RADOST pro děti s autismem? Tábor!

Havlíčkův Brod, Vysočina / Sbírku organizuje AUTIS-HB z. s. zc.bh-situa@kelops

{}
0 %

RADOST pro děti s autismem? Tábor!

Vybráno 7 793 Kč z 13 500 Kč
Zbývá 48 dnů
58 % z původního cíle
Sbírka byla ukončena 04. července 2022

Sbírce pomůžete i sdílením

Jsme Spolek Autis-HB a v Havlíčkově Brodě působíme od vzniku v roce 2016, kdy se začali scházet rodiče dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Všichni pracujeme jako dobrovolníci a letos v červenci plánujeme v RS (rekreačním středisku) RADOST ve Světlé nad Sázavou šestidenní (16-21. července 2022) pobyt určený dětem s poruchou autistického spektra s dalšími přidruženými chorobami včetně osob a rodičů o ně pečujících

Nyní se potýkáme s nedostatkem prostředků na zaplacení pobytu alespoň pěti asistentům, kteří budou celé dny na letním pobytu pečovat o děti s PAS a pomáhat jim během dne.

Asistenti budou handicapovaným dětem zajišťovat základní potřeby, které si v běžném životě bez pomoci neobstarají – starat se o jejich hygienu, bezpečnost (všude je doprovázet) a poskytnou i nezbytnou asistenci při aktivitách. Jedním z našich cílů je posílit sounáležitost rodin dětí s PAS s okolním světem – dlouhodobě je podporujeme při jejich nesnadné životní cestě.

Snažíme se do našich aktivit zapojit rodiny se zdravými dětmi tak, abychom docílili propojení těchto odlišných světů a naučili se jeden druhého pochopit a pomáhat si.

Na pravidelných setkáních si rodiče mohou vzájemně popovídat o podobných osudech a problémech, zároveň si i vyměnit znalosti, zkušenosti i pokroky. Mají tak s kým sdílet svůj každodenní život, který je odlišný od běžného „normálního“. Zároveň nabízíme i psychosociální poradenství, podporu a pomocnou ruku při vyhledávání vhodného školského zařízení i zaměstnání. A v neposlední řadě se věnujeme volnočasovým aktivitám, které děti s PAS rozvíjí (v jemné i hrubé motorice, v komunikaci a nácvikách denní potřeby atp.). Pořádáme společné výlety, vzdělávací akce, příměstské i pobytové (víkendové) tábory atp.

Letní tábor je pro výše zmíněné velmi podstatnou aktivitou naší činnosti, na kterou se všichni velmi těší. Poroto Vás žádáme, abyste nám pomohli ji uskutečnit. Budeme moc vděční za každý příspěvek. 

Sbírku již podpořilo 7 dárců

2 112 Kč — Anonymní dárce před měsícem

777 Kč — Zdena Vacková před měsícem

2 400 Kč — Anonymní dárce před měsícem

1 000 Kč — Anonymní dárce před měsícem

252 Kč — Roman Soukup před měsícem

„Přeji ať se najde více dobrých duší pro sbírku“
1 000 Kč — Zuzana před měsícem

252 Kč — Anonymní dárce před měsícem