Podpora pro 128. zakarpatskou brigádu

celá ČR / Sbírku organizuje Vasyl Kapustej

Podpora pro 128. zakarpatskou brigádu

0 %

Vybráno 107 707 Kč z 1 500 000 Kč
Zbývá 343 dnů
Sbírka byla ukončena 30. června 2025

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Tato sbírka je pokračováním známé a úspěšné sbírky Vasyla Kapusteje na podporu ukrajinských vojáků na frontě, která vznikla hned v prvních dnech války. Díky podpoře od více než 6,5 tisíce dárců se za 28 měsíců války podařilo vybrat přes 12 mil. Kč, čímž se sbírka stala jednou z nejúspěšnějších a nejprogresivnějších svého druhu v ČR.

 Sbírka se zaměřuje konkrétně na všestrannou pomoc a podporu 128. samostatné horské-úderné zakarpatské brigády Ozbrojených sil Ukrajiny (vojenské číslo в/ч A1556; zkráceně pak jen „128-ма ОГШБр“), která aktuálně brání územní celistvost Ukrajiny proti ruskému agresorovi na záporožské frontě.

Finance z této sbírky jsou tedy primárně určeny na pořízení materiální pomoci všeho druhu podle aktuálních potřeb vojáků na frontě. Jedná se především o pořízení nářadí na opravy mj. i českých tanků a další techniky ve vozovém parku tankového praporu 128. zakarpatské brigády, pořízení maskovacích sítí, rušiček dronů a tabletů pro velitele tanků; dále pak věci zlepšující polní podmínky vojáků, ochranné pomůcky a výstroj a v neposlední řadě také pořizování vozidel, elektrocentrál a další techniky pro vojáky 128. zakarpatské brigády, a také podpora fungování a materiálního zabezpečení jejich brigádního rehabilitačního centra pro morálně-psychologickou rehabilitaci pod odborným vedením a dohledem brigádních vojenských psychologů.

Čeho jsme již dosáhli?

Díky vybraným prostředkům od dárců se nám podařilo zorganizovat přes 20 cest na Ukrajinu a dopravit do zóny provádění bojových operací cca 100 tun cílené materiální pomoci pro vojáky na frontě i pro civilisty. Převážně šlo o věci ke zlepšení polních podmínek obyčejných vojáků na frontě, jako např. stany, spacáky, karimatky, termoizolační materiály na izolaci a zateplení zákopů; nejrůznější nářadí na opravu techniky, detektory kovu na hledání min; maskovací sítě; dále pak oblečení, obuv a výstroj; potraviny, léky a hygienické potřeby a nechyběla také ani elektronika, jako např. vysílačky a tablety pro operátory dronů a velitele tanků a také průzkumné drony (Autely/Mavicy). Cesty se snažíme organizovat a realizovat v pravidelných měsíčních intervalech.

Konkrétně pak 128. zakarpatské brigádě jsme také vybavili i celou polní kuchyni a přivezli také jednu sanitku a 5 vozidel typu pick-up.

Díky Vaší podpoře se nám podařilo zrealizovat také celou řadu velkých projektů za milióny Kč, které stále pomáhají stovkám a tisícům ukrajinským vojákům na frontě zlepšovat jejich polní hygienické a zdravotnické podmínky a také morálně-psychologický stav mužstva.

Jde o dva projekty pojízdných soběstačných lazebně-prádelných komplexů na bázi kamiónů – jeden pro 128. brigádu, druhý pro lvovskou 24. brigádu (každý z nich za cca 1,2 mil. Kč). Dále pak plně vybavená a soběstačná pojízdná stomatologická ordinace na bázi náklaďáku pro vojenské lékaře-stomatology 24. brigády (za cca 850 tisíc Kč.) a také zřízení a již více než rok a půl financování chodu a zabezpečování provozu rehabilitačního centra pro ukrajinské vojáky 24. brigády na Donbase, kde ukrajinští vojenští psychologové pomáhají vojákům ke zlepšení jejich morálně-psychologického stavu, zejména pak s léčením posttraumatického stresového syndromu. Provoz centra nás od jeho zřízení (1.1.2023) k dnešnímu dni (tedy za 18 měsíců) stál 1,7 mil. Kč a tímto centrem prošlo za 18 měsíců jeho působení již více než 2.000 vojáků. V brigádě díky tomu razantně ubylo kázeňských přestupků a dezerce zcela vymizela. Toto centrum bylo teprve druhé svého druhu na celé Ukrajině a je dáváno Generálním štábem Ozbrojených sil Ukrajiny všem ostatním brigádám za vzor, aby ve spolupráci se svými dobrovolníky také budovali podobná zařízení.

