištně, na různá témata která mají mládeži i dospělým pomoci s různými problémy v oblasti života. Můžete si streamy zpětně pustit na instagramu @stuhazs, např: Stream na téma Silné a slabé stránky V průběhu roku u nás vyhledává pocit porozumění nejen ta část spokojených táborníků, ale i jejich rodiče, či jiné dospělé osůbky, které potřebují klid, a pochopení a relax od každodenního shonu a stresu. Vytvořili jsme na FB skupinky pro různé kategorie, aby propojovaly skupiny lidí, a abychom vytvořili společně bezpečné prostředí bez toxicity, která je na většině části internetu běžným prvkem. Všem se snažíme aktivně věnovat.

Stuha pro tebe - jako bezpečné prostředí pro všechny věkové kategorie, které něco tíží Furrycamp doupě – skupinový chat kde i po skončení táborů mohou kamarádi zůstat v kontaktu, pomáháme jim překonávat problémy a těžká období, chválit se a podporovat navzájem a každodenně se jim věnujeme s našim týmem Pomoc potřebným lidem bez domova – Praha – skupinka ve spolupráci s dobrovolnicí roku Marií Volárovou a pomoc a podpora pro ni, spojení lidí kteří chtějí také pomoci v Praze s touto problematikou Dobrovolníci a neziskovky společně – propojení lidí kteří nabízí pomoc neziskovkám, a zároveň prostor pro neziskovky na podání poptávky Domškolácké doupě – kde poskytuje různé typy rady a návrhy k domškoláctví a propojujeme tak rodiče domškoláků po celé ČR, které řeší tuto problematiku – a jejich děti, společně i s dětmi z našich campů hrají online hry jako Minecraft a Roblox v netoxickém, slušném prostředí na našem chráněném kontrolovaném serveru, kde jsou děti věkově už od cca 6 let. Streamujeme a hrajeme na twichi RyškaHraje, kde se snažíme ukázat hru a zábavu při společném trávení času v online prostředí. Dále pořádáme různé workshopy a akce po celé ČR, nebo na nich máme své programy. Spolupracujeme s různými subjekty ať v hiporehabilitaci, záchraně zvířat, práci s dětmi a mnoha dalšími Náš tým včetně zvířat se stále zdokonaluje, vzdělává a posouvá se ke kvalitnější, odbornější péči a pomoci. Nabízíme nespočtu zvířátkům milující domov – třeba spoustě kočičkám, které se našly u popelnic – všechna zvířátka samozřejmě pak na své náklady očkujeme, kastrujeme a dáváme jim milující péči, popř. hledáme domov. Ta zvířata která to zvládnou pak pomáhají nám lidem v rámci animoterapií! Kdo vás lépe naučí jak pomoci při záchvatu a co nejlépe pomůže dospívající osobě, než samotný teenager, který si záchvaty prochází a už ví jak na ně ? Za ty roky jsme si společně prošli spousty situacemi od panických záchvatů, hysterických, agresivních (třeba při autismu) – ale i fascinujícími a zároveň děsivými zkušenostmi s osůbkami se schizofrenií, PPP, DID. Do všeho výše zmíněného se za leden 2024 přidali některé další příběhy, které řešíme : pomoc a podpora páru bez domova spolupráce s pánem, který si přeje stavět dřevěné domečky pro lidi bez domova, i když sám nemá pořádně kam jít, řešení sebevražedných a pro ně neřešitelných myšlenek a potíží některých dětí i dospělých a jejich okamžitá podpora a pomoc formou online podpory, kdykoli i neznámým lidem v rámci naší krizové intervence - zatím bez jakékoli odměny akutní nabídnutí útočiště slečně Ell, která trpí poruchou příjmu potravy, a v léčebně kde očekávala pomoc zhubla dalších 10kg a svěřila se do péče nám, protože věří už jen Ryšce že jí může pomoci a doktoři a léčebné ústavy ji velmi zklamali a vytvořili jí další traumata v půlce února přijede další slečna pro akutní pomoc s řešením svých potíží a další čekají na lepší počasí a právě na to potřebujeme celoroční prostory abychom mohli ubytovat a pojmout více dětí, i dospělých kteří naši pomoci potřebují a přímo i vyžadují jako Ell a další! A spoustu aktivit, pomoci a další činnosti každý týden přibývá! Podívej se na náš instagram jaké příběhy jsme spolu už sepsali. Pro více informací o naší práci a o tom, jak můžete pomoci, navštivte naši webovou stránku www.stuha.org.

