Sbírka na podporu činnosti trauma-rehabilitačního centra v Izraeli

Česká republika / Sbírku organizuje Česká společnost přátel Izraele, z.s.

{}

Sbírka na podporu činnosti trauma-rehabilitačního centra v Izraeli

0 %

Vybráno 27 500 Kč z 1 221 000 Kč
Zbývá 72 dnů
Sbírka byla ukončena 25. června 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Dne 7.10. 2023 pronikla z Gazy na území jižního Izraele teroristická komanda Hamásu, která začala nelidsky krutě vraždit a před smrtí ještě mučit pokojné obyvatelstvo kibuců, mnohonásobně znásilňovat ženy, mučit děti před jejich rodiči, vraždit rodiče před dětmi, upalovat zaživa…

Záměrná krutost měla působit v čase, paralyzovat svědky. A to nejen ty bezprostřední, kteří nalézali oběti, ale i ty, kteří posléze viděli záznamy, které si teroristé natáčeli. Podobně hrůzně působilo i odvlečení mnoha rukojmí do Gazy. Představte si, že by někdo z vašich blízkých padl do rukou těchto šílených vrahů.

Dnes už víme, jak často zhoubně pokračoval vliv traumat Šoa i na další generace přeživších.

I současná izraelská společnost je zraněna a potřebuje léčit. Potřeba takové pomoci lidem s traumatem Války železných mečů se ukazuje jako jedna z prioritních.

Projekt nese symbolický název HATIKVA 7 (NADĚJE 7), Hatikva je státní hymna Izraele a vražedný útok začal 7. října. Shodou okolností je to i adresa místa pomoci a podpory.

TOUTO SBÍRKOU CHCEME PODPOŘIT ČINNOST TRAUMA-REHABILITAČNÍHO CENTRA.

Zde bude pro potřebné k dispozici psycholog, psychiatr, internista, fyzioterapeut a také možnost cvičení a zdravotních masáží. Do centra by měl docházet také místní rabín.

Jak ukazuje dosavadní praxe, je vytvoření takových hnízd bezpečí a bezprostřední odborné pomoci s vyrovnáváním se s prožitým stresem nanejvýš potřebné. Tuto pomoc bude Izrael potřebovat ještě dlouho po skončení války.

Sbírka byla schválena usnesením výboru České společnosti přátel Izraele a bude realizována prostřednictvím dárcovské platformy Znesnáze. 

text: Zuzana Wirthová„Chtěli vyvolat celosvětové pocity odporu k událostem v Izraeli 🇮🇱 a samozřejmě chtěli vyprovokovat Izraelce k násilné reakci, protože věděli, že odplata by nevyhnutelně vedla ke ztrátě sympatií k Izraeli na celém světě.

Proto vzali rukojmí: aby Izraeli nedali jinou možnost než bojovat. Proto odmítají vrátit rukojmí. Proto se na válku tak pečlivě připravovali a cynicky koncipovali samotnou obranu tak, aby vyvolali co největší ztráty na životech Palestinců 🇵🇸 a co největší ztrátu podpory Izraele ze strany Západu.

Proto vybudovali 400 kilometrů tunelů a proto se snažili ukrýt pod mešitami, nemocnicemi, školami a dalšími civilními cíli.

Aktivně využívají smrti a utrpení vlastních občanů, maximalizují jejich bolest a zármutek, aby proti Izraeli shromáždili mezinárodní mínění - a my jim na to skočíme.

Ani na minutu nepopírám nesmírné utrpení obyvatel Gazy. Jen vás žádám, abyste se zamysleli nad tím, kdo za to skutečně může."

Boris Johnson, bývalý premiér Velké Británie #StandWithIsrael

První ohlas z Izraele

28. 03. 2024

Chana Sternlicht:

 

"DĚKUJEME, NEZAPOMENEME NIKDY, KDO JSOU NAŠI PŘÁTELÉ!!!"

Partneři sbírky 4

77

Pro platbu můžete využít také tento QR kód, případně platbu zaslat na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 77. Pro zanechání vzkazu využijte tlačítko DAROVAT, také pro běžný převod, platbu kartou a Apple/ Google Pay. Pro potvrzení o daru použijte vždy tlačítko DAROVAT. Více se dočtete v našich Darovacích podmínkách.

Karol Sidon

Partnerem sbírky je Karol Sidon, vrchní zemský rabín, dramatik, spisovatel, scenárista, náboženský myslitel

Lukáš Pollert

Partnerem sbírky je MUDr. Lukáš Pollert

Petr Vacek

Partnerem sbírky je herec Petr Vacek

Sbírku již podpořilo 23 dárců

1 000 Kč — Anonymní dárce před 16 hodinami

2 112 Kč — MK před 2 dny

2 112 Kč — Anonymní dárce před 3 dny

1 000 Kč — Anonymní dárce před 4 dny

252 Kč — Anonymní dárce před týdnem

„QR platby 2.-8.4.2024“
1 000 Kč — QR platby před týdnem

1 221 Kč — Petr Vacek před týdnem

„עם ישראל חי!“
2 000 Kč — Rut před 2 týdny

2 024 Kč — Omerová Chana před 2 týdny

„QR platby 21.3.-1.4.2024“
3 000 Kč — QR platby před 2 týdny