Kdo jsme? 

Zakladatelem sbírky je Vasyl Kapustej, Ukrajinec původem ze Zakarpatské Ukrajiny (Podkarpatské Rusi), kde se r. 1995 narodil, ale žijící už od r. 2000 v ČR a mající od r. 2014 české státní občanství. Obyčejný kluk, který sbírku zakládal ještě coby student práv v Olomouci. Spolu se svými rodiči – Erikou a Vasylem – se rozhodl hned první den ruské invaze a začátku plnohodnotné rusko-ukrajinské války pomáhat oběti – tedy Ruskem napadené Ukrajině proti agresorovi – Rusku. Velmi vydatně jim v ČR pomáhá také jejich rodinný přítel Saša se svojí rodinou a známými a kolegy z práce a na Ukrajině pak Igor, který dokáže opravit a zařídit cokoliv. Nepostradatelným členem týmu je také neohrožený řidič Dominik. Velkou oporou jsou také všichni skalní podporovatelé a pravidelní přispěvatelé Josef, Daniela, Jan, Petra a mnoho, mnoho dalších…

Všichni mají totiž na Ukrajině stále mnoho příbuzných, známých a přátel, mnozí z nich jsou buď v armádě, anebo také pomáhají jako dobrovolníci, tedy také nasazují své životy – a tak i Vasyl, jeho rodiče a všichni jejich podporovatelé se proto rozhodli, že nechtějí jen nečinně přihlížet a snaží se všelijak pomoci, jak jen to je možné.

Jde tedy o malou, takřka „rodinnou“ dobrovolnickou skupinu; když občas nemůže jet Vasyl kvůli svým studijním povinnostem, jede místo něj jeho máma Erika, která takto absolvovala již mnoho cest do válečné zóny a byla i na velmi nebezpečných místech na frontě, jako třeba v Bachmutu, Časiv Jaru či v Ňjů-Jorku a Torecku, tedy na místech takřka jen co by kamenem dohodilo od ruských okupantů. V březnu 2023 se jedné takové cesty spolu s Vasylem a Erikou zúčastnil i Čestmír Horký, ředitel Znesnáze.

Od samého začátku války se k Vasylově dobrovolnické skupině přidal také Andrej Poleščuk, Bělorus žijící v ČR více než 20 let a také mající české státní občanství. V pomoci jej motivuje hlavně touha odčinit to, že Bělorusko je na straně ruského agresora. Andrej je veřejně velmi aktivní, zajímá se o věci veřejné a zejména pak o rusko-ukrajinskou válku a bezpečnost obecně; dennodenně píše na sociální sítě o dění na Ukrajině. Kromě toho také pracuje jako právník. Spolu s Vasylem založili spolek zaměřující se na všestrannou podporu Ozbrojených sil Ukrajiny v jejich boji za bezpečnější Evropu.

Jak a s kým spolupracujeme a komu pomáháme?

Od samého začátku války se snažíme, aby naše pomoc byla co nejvíce efektivní, systematická a cílená na konkrétní potřeby vojáků na frontě. Proto jsme od samotného začátku navázali velmi těsnou spolupráci na vysoké a profesionální úrovni přímo s veliteli brigád a dalšími důstojníky, kteří působí na štábech brigád a také veliteli jednotlivých praporů a rot, tedy s plukovníky, podplukovníky a majory, kteří se přímo a bezprostředně podílejí na velení, organizaci a zabezpečení celé brigády, což je vojenské uskupení čítající přes 5 tisíc vojáků. S nemalou částí vojáků napříč jednotlivými prapory v brigádě se známe osobně, každé naše setkání s nimi je velmi osobní a vřelé, takřka jako by se shledala jedna velká rodina.

