Nové začátky v pěstounských rodinách

Česká Lípa / Sbírku organizuje Farní charita Česká Lípa

{}
0 %

Nové začátky v pěstounských rodinách

Vybráno 32 908 Kč z 30 000 Kč
Zbývá -715 dnů
110 % z původního cíle
Sbírka byla ukončena 20. června 2021

Sbírce pomůžete i sdílením

Malý Ondra (7 let) zažil od narození několik pečujících osob. Se svou biologickou maminkou byl pouze několik dnů, než ho odložila u své matky a už se neozvala. Babička neměla možnost se dlouhodobě o Ondru starat, a tak byl přesunut do přechodné pěstounské péče do doby, než mu najdou nový stabilní domov.

Nyní je v nové rodině a opět si zvyká na nového pečovatele. Ondra již ztratil jistotu a neví, zda toto je konečný domov nebo ho čeká další přesun.

Počáteční komunikaci může usnadnit i (ne)obyčejný maňásek. Pomocí terapeutických pomůcek posilujeme důvěru, vnitřní klid a rozvoj dětí. Každá vaše koruna nám v tom pomůže. Pořídíme za ni senzorické pomůcky, terapeutické karty, maňásky či stavebnice. – Centrum pro pěstounské rodiny, Farní charita Česká Lípa

Centrum pro pěstounské rodiny

Děti, které zažily časté střídání pečovatelů, nedostatečnou péči apod. se nenaučí důvěry a bezpečnému vztahu. Často mají velké problémy s budováním důvěry, mají potřebu mít vše pod kontrolou a jejich chování je odlišné od dětí vyrůstajících v bezpečí u svých rodičů. Náhradní rodiče často nerozumí projevům chování těchto dětí.

V tomto ohledu pomáháme náhradním rodinám porozumět dětem a umět reagovat na jeho projevy ne terapeutických sezeních. S Ondrou máme za sebou zpracování jeho cesty do nynější rodiny, a to využitím metody My Backpak, která formou metaforického příběhu vytvořeného na maňáskovi kačenky pomohla Ondrovi pochopit, co se s ním dělo a proč.

Nyní pracujeme dál na zpracování jeho historie, kde využíváme osu života, ke zpracováním jednotlivých událostí využíváme terapeutické pískoviště a k uvolnění skoro na každém sezení i boxovací pytel. V rámci sezení se pracuje někdy pouze s dítětem, ale velice často v páru dítě-pěstoun, což je důležité pro tvorbu bezpečného vztahu. Vždy záleží ne metodě, kterou vybíráme dle individuálních potřeb rodiny.

Vlivem nedostatečné péče mají děti v PP často specifické potřeby, kdy je vhodné zapojit v práci s nimi různorodé senzorické pomůcky, ke kterým nemají rodiny běžně přístup. Naše Centrum pravidelně školí své pracovníky, aby mohli využívat nové poznatky a zapojovat nové techniky a metody při práci s dětmi a náhradními rodinami. Centrum se snaží pomocí terapeutických technik navázat bezpečnou vazbu mezi dětmi a pečující osobu.

Služba je poskytována zdarma. Celkem pracujeme s více než 50 pěstounskými rodinami a 75 dětmi.

O organizaci

Farní charita Česká Lípa je největší nezisková organizace na Českolipsku pomáhající lidem v nouzi. Již tři roky za sebou získala značku spolehlivosti, tj. označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

Posláním Farní charity Česká Lípa je pomoc lidem v tísni, ohrožení a nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost. A to skrze charitativní, sociální služby a humanitární pomoc. 

Srdečné poděkování všem dárcům

23. 06. 2021

Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na nákup senzorických pomůcek, terapeutických karet, maňásků a stavebnic, které pomohou v prvé řadě malému Ondrovi, ale poté i dalším dětem z Centra pro pěstounské rodiny usnadnit přechod k novým pečovatelům. 

Moc děkujeme, že díky všem věcem, které za finanční prostředky nakoupíme, budeme dále v Centru pro pěstounské rodiny v našich dětských klientech v pěstounské péči posilovat důvěru, vnitřní klid a jejich rozvoj. 

Jsme za vaše příspěvky moc vděční. 10% překročení částky, tedy 2 908 Kč použijeme také na nákup pomůcek. 

Budeme rádi, když se na naše aktivity podíváte na www.cpr-fchcl.cz. I díky vám jsme moderní pěstounské centrum.

Sbírku již podpořilo 25 dárců

2 000 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

373 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

1 221 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

200 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

480 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

„Dobrý start!“
500 Kč — Jakub Mencl před 2 lety

„Hodně štěstí :-)“
373 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

121 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

777 Kč — Anonymní dárce před 2 lety