Pomáháme autistům se spolkem Autis

Havlíčkův Brod / Sbírku organizuje AUTIS-HB z. s.

{}

Pomáháme autistům se spolkem Autis

0 %

Vybráno 6 023 Kč z 20 000 Kč
Zbývá -132 dnů
Sbírka byla ukončena 17. ledna 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Podpořte naši dobrovolnickou činnost AUTIS-HB z. s. v Havlíčkově Brodě, která nabízí podporu rodičů samoživitelů pečujících o osoby s postižením, především s poruchami autistického spektra. Od roku 2019 u nás vyhledávají pomoc rodiny z celé Vysočiny i mimo ni.

Bojujeme se samotnou udržitelností našich aktivit, ale chceme nadále podporovat rodiny a jejich děti s autismem, a proto vás prosíme o pomoc.

Jak sbírka pomůže?

Díky vaší pomoci, budeme moci uskutečnit nákup speciálních edukačních pomůcek, vybavení, nářadí pro naše vyrábění a nácvik pracovních činnosti, odměny pro děti na příměstské tábory, letní pobyt a další.

Pořádáme pravidelná Rodičovská setkání, kde se potkávají nejenom rodiče, ale i rodinní příslušníci sourozenci a neformální pečovatelé, mohou si zde vyměňovat své zkušenosti, získávat nové informace, jak lépe zvládat náročné životní situace. Nabízíme psychosociální poradenství zaměřené na rodinnou problematiku, vzdělávání s propojením poruch autistického spektra, společné výlety, vycházky, přednášky, webináře, vzdělávání dobrovolníků, pracovníků AUTIS-HB z. s.

Rodiče často využívají vyzvedávání dětí ze škol, odlehčovací službu, příměstské tábory, letní pobyt, dílničky, kde s dětmi i rodiči tvoříme výrobky. Dětem a osobám s autismem bez ohledu na jejich věk nabízíme, pravidelné nácviky činností běžného dne, nácviky dovedností, rozvoje jemné a hrubé motoriky, sociálního vnímání, komunikace s vrstevníky, dospělými v rodině, větší děti, osoby se snažíme zapojit do práce na pozemku, zahradě, nacvičujeme nákupy, komunikaci na poště, úřadu, návštěvy kulturních akcí atd.

Vaším příspěvkem odlehčíte rodičům pečovatelům, kteří budou vědět, že u nás budou mít i nadále své děti v bezpečí, a že je maximálně podpoříme v jejich dalším rozvoji, zapojení do běžných činností.

Právě díky vám tak děti a osoby s autismem, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, dostanou možnost, jak rozvíjet své dovednosti a jednou se i zapojit do běžného života – zaměstnání a stát se alespoň částečně soběstačnými.

Děkujeme, že nás v naší činnosti podporujete.


Sbírku již podpořilo 3 dárců

„Převod ze sbírky Vybavení dílny pro kluky a holky s autismem“
2 000 Kč — znesnáze21 před 5 měsíci

2 000 Kč — Anonymní dárce před 5 měsíci

2 023 Kč — Václav Červinka před 6 měsíci