Příběh Ryšky a další informace o našich programech, včetně příběhů těch, kterým jsme pomohli, najdete na našich sociálních sítích.

Cíle sbírky

Hlavním cílem této sbírky je požádat vás o pomoc s celoročními prostory. Cenově to svépomocí vyjde na 90.000 - 100 000 Kč.

V prvé řadě bychom potřebovali co nejdříve celoroční prostory a ty by mohl vyřešit zahradní domek pro 6 - 8 lidí, zateplený svépomocí, plus nějaké základní vybavení - postele, matrace, povlečení, police aj. Od začátku roku dostáváme spousty telefonátů a zpráv od rodičů, kteří by k nám rádi umístili své dítě, které trpí například poruchou příjmu potravy, ale my aktuálně nemůžeme pomoci - máme k dispozici jen malý karavan, ve kterém je v zimním období opravdu zima, i když se vytopí. A také potřebujeme tento starší karavan opravit pro pomocníky, asistenty, vedoucí a instruktory.

Pokud získáme více finančních prostředků využijeme je následovně:

1) Uhrazení pobytů můžeme zaplatit pobyt těm, kteří si jej nemohou dovolit, a nebo těm, kteří akutně potřebují pomoci, jako se to stalo s naší Ell, jejíž příběh můžete sledovat u nás -také těm, kteří jsou už zklamaní léčebnami a nepomohli jim, těm kteří musí měsíce čekat na umístění, těm kterým takovéto ústavy způsobily mnohem větší trauma, než s kterým tam přišli. Díky vám můžeme mít prostředky na uhrazení nezbytných nákladů jako ubytování, strava, terapie, pomůcky a případně další potřeby. Jen od ledna 2024 máme asi 10 lidí, kteří by okamžitě rádi přijeli. Náklady by vyšly na 1200-1500 osobu / den za plnou péči = stravu, ubytování, pomůcky, včetně všech terapií.

2) Rádi bychom vybudovali zastřešené posezení pro možnosti arteterapie a animalterapie venku i třeba v dešti.

3) Skládací matrace do stanů a také 3 nové stany Coleman Octagon na naše campy.

4) Renovovali bychom stáj pro hiporehabilitační koně s vybudováním seníku.

5) Zpevnění půdy v ohradě pro koně.

6) Pomoc s náklady na nájem prostor.

7) Na posledním místě pokud by byla možnost pořídit hydraulický ruční vozík či něco podobného, co by usnadnilo práci při přemisťování balíků, vývozu hnoje, zeminy a převozu materiálu na opravy - do prostor se úplně nedostane velká těžká technika jako je traktor apod, tak toto by byl velký pomocník.

Každá koruna se počítá a věřte, že každá částka pomůže nějakému příběhu, který dopadne dobře třeba zrovna právě díky vašemu příspěvku! Jaký příběh společně napíšeme dále? :)

Pokud jsme vás zaujali a zajímá vás co nabízíme, naše minulost a zkušenosti vše najdete na www.stuha.org!


Naše sociální sítě:

Instagram

Facebook

Tiktok

Spotify

Youtube

Twitch


Na důležitá témata publikujeme odborné články, abychom pomohli osvětě.

Můžete si je přečíst třeba zde:

článek na portálu givt.cz

článek na portálu Happy Dog Trek

článek v časopise Krásný Rok – únorové číslo 2023

Partneři sbírky 1

2866

Pro platbu můžete využít také tento QR kód, případně platbu zaslat na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 2866. Pro zanechání vzkazu využijte tlačítko DAROVAT, také pro běžný převod, platbu kartou a Apple/ Google Pay. Pro potvrzení o daru použijte vždy tlačítko DAROVAT. Více se dočtete v našich Darovacích podmínkách.

Sbírku již podpořilo 7 dárců

„Díky za vaši práci snad to zvládnete dotahnout, je to parádní projekt.“
150 Kč — Anonymní dárce před 2 týdny

1 221 Kč — Anonymní dárce před 3 týdny

373 Kč — Andrea před měsícem

„Přeji všechno nejlepší!“
200 Kč — Anonymní dárce před měsícem

„Věřím že penízky jdou na dobrou věc. Není to moc ale snad to pomůže.“
252 Kč — Anonymní dárce před měsícem

200 Kč — Anonymní dárce před měsícem

„Planuju kralikarnu <3 “
100 Kč — Xandr před měsícem