Nové začátky v pěstounských rodinách

Česká Lípa / Organizer: Farní charita Česká Lípa zc.lchcf@avokarovd

{}
0 %

Nové začátky v pěstounských rodinách

Amount raised 32 908 Kč of 30 000 Kč goal
Left -983 days
110 % z původního cíle
The campaign has ended 20. June 2021

Help by sharing

Malý Ondra (7 let) zažil od narození několik pečujících osob. Se svou biologickou maminkou byl pouze několik dnů, než ho odložila u své matky a už se neozvala. Babička neměla možnost se dlouhodobě o Ondru starat, a tak byl přesunut do přechodné pěstounské péče do doby, než mu najdou nový stabilní domov.

Nyní je v nové rodině a opět si zvyká na nového pečovatele. Ondra již ztratil jistotu a neví, zda toto je konečný domov nebo ho čeká další přesun.

Počáteční komunikaci může usnadnit i (ne)obyčejný maňásek. Pomocí terapeutických pomůcek posilujeme důvěru, vnitřní klid a rozvoj dětí. Každá vaše koruna nám v tom pomůže. Pořídíme za ni senzorické pomůcky, terapeutické karty, maňásky či stavebnice. – Centrum pro pěstounské rodiny, Farní charita Česká Lípa

Centrum pro pěstounské rodiny

Děti, které zažily časté střídání pečovatelů, nedostatečnou péči apod. se nenaučí důvěry a bezpečnému vztahu. Často mají velké problémy s budováním důvěry, mají potřebu mít vše pod kontrolou a jejich chování je odlišné od dětí vyrůstajících v bezpečí u svých rodičů. Náhradní rodiče často nerozumí projevům chování těchto dětí.

V tomto ohledu pomáháme náhradním rodinám porozumět dětem a umět reagovat na jeho projevy ne terapeutických sezeních. S Ondrou máme za sebou zpracování jeho cesty do nynější rodiny, a to využitím metody My Backpak, která formou metaforického příběhu vytvořeného na maňáskovi kačenky pomohla Ondrovi pochopit, co se s ním dělo a proč.

Nyní pracujeme dál na zpracování jeho historie, kde využíváme osu života, ke zpracováním jednotlivých událostí využíváme terapeutické pískoviště a k uvolnění skoro na každém sezení i boxovací pytel. V rámci sezení se pracuje někdy pouze s dítětem, ale velice často v páru dítě-pěstoun, což je důležité pro tvorbu bezpečného vztahu. Vždy záleží ne metodě, kterou vybíráme dle individuálních potřeb rodiny.

Vlivem nedostatečné péče mají děti v PP často specifické potřeby, kdy je vhodné zapojit v práci s nimi různorodé senzorické pomůcky, ke kterým nemají rodiny běžně přístup. Naše Centrum pravidelně školí své pracovníky, aby mohli využívat nové poznatky a zapojovat nové techniky a metody při práci s dětmi a náhradními rodinami. Centrum se snaží pomocí terapeutických technik navázat bezpečnou vazbu mezi dětmi a pečující osobu.

Služba je poskytována zdarma. Celkem pracujeme s více než 50 pěstounskými rodinami a 75 dětmi.

O organizaci

Farní charita Česká Lípa je největší nezisková organizace na Českolipsku pomáhající lidem v nouzi. Již tři roky za sebou získala značku spolehlivosti, tj. označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

Posláním Farní charity Česká Lípa je pomoc lidem v tísni, ohrožení a nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost. A to skrze charitativní, sociální služby a humanitární pomoc. 

Srdečné poděkování všem dárcům

23. 06. 2021

Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na nákup senzorických pomůcek, terapeutických karet, maňásků a stavebnic, které pomohou v prvé řadě malému Ondrovi, ale poté i dalším dětem z Centra pro pěstounské rodiny usnadnit přechod k novým pečovatelům. 

Moc děkujeme, že díky všem věcem, které za finanční prostředky nakoupíme, budeme dále v Centru pro pěstounské rodiny v našich dětských klientech v pěstounské péči posilovat důvěru, vnitřní klid a jejich rozvoj. 

Jsme za vaše příspěvky moc vděční. 10% překročení částky, tedy 2 908 Kč použijeme také na nákup pomůcek. 

Budeme rádi, když se na naše aktivity podíváte na www.cpr-fchcl.cz. I díky vám jsme moderní pěstounské centrum.

25 donations

2 000 Kč — Anonymous donor 3 years ago

373 Kč — Anonymous donor 3 years ago

1 221 Kč — Anonymous donor 3 years ago

200 Kč — Anonymous donor 3 years ago

480 Kč — Anonymous donor 3 years ago

“Dobrý start!”
500 Kč — Jakub Mencl 3 years ago

“Hodně štěstí :-)”
373 Kč — Anonymní dárce 3 years ago

121 Kč — Anonymous donor 3 years ago

500 Kč — Anonymous donor 3 years ago

777 Kč — Anonymous donor 3 years ago

Discover more

Zastavme touhu po NESMYSLNÉ DOKONALOSTI: Podpořme pacienty s PPP!
1 %

Zastavme touhu po NESMYSLNÉ DOKONALOSTI: Podpořme pacienty s PPP!

Cesta ke koním pro mamku Věrku s bionickou protézou
15 %

Cesta ke koním pro mamku Věrku s bionickou protézou

No good deed goes unpunished
28 %

No good deed goes unpunished