S těmito veliteli a vojáky jsme dennodenně v kontaktu a naše více než 28 měsíců trvající velmi úspěšná a efektivní spolupráce, založená na vzájemné důvěře, otevřenosti a respektu, se stala základem pro vybudování velmi pevných, takřka rodinných vazeb. Jde o unikát, který se podařilo dosáhnout jen málokteré z dobrovolnických skupin pomáhajících na Ukrajině.

Tito velitelé, se kterými spolupracujeme, osobně pravidelně obcházejí mužstvo a zjišťují jejich nejaktuálnější potřeby a požadavky a ty pak zapisují do seznamů. Tyto seznamy potřeb jsou tak vytvářeny na celobrigádní a praporní úrovni a jsou pravidelně aktualizovány.

Seznamy nám pak velitelé zasílají a my zde v ČR podle nich sháníme všechny potřebné věci, které tvoří položky toho daného seznamu. Nekupuje se tedy nic zbytečného navíc. S finančními dary se tedy nakládá maximálně efektivně.

Vše jim pak osobně vozíme dodávkou. Veškerou materiální pomoc pak osobně předáváme velitelům a vojákům na frontě. Velitelé nám pak vystavují písemné potvrzení, tzv. Akt předání-převzetí materiální pomoci; vše se také eviduje do elektronického registru pro ukrajinskou armádu, úřady a Státní pohraniční službu Ukrajiny. Z každého tohoto předání pořizujeme také i fotodokumentaci a videa, která pak pravidelně zveřejňujeme na našich profilech na sociálních sítích. Nejednou s námi ve válečné zóně natáčeli také i reportéři z ČT24 či Forum24 a dokumentovali tak naši činnost a předávání materiální pomoci vojákům na frontě.

Velké projekty, jako např. vybudování a zajišťování chodu rehabilitačního centra pro vojáky na Donbasu či pořizování vozidel a jiné techniky, se realizujeme obdobným způsobem, jako pořizování materiální pomoci a zásobování vojáků na frontě, tedy vždy na základě požadavku velitele brigády se naplánujeme a zrealizuje celý projekt, včetně jeho financování z finančních prostředků sbírky.

Jak můžete pomoci?

Za jakýkoliv dar předem mockrát děkujeme. Každá koruna pomáhá a my si moc vážíme každé podpory a pomoci. Sdílením naší sbírky mezi své příbuzné, známé, kamarády a kolegy v práci nám také velice pomůžete.

Pokud budete chtít také někdo pomoci přímo materiálně, ať už jako firma či jako fyzická osoba, můžete nám také darovat cokoli, co uznáte pro vojáky za vhodné po předchozí domluvě s námi. Každý takový dar je velmi vítaný a samozřejmostí je také i vystavení potvrzení o daru (ať už finančního či materiálního) od Znesnáze pro účely slevy na dani z příjmů.

 

Materiální pomoc pro ukrajinské vojáky shromažďujeme na adrese:

ul. Na Vrcholu 2582/17, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

K zastižení jsme kdykoliv na čísle +420 773 277 883 nebo +420 608 940 437.

 

Děkujeme!

 

SPOLEČNĚ K VÍTĚZSTVÍ A K BEZPEČNĚJŠÍ EVROPĚ!

Partneři sbírky 1

3216

Pro platbu můžete využít také tento QR kód, případně platbu zaslat na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 3216. Pro zanechání vzkazu využijte tlačítko DAROVAT, také pro běžný převod, platbu kartou a Apple/ Google Pay. Pro potvrzení o daru použijte vždy tlačítko DAROVAT. Více se dočtete v našich Darovacích podmínkách.

Sbírku již podpořilo 77 dárců

1 300 Kč — Peter Polakovič před 5 hodinami

252 Kč — Anonymní dárce před 13 hodinami

252 Kč — Jana před 13 hodinami

„QR platby 15.-21.7.2024“
4 100 Kč — QR platby včera

„Děkujeme, že pomáháte!“
5 000 Kč — Kubincová L. před 2 dny

21 € — Anonymní dárce před 3 dny

150 Kč — Anonymní dárce před 5 dny

373 Kč — Anonymní dárce před týdnem

252 Kč — Anonymní dárce před týdnem

230 Kč — Anonymní dárce před týdnem