Křišťálová přírodní učebna

Jaroměř / Sbírku organizuje Základní škola Křišťál

Křišťálová přírodní učebna

0 %

Vybráno 187 689 Kč z 250 000 Kč
Zbývá -193 dnů
Sbírka byla ukončena 31. prosince 2023

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Základní škola Křišťál vznikla v roce 2016 za účelem rozšíření nabídky vzdělávání na Jaroměřsku a jeho okolí. Jedním z impulsů pro její založení byla iniciativa rodičů, kteří pro své děti hledali menší rodinnou školu s inovativní vzdělávací koncepcí a komunitním přístupem.

Koncepce školy

Škola využívá zavedený zahraniční model, tzv. Jenský plán, který zdůrazňuje nejen princip individualizace, ale především školní pospolitosti. Snažíme se vytvářet podnětná výuková prostředí a jednou z našich priorit je oblast environmentální problematiky, kterou se snažíme vší silou podporovat.

V nedávné době se škole podařilo získat do dlouhodobého pronájmu školní zahradu, která svým charakterem přímo vybízí k realizaci přírodovědných, eko-tematických a dalších vzdělávacích aktivit. Na zahradě však bohužel chybí odpovídající zázemí a výuka zde není ideální vzhledem k povětrnostním a dalším - např. hygienickým podmínkám.

Jak sbírka pomůže

Rádi bychom na této zahradě vybudovali zastřešený multifunkční vzdělávací prostor, který by umožnil realizovat nejen přírodovědné, ale i další vzdělávací aktivity (místně zakotvené a činnostní učení, badatelsky orientovaná výuka, školní slavnosti, rozvoj dětského podnikání nebo řemeslné aktivity). Spolu se zajištěním zdroje pitné vody a elektřiny bychom tak vytvořili dostatečně připravené zázemí a podpořili prostorové možnosti školy, které nejsou v současných pronajatých prostorách příliš ideální.

Další využití by prostor našel i v oblasti neformálního vzdělávání v podobě využívání školní družinou, školním klubem či zájmovými kroužky. Ve volném čase by prostor sloužil pro realizaci komunitních či jiných kulturně-vzdělávacích aktivit.

Z důvodu zřízení školy fyzickou osobou je rozpočet školy podpořen státním příspěvkem pouze částečně a nepokryje tak celkový provoz školy. Zbývající náklady jsme nuceni dorovnávat pomocí úplaty za vzdělávání ve formě školného, které se snažíme držet na nejnižší úrovni z důvodu dostupnosti vzdělávání pro co možná nejširší vrstvu rodičů. Vzhledem k těmto aspektům a aktuálnímu vzrůstu cen komodit nám v rozpočtu nezbývají žádné volné prostředky na investice do rozvoje vzdělávací infrastruktury tohoto rozsahu.

Výtěžek sbírky půjde na vybudování zastřešení multifunkční učebny.

Pojďme se společně spojit a tento prostor pro naše děti vytvořit.

Naše škola je akreditována, zapsána v rejstříku škol MŠMT a realizuje státní kurikulum (ŠVP dle RVP MŠMT). Jsme členy Asociace malých inovativních škol ČR a aktivně spolupracujeme s Asociací Jenských škol v Holandsku. Sídlíme v Jaroměři v pronajatých prostorách a v aktuálním školním roce se u nás vzdělává cca 50 žáků 1. - 7. ročníku.

Sbírku již podpořilo 51 dárců

333 Kč — Anonymní dárce před 8 měsíci

10 000 Kč — BEAS před 8 měsíci

2 000 Kč — Anonymní dárce před rokem

252 Kč — Anonymní dárce před rokem

„Mijunko a Pavle držíme palce. “
777 Kč — Jiří ze Šumavy před rokem

3 210 Kč — Katka a spol. před rokem

3 333 Kč — KH před rokem

„Drzim palce,zdravim Sandokana :)“
500 Kč — Pavlos před rokem

252 Kč — Anonymní dárce před rokem

3 000 Kč — B. Michálek před rokem