Sexuální násilí bohužel existuje! Bojujme proti němu s Klubovnou naděje!

Praha / Sbírku organizuje Klubovna Naděje z.s.

Sexuální násilí bohužel existuje! Bojujme proti němu s Klubovnou naděje!

0 %

Vybráno 0 Kč z 100 000 Kč
Zbývá -406 dnů
Sbírka byla ukončena 01. června 2023

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

V Klubovně Naděje chceme, aby se to už nikomu nestalo!

Každá 3. žena (dívka) a každý 7. muž (chlapec) má zkušenost se sexuálním zneužíváním, násilím či domácím násilím.

Děje se to na každých 100 metrech, ačkoliv si to veřejnost neuvědomuje. Může se to dít za každou zdí, kam nevidíme.

Pojďme tahle čísla změnit směrem k nule! Podpořme ty, kteří s tím žijí, aby měli jednoduší cesty, jak se se svým traumatem vypořádat.

Chceme, aby veřejnost brala sexuální násilí vážně. Přejeme si, aby děti byly v bezpečí. Kopeme za to, aby lidé pracující s dětmi byli dostatečně vzděláváni v důležitých tabu tématech a rozuměli tomu, jak mluvit s dětmi, když se objeví problém. Věříme, že všichni, kdo prožijí něco špatného či traumatického, musí dostat absolutní podporu.

Pojďte nám pomoct společně vytvořit bezpečný prostor. Vaše dary budeme přerozdělovat mezi oběti sexuálního násilí, budeme jim přispívat na tolik potřebné a zásadní terapie.

Jak sbírka konkrétně pomůže?

Za každých 500 Kč nám umožníte zprostředkovat 1 hodinu besedy ve škole.

Darujete-li 1 000 Kč, tak jedné z obětí věnujete 1 hodinu terapie. Pomůže nám ale i 100 Kč, za které můžeme pořídit 3 výtisky osvětového materiálu.

Výtěžek této sbírky tak půjde na vzdělávací, preventivní a osvětovou činnost.

Mezi to patří zejména: vydávání odborných a naučných materiálů, účast na besedách, konzultační činnost s dalšími pomáhajícími organizacemi, finanční příspěvky na úhradu terapeutické péče pro oběti. Finanční prostředky, které získáme budeme přerozdělovat mezi potřebné, mezi další spolupracující, pomáhající organizace apod. a to vždy transparentně na základě darovací smlouvy. Vaše dary budeme přerozdělovat mezi oběti těchto činů, budeme jim přispívat na terapie.

Jaký řešíme problém?

Naše téma je tabu, které panuje okolo tohoto tématu a je často zlehčované.

Se sexuálním zneužíváním má přitom zkušenost každá 3. dívka a každý 7. chlapec.

Oběti se bojí promluvit, neví, komu se svěřit a často se jim nevěří. Tresty za tyto činy jsou nízké, pachatelé mohou po uplynutí trestu a výmazu z rejstříku trestů opět pracovat s dětmi.

Veřejnost, učitelé, rodiče ani děti nemají dostatek informací.

Terapeutická péče je příliš finančně nákladná.

Jaké jsou důsledky?

Pachatelé se vysmívají obětem i soudním nařízením. Hrozí obrovské riziko, že nevyléčený pachatel, který svou vinu stále popírá pochybí znovu a ublíží dalšímu dítěti.

Terapeutická péče není finančně dostupná pro všechny oběti.

Oběti mají vnitřní traumata a zažívají problémy ve všech oblastech života (vztahy, práce, sebedůvěra, komunikace), hrozí u nich sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu apod.

Oběti nevědí, komu a jak se svěřit, a když už se někomu svěří, často se setkají s nepochopením.

Víme, jak to řešit! Budeme jezdit na besedy, realizovat semináře, workshopy a vzdělávací kurzy.

Budeme tvořit svépomocné a terapeutické skupiny. Apelujeme na změny v legislativě. Budeme z vaší pomoci vydávat online i tištené naučné materiály a obětem přispívat na terapie. Buďte u toho s námi a pomozte nám tyto potřebné kroky zrealizovat.

Děkujeme.

Sbírku již podpořilo 3 dárců

„Převod do sbírky Pomozme Janovi překonat těžké chvíle po návratu z hospice!“
-363 Kč — znesnáze21 před rokem

252 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

111 Kč — Anonymní dárce před 2 lety