Pomozte nám dostavět Centrum Péče Čerčany

Čerčany / Sbírku organizuje TŘI, z.ú.

{}

Pomozte nám dostavět Centrum Péče Čerčany

0 %

Vybráno 19 574 Kč z 250 000 Kč
Zbývá -1119 dnů
Sbírka byla ukončena 01. června 2021

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Je to trošku cirkusový kousek pustit se v této nejisté době, coby neziskovka, do výstavby Centra Péče Čerčany – komunitního centra se sociálními službami při Hospici Dobrého Pastýře. Před rokem a půl, kdy jsme žádost o dotaci na jeho realizaci podávali, se nám o tom, co svět v průběhu roku 2020 postihne, ani nezdálo.

Během první vlny pandemie, jen pár dní po zavedení tvrdého lockdownu, jsme obdrželi od IROP gratulaci se zprávou, že nám bylo schváleno 14,25 milionu korun na realizaci centra. Zpráva, která by ještě v únoru způsobila v týmu euforii, byla okomentována stručným „ach“.

Celkový rozpočet projektu totiž činí 19 milionů. Měli jsme ke shánění zbylých 4,75 milionů parádní fundraisingový plán – benefiční kulturní akce, charitativní běh, velký knižní bazar... ten ze dne na den ztroskotal na omezení společenského života, které přetrvává dosud.

I když bylo jasné, že sehnat chybějící prostředky bude ještě obtížnější, jednomyslně jsme se rozhodli, že se o to musíme pokusit a Centrum Péče postavit, i kdyby nám Covid podrážel nohy sebevíc.

Projekt Centrum Péče Čerčany směřuje k aktivizaci komunitního života v mikroregionu Čerčan a okolních obcí, k aktivní spolupráci uvnitř komunity, probuzení sounáležitosti, vzájemné pomoci, rozvoji dobrovolnictví a společenské odpovědnosti komunity.

Velká bezbariérová společenská místnost uzpůsobená k integračním, aktivizačním, tvůrčím i pohybovým činnostem umožní realizovat plnohodnotný volnočasový program pro děti, mládež, dospělé i seniory z Čerčan a nejbližšího okolí. Program komunitního centra bude vytvářet komunita sama. Místní spolky, skupiny i jednotlivci se budou aktivně podílet na fungování a programové skladbě centra, tím se bude rozvíjet vzájemná spolupráce všech zúčastněných stran a tím i odpovědnost za dění v obci.

Projekt zároveň řeší dostupnost sociálních služeb a jejich vzájemnou návaznost, umožňuje realizaci aktivizačních a inkluzivních činností pro osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením.

5 dní v týdnu dostupná služba odborného sociálního poradenství bude sloužit všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Přesunem půjčovny kompenzačních pomůcek (kterou v současnosti provozujeme v Benešově) do objektu centra zajistíme její dostupnost 5 dní v týdnu, a také její pohotovostní režim o víkendu či svátcích. Zázemí zde získá i pečovatelská služba, jež plynule navazuje na naše stávající služby a činnosti a doplňuje spektrum dostupných sociálních služeb v regionu.

Podpořte realizaci Centra Péče Čerčany finančním příspěvkem nebo útratou v DOBRObistru, jehož čistý zisk směřuje ve prospěch výstavby a pozdějšího provozu centra.

Výstavba Centra Péče Čerčany započne již 1. 6. 2021 a jeho provoz bude zahájen na podzim 2022.

DĚKUJEME

Děkujeme, že stavíte s námi!

16. 06. 2021

Srdečně děkujeme za cennou podporu všem, kteří se zapojili do sbírky směřované na realizaci dostavby Centra Péče Čerčany při Hospici Dobrého Pastýře. Vybraná částka bude použita jako spoluúčast na uhrazení projektové dokumentace potřebné k zahájení vlastní realizace. I díky Vám jsme o krůček blíže k našemu cíli. Aktuálně vrcholí přípravné práce, ty v brzké době plynule přejdou do prací realizačních. A my už se těšíme, až Vás budeme na podzim roku 2022 moci přivítat uvnitř vybudovaného centra. Děkujeme, že jste v tom s námi!

Sbírku již podpořilo 15 dárců

1 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

„Výborný záměr a dobré řešení, jak dostavět dlouho nedokončenou budovu.“
3 000 Kč — Anna Housková před 3 lety

121 Kč — Jan Kalač před 3 lety

1 000 Kč — Teru Součková před 3 lety

373 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

777 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

„Držím palec a přeji hodně sil!!!“
777 Kč — Hana Řepová před 3 lety

„Máte můj obdiv.“
373 Kč — Rostislav před 3 lety

1 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

2 000 Kč — MBIRNE před 3 lety