Pomoc nevinným ukrajinským dětem na ruské hranici

Celá ČR / Sbírku organizuje WAY TO YOUR HEART z.s.

{}

Pomoc nevinným ukrajinským dětem na ruské hranici

0 %

Vybráno 0 Kč z 200 000 Kč
Zbývá -409 dnů
Sbírka byla ukončena 02. června 2023

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Dobrý den, úvodem mi dovolte, abych představil nás a náš projekt. V souvislosti s touto konkrétní sbírkou budu mluvit o Ukrajině, ale v zobecněné rovině mám na mysli i naše lidi. Prostě proto, že každý člověk si zaslouží pozornost, a je jen souhrou okolností, že začínáme pracovat aktuálně velmi exponovaným východním směrem, kde je největší nebezpečí z prodlení.

Je to proto, že Ukrajinci sami dobře vědí, že se díky válce musí nekonečně zadlužit, a že ten dluh budou splácet příští generace, dnešní děti.

 Díky znalosti místních lidí a prostředí víme, co je potřeba udělat a po nějakých drobných soukromých aktivitách jsme založili zapsaný spolek WAY TO YOURHEART z.s., s aktivitou v oblasti podpory školství, sociální práce a zdravotnictví. Podpora mladé ukrajinské generace je ve skutečnosti investicí do jejich alespoň trochu normálního dětského života, do jejich schopnosti obnovit svoji vlast a do návratnosti toho, co jim svět a my poskytujeme.

Jsme skupina tří chlapů, vývojářů a technologů z průmyslu, kteří máme dohromady osm dětí. Naše děti mají ukrajinské spolužáky a tak vědí, a my tím pádem víme také, z první ruky, jak to na Ukrajině vypadá. Máme i známé, a tak od jedné matky máme povědomost například i o tom, že v první den školního roku jedna velká škola na UA pro tisíc dětí dvakrát musela jít během dne do krytu.

Ukrajinské pohraničí na severu za Kyjevem je na tom obecně ještě mnohem hůře, než české příhraniční vyloučené lokality. Rodiny jsou rozvrácené, příbuzenstvo se na různých stranách hranic v oblasti Trojmezí často nenávidí a trpí tím samozřejmě nejvíce děti, které za nic nemohou. Navíc tohle jsou oblasti, kde se dnes sice nic dramatického neděje, ale ani sem nesměřují takřka žádné prostředky. Jen uprchlíci nebo váleční sirotci, protože západ Ukrajiny už je dávno přesycen.

Jak sbírka pomůže

Začínáme sbírkou univerzální pro všechny věkové kategorie školáků. Jde o nákup cvičebních pomůcek pro jednu školní třídu, cca 30 dětí, v konkrétním severoukrajinském městě Korjukivka.

Fyzická příprava dětí se z velké části odehrává v místním sportovním centru, kde ale díky letitému podfinancování a fyzickému chátrání zařízení chybí dokonce i plastové cvičební podložky pro cviky na zemi, přesněji řečeno na holém betonu. V centru sice jsou posilovací stroje a podobná zařízení, ty jsou ale ve většině případů již nefunkční a bez reálné možnosti obnovy nebo opravy.

Naše pomoc zajistí elementární možnost fyzického rozvoje školáků s využitím nejjednodušších pomůcek typu lehkých kilogramových činek, švihadel, napínacích pružinových a gumových cvičebních pomůcek a podobně. Je to mnohem důležitější, než jak to vypadá. S ohledem na místní podnebí, časté deště a bahna a celkové technické zázemí, jde o výrazný krok vpřed. Důležitá je optika místní a ne náš pohled "to nestojí za námahu". Stojí to za námahu a každá dlouhá cesta začíná prvním krokem.

Samozřejmě, tímto prvním krokem míříme k sofistikovanějším řešením typu odborné školní učebny počítače/ jazyky/ multimédia nebo fyzika/ chemie v místních třech základních školách. Domníváme se, že pro budoucí svět bude určující počítačová a jazyková gramotnost, základ logického myšlení za matematiky a přírodních věd. Tomu chceme účinně napomoci. Chceme tomu napomoci jako zástupci vaší přízně, vaší peněženky a vašeho dobrého srdce. Jako tvrdí technokraté jsme připraveni dát do toho všechny naše schopnosti tak, aby bylo dosaženo účelu a zamýšleného výsledku.

Chci vám předem poděkovat za vaši podporu. Děkuji vám ne za nás, ale za ty děti, kterým, doufejme, bude pomoženo. A děkuji vám i za naše vlastní děti, pro které je tohle velmi důležité, protože se na tom podílejí a jsou tím také formovány.

Partneři sbírky 1

domacnost.kentlucky.cz

Partnerem sbírky je e-shop domacnost.kentlucky.cz a jeho zákazníci.

Sbírku již podpořilo 2 dárců

„Převod do sbírky Studijní pobyt a lepší vyhlídky pro Veroniku z dětského domova“
-373 Kč — znesnáze21 před rokem

373 Kč — Anonymní dárce před rokem