RADOST pro děti s autismem? Tábor!

Havlíčkův Brod, Vysočina / Organizer: AUTIS-HB z. s. zc.bh-situa@kelops

{}
0 %

RADOST pro děti s autismem? Tábor!

Amount raised 7 793 Kč of 13 500 Kč goal
Left 43 days
58 % z původního cíle
The campaign has ended 04. July 2022

Help by sharing

Letní pobyt v RS RADOST, Nová Ves u Světlé nad Sázavou 2022 – pobyt je určen dětem, osobám i rodičům pečující o sobu s poruchou autistického spektra (PAS), a s dalšímí přidruženými chodrobami. Finanční prostředky budou použity na zaplacení pobytu dobrovolníků – osobních asistentů, kteteří budou celé dny na Letním pobytu RADOST pěčovat o děti s autismem, pomáhat jim během dne při aktivitách, doprovázet je, starat se o jejich bezpečnost, spokojenost, hygienu atd. Spolek Autis‑HB působí v Havlíčkově Brodě od roku 2019, vznikl ve shodě s rodiči dětí s poruchami autistického spektra (PAS), kteří se pravidelně scházeli od roku 2016. Všichni pracujeme jako dobrovolníci, v současné době spolupracujeme s 45 rodinami z havlíčkobrodska a celého kraje Vysočina, kteří pěčují o osoby s (PAS). Jeden z našich cílů je posílení sounáležitosti rodin dětí s PAS s okolním světem, dlouhodobá podpora rodin, při jejich nesnadné a komplikované životní cestě pečující o člena rodiny s PAS a jiným se zdravotním postižením. Pořádáme pravidelná setkání rodičů, kde mají možnost si popovídat s rodiči podobného osudy, vyměnit si znalosti, zkušenosti. Nabízíme psychosociální poradenství, podporu rodičům, dospívajícím přihledání vhodné školského zařízení, zaměstnání. Další podporou rodin a dětí: nácvikové dílničky – rozvoj jemné, hrubé motoriky, komunikace mezi vrstevníky, práce s edukačními pomůckami, nácviky denních potřeb –pro dospívající osoby s PAS. Pořádáme společné výlety, vzdělávací akce, příměstské tábory, víkendové pobyty, snažíme se do našich aktivit zapojit rodiny se zdravými dětmi, tak aby jsme docílili propojení těchto odlišných světů, a naučili jeden druhého pochopit a pomáhat si.

7 donations

2 112 Kč — Anonymous donor 1 month ago

777 Kč — Zdena Vacková 1 month ago

2 400 Kč — Anonymous donor 1 month ago

1 000 Kč — Anonymous donor 1 month ago

252 Kč — Roman Soukup 1 month ago

“Přeji ať se najde více dobrých duší pro sbírku”
1 000 Kč — Zuzana 1 month ago

252 Kč — Anonymous donor 1 month ago