RADOST pro děti s autismem? Tábor!

Havlíčkův Brod, Vysočina / Organizer: AUTIS-HB z. s. zc.bh-situa@kelops

{}
0 %

RADOST pro děti s autismem? Tábor!

Amount raised 14 765 Kč of 13 500 Kč goal
Left -650 days
109 % z původního cíle
The campaign has ended 04. July 2022

Help by sharing

Letní pobyt v RS RADOST, Nová Ves u Světlé nad Sázavou 2022 – pobyt je určen dětem, osobám i rodičům pečující o sobu s poruchou autistického spektra (PAS), a s dalšímí přidruženými chodrobami. Finanční prostředky budou použity na zaplacení pobytu dobrovolníků – osobních asistentů, kteteří budou celé dny na Letním pobytu RADOST pěčovat o děti s autismem, pomáhat jim během dne při aktivitách, doprovázet je, starat se o jejich bezpečnost, spokojenost, hygienu atd. Spolek Autis‑HB působí v Havlíčkově Brodě od roku 2019, vznikl ve shodě s rodiči dětí s poruchami autistického spektra (PAS), kteří se pravidelně scházeli od roku 2016. Všichni pracujeme jako dobrovolníci, v současné době spolupracujeme s 45 rodinami z havlíčkobrodska a celého kraje Vysočina, kteří pěčují o osoby s (PAS). Jeden z našich cílů je posílení sounáležitosti rodin dětí s PAS s okolním světem, dlouhodobá podpora rodin, při jejich nesnadné a komplikované životní cestě pečující o člena rodiny s PAS a jiným se zdravotním postižením. Pořádáme pravidelná setkání rodičů, kde mají možnost si popovídat s rodiči podobného osudy, vyměnit si znalosti, zkušenosti. Nabízíme psychosociální poradenství, podporu rodičům, dospívajícím přihledání vhodné školského zařízení, zaměstnání. Další podporou rodin a dětí: nácvikové dílničky – rozvoj jemné, hrubé motoriky, komunikace mezi vrstevníky, práce s edukačními pomůckami, nácviky denních potřeb –pro dospívající osoby s PAS. Pořádáme společné výlety, vzdělávací akce, příměstské tábory, víkendové pobyty, snažíme se do našich aktivit zapojit rodiny se zdravými dětmi, tak aby jsme docílili propojení těchto odlišných světů, a naučili jeden druhého pochopit a pomáhat si.

Přípravy na letní pobyt RADOST 2022 v plném proudu!

13. 06. 2022

V Autis‑HB z. s. pilně připravujeme s asistenty program pro naše děti s autismem. Komunikujeme s rodiči, se zástupci rekreačního střediska, ladíme podmínky pobytu vzhledem k specifičnosti přihlášených dětí. V letošním roce se bude pobytu účastnit celkem osm chlapců s poruchami autistického spektra od 5 do 31 let, nejpočetnější skupina je ve věku 16 až 20 let, po celou dobu trvání pobytu se účastní rodiče nejmladšího přihlášeného. Pro rodiče a dospívající děti jsme na úvod připravili debatu s dospělým hochem, který přes svůj hendikep a zdravotní obtíže se snaží vše zvládat sám, kde přiblížíme rodinám, co mohou očekávat po ukončení vzdělávání jejich dětí, jak je zapojit do běžného života, a umožnit jim žít tak téměř plnohodnotný život. Po celou dobu pobytu rodiče i ostatní účastnící mohou využít konzultace se speciálním pedagogem, psychologické poradenství. Společně si užijeme prostředí na statku mezi zvířátky, společné vzdělávací a sportovní aktivity, výlety, vycházky za koupáním, podvečerní soutěže, opékání vuřtů, zacvičíme si s fyzioterapeutem, naučíme se ulevit našemu tělu, budeme relaxovat při cvicích Tai-Chi. Všichni se moc těšíme!

Výlet do ZOO Jihlava.

13. 06. 2022

V sobotu 9. června 2022 jsme vyjeli vlakem z Havlíčkova Brodu na výlet za zvířátky do Zoologické zahrady v Jihlavě. Výletu se účastnili rodiče s dětmi, asistentky AUTIS-HB z. s., i samotné děti s poruchami autistického spektra. Sice se ze zdravotních důvodů nemohlo účastnit několik rodin a naše slečna asistentka, ale přes počáteční nesnáze jsme si výlet za slunečného počasí velice užili. Osobním vlakem jsme přijeli na jihlavské nádraží, následně jsme jeli trolejbusem. Pro někoho cestování vlakem či trolejbusem byla premiéra. Z náměstí T.G.M. jsme se procházkou přesunuli před zoo, kde jsme se setkali s dalšími rodiči a dětmi. Během dne v zoo jsme se snažili s dětmi komunikovat k tématu, zejména o životě zvířat, jak vypadají, čím se živí, samozřejmě nás zajímaly jejich osobní pocity a prožitky. Viděli jsme několik mláďat, avšak chlupatá zvířátka především spala, a nebyla tak k vidění. Kolem poledne jsme se naobědvali, občerstvili, potom si děti zasoutěžili, a odměnou jim byla lahodná zmrzlina, která v horkém počasí přišla k chuti. Po prohlídce jsme se zastavili na náměstí T.G.M., někdo zašel do Mekáče či na WC, a pokračovali jsme trolejbusem na jihlavské nádraží, kde jsme předali děti rodičům a se zbytkem dětí a rodiči pokračovali do Havlíčkova Brodu. Tam již další rodiče čekali na své potomky. Myslím, že jsme si krásný sobotní den všichni užili, a velice se těším na to, že podnikneme další společnou akci.

10 donations

1 221 Kč — Anonymous donor 2 years ago

210 € — David 2 years ago

555 Kč — Darina 2 years ago

2 112 Kč — Anonymous donor 2 years ago

777 Kč — Zdena Vacková 2 years ago

2 400 Kč — Anonymous donor 2 years ago

1 000 Kč — Anonymous donor 2 years ago

252 Kč — Roman Soukup 2 years ago

“Přeji ať se najde více dobrých duší pro sbírku”
1 000 Kč — Zuzana 2 years ago

252 Kč — Anonymous donor 2 years ago