RADOST pro děti s autismem? Tábor!

Havlíčkův Brod, Vysočina / Sbírku organizuje AUTIS-HB z. s.

{}

RADOST pro děti s autismem? Tábor!

0 %

Vybráno 14 765 Kč z 13 500 Kč
Zbývá -713 dnů
Sbírka byla ukončena 04. července 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Jsme Spolek Autis-HB a v Havlíčkově Brodě působíme od vzniku v roce 2016, kdy se začali scházet rodiče dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Všichni pracujeme jako dobrovolníci a letos v červenci plánujeme v RS (rekreačním středisku) RADOST ve Světlé nad Sázavou šestidenní (16-21. července 2022) pobyt určený dětem s poruchou autistického spektra s dalšími přidruženými chorobami včetně osob a rodičů o ně pečujících

Nyní se potýkáme s nedostatkem prostředků na zaplacení pobytu alespoň pěti asistentům, kteří budou celé dny na letním pobytu pečovat o děti s PAS a pomáhat jim během dne.

Asistenti budou handicapovaným dětem zajišťovat základní potřeby, které si v běžném životě bez pomoci neobstarají – starat se o jejich hygienu, bezpečnost (všude je doprovázet) a poskytnou i nezbytnou asistenci při aktivitách. Jedním z našich cílů je posílit sounáležitost rodin dětí s PAS s okolním světem – dlouhodobě je podporujeme při jejich nesnadné životní cestě.

Snažíme se do našich aktivit zapojit rodiny se zdravými dětmi tak, abychom docílili propojení těchto odlišných světů a naučili se jeden druhého pochopit a pomáhat si.

Na pravidelných setkáních si rodiče mohou vzájemně popovídat o podobných osudech a problémech, zároveň si i vyměnit znalosti, zkušenosti i pokroky. Mají tak s kým sdílet svůj každodenní život, který je odlišný od běžného „normálního“. Zároveň nabízíme i psychosociální poradenství, podporu a pomocnou ruku při vyhledávání vhodného školského zařízení i zaměstnání. A v neposlední řadě se věnujeme volnočasovým aktivitám, které děti s PAS rozvíjí (v jemné i hrubé motorice, v komunikaci a nácvikách denní potřeby atp.). Pořádáme společné výlety, vzdělávací akce, příměstské i pobytové (víkendové) tábory atp.

Letní tábor je pro výše zmíněné velmi podstatnou aktivitou naší činnosti, na kterou se všichni velmi těší. Poroto Vás žádáme, abyste nám pomohli ji uskutečnit. Budeme moc vděční za každý příspěvek. 

Přípravy na letní pobyt RADOST 2022 v plném proudu!

13. 06. 2022

V Autis‑HB z. s. pilně připravujeme s asistenty program pro naše děti s autismem. Komunikujeme s rodiči, se zástupci rekreačního střediska, ladíme podmínky pobytu vzhledem k specifičnosti přihlášených dětí. V letošním roce se bude pobytu účastnit celkem osm chlapců s poruchami autistického spektra od 5 do 31 let, nejpočetnější skupina je ve věku 16 až 20 let, po celou dobu trvání pobytu se účastní rodiče nejmladšího přihlášeného. Pro rodiče a dospívající děti jsme na úvod připravili debatu s dospělým hochem, který přes svůj hendikep a zdravotní obtíže se snaží vše zvládat sám, kde přiblížíme rodinám, co mohou očekávat po ukončení vzdělávání jejich dětí, jak je zapojit do běžného života, a umožnit jim žít tak téměř plnohodnotný život. Po celou dobu pobytu rodiče i ostatní účastnící mohou využít konzultace se speciálním pedagogem, psychologické poradenství. Společně si užijeme prostředí na statku mezi zvířátky, společné vzdělávací a sportovní aktivity, výlety, vycházky za koupáním, podvečerní soutěže, opékání vuřtů, zacvičíme si s fyzioterapeutem, naučíme se ulevit našemu tělu, budeme relaxovat při cvicích Tai-Chi. Všichni se moc těšíme!

Výlet do ZOO Jihlava.

13. 06. 2022

V sobotu 9. června 2022 jsme vyjeli vlakem z Havlíčkova Brodu na výlet za zvířátky do Zoologické zahrady v Jihlavě. Výletu se účastnili rodiče s dětmi, asistentky AUTIS-HB z. s., i samotné děti s poruchami autistického spektra. Sice se ze zdravotních důvodů nemohlo účastnit několik rodin a naše slečna asistentka, ale přes počáteční nesnáze jsme si výlet za slunečného počasí velice užili. Osobním vlakem jsme přijeli na jihlavské nádraží, následně jsme jeli trolejbusem. Pro někoho cestování vlakem či trolejbusem byla premiéra. Z náměstí T.G.M. jsme se procházkou přesunuli před zoo, kde jsme se setkali s dalšími rodiči a dětmi. Během dne v zoo jsme se snažili s dětmi komunikovat k tématu, zejména o životě zvířat, jak vypadají, čím se živí, samozřejmě nás zajímaly jejich osobní pocity a prožitky. Viděli jsme několik mláďat, avšak chlupatá zvířátka především spala, a nebyla tak k vidění. Kolem poledne jsme se naobědvali, občerstvili, potom si děti zasoutěžili, a odměnou jim byla lahodná zmrzlina, která v horkém počasí přišla k chuti. Po prohlídce jsme se zastavili na náměstí T.G.M., někdo zašel do Mekáče či na WC, a pokračovali jsme trolejbusem na jihlavské nádraží, kde jsme předali děti rodičům a se zbytkem dětí a rodiči pokračovali do Havlíčkova Brodu. Tam již další rodiče čekali na své potomky. Myslím, že jsme si krásný sobotní den všichni užili, a velice se těším na to, že podnikneme další společnou akci.

Sbírku již podpořilo 10 dárců

1 221 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

210 € — David před 2 lety

555 Kč — Darina před 2 lety

2 112 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

777 Kč — Zdena Vacková před 2 lety

2 400 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

1 000 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

252 Kč — Roman Soukup před 2 lety

„Přeji ať se najde více dobrých duší pro sbírku“
1 000 Kč — Zuzana před 2 lety

252 Kč — Anonymní dárce před 2 lety