Pomáháme autistům se spolkem Autis

Havlíčkův Brod / Organizer: AUTIS-HB z. s. zc.bh-situa@kelops

{}
0 %

Pomáháme autistům se spolkem Autis

Amount raised 5 348 Kč of 20 000 Kč goal
Left 25 days
27 % z původního cíle
The campaign has ended 31. December 2023

Help by sharing

Pomáháme autistům

Podpořte dobrovolnickou činnost AUTIS-HB z. s. v Havlíčkově Brodě, který nabízí podporu rodičů samoživitelů pečující o osoby s postižením, především s poruchami autistického spektra. Od roku 2019 u nás vyhledávají pomoc rodiny z celé Vysočiny i mimo ni.

Pořádáme pravidelná Rodičovská setkání, kde se potkávají nejenom rodiče, ale i rodinní příslušníci sourozenci a neformální pečovatelé, mohou si zde vyměňovat své zkušenosti, získávat nové informace, jak lépe zvládat náročné životní situace. Nabízíme psychosociální poradenství zaměřené na rodinnou problematiku, vzdělávání s propojením poruch autistického spektra, společné výlety, vycházky, přednášky, webináře, vzdělávání dobrovolníků, pracovníků AUTIS-HB z. s..

Rodiče často využívají vyzvedávání dětí ze škol, odlehčovací službu, příměstské tábory, letní pobyt, dílničky, kde s dětmi i rodiči tvoříme výrobky. Dětem a osobám s autismem bez ohledu na jejich věk nabízíme, pravidelné nácviky činností běžné ho dne, nácviky dovedností, rozvoje jemné a hrubé motoriky, sociálního vnímání, komunikace s vrstevníky, dospělými v rodině, větší děti, osoby se snažíme zapojit do práce na pozemku, zahradě, nacvičujeme nákupy, komunikaci na poště, úřadu, návštěvy kulturních akcí atd.

Bojujeme se samotnou udržitelností našich aktivit, však chceme nadále podporovat rodiny a jejich děti s autismem. Díky vaší pomoci, budeme moci uskutečnit nákup speciálních edukačních pomůcek, vybavení, nářadí pro naše vyrábění a nácvik pracovní činnosti, odměny pro děti na příměstské tábory, letní pobyt, podporu našich asistentů, kteří vykonávají psychicky náročnou práci zdarma.

Pomůžete rodičům, kteří budou mít své děti v bezpečí, s možností dalšího rozvoje a zapojení do běžných činností, děti a soby s autismem, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, dostanou možnost jak rozvíjet své dovednosti a snad jednou se i zapojit do běžného života, zaměstnání.

 • Poradenství pro osoby pečující o blízké s PAS–vyrovnání se s diagnózou dítěte
 • Vyzvedávání dětí ze školy po vyučování, nebo v době vyučování
 • Hlídání postižených dětí, osob
 • Společné aktivity, výlety, vycházky
 • Příměstské tábory, letní pobyt
 • Terapeutické dílničky, nácviky dovedností
 • Nácviky komunikace, sociálního chování a vnímání okolí
 • Sourozenecké skupiny–nácvik komunikace, sociální vnímání
 • Relaxace–odpočinkový koutek
 • Vzdělávání rodičů, pečovatelů a dobrovolníků
 • Pravidelné setkávání podpůrné rodičovské skupiny2 donations

2 023 Kč — Václav Červinka 2 weeks ago

“Převod ze sbírky Vybavení dílny pro kluky a holky s autismem”
3 325 Kč — znesnáze21 8 months ago