Pomozte nám zachránit Avalon

Uherské Hradiště / Sbírku organizuje AVALON UH centrum osobního rozvoje a zdravého životního stylu, z. s.

{}
0 %

Pomozte nám zachránit Avalon

Vybráno 0 Kč z 666 666 Kč
Zbývá -340 dnů
0 % z původního cíle
Sbírka byla ukončena 20. října 2022

Sbírce pomůžete i sdílením

Jsme centrum osobního rozvoje a zdravého životního stylu, založené v roce 2009 Karlou Pukovcovou. Od roku 2017 jsme neziskovou organizací.

Každoročně s výjimkou doby covidové pořádáme přednášky, semináře, workshopy, setkávání lidí, cvičení, individuální poradenství, kulturní vystoupení aj.

Také v posledních letech organizujeme Festival rodina, vztahy a zdraví, který vždy navštíví stovky účastníků a provozujeme dětskou skupinu. Na našich akcích se neustále setkáváme s velmi kladnými reakcemi účastníků, kteří oceňují naši činnost, což je pro nás potvrzením, že to co děláme, má pro lidi hluboký smysl, a zároveň povzbuzením, abychom v tom pokračovali.

Dej člověku rybu a nasytíš jej na jeden den, nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život. - čínské přísloví

V našem centru „učíme lidi rybařit“ učíme je, aby se sami naučili hledat způsoby, jak naložit s vlastním životem, jak zjišťovat příčiny a nalézat řešení svých životních problémů (špatné partnerské a obecně mezilidské vztahy, opakující se zdravotní potíže, smrt blízkých v rodině, problémy s výchovou dětí…).

Systém na nás „není zařízený“

Jak nám opakovaně bylo řečeno, naším problémem v možnosti získání jakékoli „institucionální“ podpory státu, regionu nebo jiných institucí je, že jsme sice prospěšní pro veřejnost a unikátní širokým spektrem našich činností, ale nevejdeme se do „kolonek“ podporovaných činností a subjektů.

Naše zdroje jsou tak z 99% kryty ze vstupného na akce. Míň než 1 % našich příjmů pak tvoří dary veřejnosti nebo, velmi výjimečně, nadací nebo soukromých společností.

Jak sbírka pomůže?

Vybrané prostředky využijeme na úhradu nákladů spojených s organizací akcí, které bychom jinak nemohli pořádat.

V dlouhé době covidové jsme od našich zdrojů byli odříznutí. Byli jsme nuceni naše akce opakovaně překládat a nakonec rušit. Takže náklady zvýšené, výnosy téměř žádné.

Abychom se byli schopni vzpamatovat a mohli v naší činnosti pokračovat, prosíme o finanční podporu všechny, kteří vnímají smysluplnost toho, co už 13 let pro lidi děláme. Jsme přesvědčeni, že má smysl podpořit činnosti, které nabízejí prevenci nebo přímé řešení problémů, a to na úrovni každého jedince a pak celé společnosti. Vždyť chceme-li měnit svět, musíme nejdříve změnit sebe.

Děkujeme za jakoukoliv pomoc.


Sbírku již podpořilo 3 dárců

„Převod do sbírky Podpořme psí seniory, sami si o pomoc říci nedokážou.“
-676 Kč — znesnáze21 před 3 týdny

10 Kč — Anonymní dárce před rokem

„.... protože Avalon dává smysl :o)“
666 Kč — Zuzana G. před rokem