Hospic Sv. Jiří slaví 10. narozeniny

Cheb, celá ČR / Sbírku organizuje Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Hospic Sv. Jiří slaví 10. narozeniny

0 %

Vybráno 9 233 Kč z 333 333 Kč
Zbývá 28 dnů
Sbírka byla ukončena 21. března 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Hospic Sv. Jiří oslaví v únoru 2024 své desáté narozeniny. 10 let, kdy jsme mohli vstupovat do různých životních příběhů, do domovů a rodin, které s láskou pečovali o nevyléčitelně nemocného blízkého.

Mobilní hospic je jedinečnou formou péče poskytující podporu nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v jejich domově nebo v jiném prostředí dle jejich přání.

Tato forma služby přináší péči tam, kde ji nemocní potřebující a umožňuje jim zůstat DOMA mezi svými blízkými.

Za deset let se nejen rozrostli poskytované služby, ale také území, kde jsou služby poskytovány a to téměř na celý Karlovarský kraj.

Kromě mobilní specializované paliativní péče (mobilní hospic) pro dospělé a podpůrné služby pro rodiče, které pečují o nevyléčitelně nemocné dítě, poskytujeme odborné sociální poradenství, nyní rozšířené o perinatální péči, která je určena rodinám, které utrpěly ztrátu dítěte před, při, nebo krátce po porodu. Součástí je také osvěta na téma perinatální péče formou přednášek a distribucí předmětů souvisejících s loučením a se ztrátou dítěte. Další službou, kterou poskytujeme, jsou svépomocné skupiny pro pečující, pozůstalé dospělé a pozůstalé děti. Svépomocné skupiny též skupiny vzájemné pomoci – v nejjednodušším vymezení skupina lidí, které se sdružila k řešení určitého společného problému. 

Ve výčtu poslední službou, kterou hospic poskytuje je půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nejen pro klienty hospice, ale také pro veřejnost, kterou provozujeme v Chebu a v Kraslicích. 

Na začátku roku 2022 vzniklo místo vzpomínek na nenarozené a předčasně zemřelé děti u poutního areálu Maria Loreto ve Starém Hrozňatově. Kapli Božího hrobu ozdobila socha nevidomé sochařky Marianny Janošíkové Machalové s příznačným názvem Dětská duše.

Jak sbírka pomůže?

Všechny služby Hospice Sv. Jiří jsou závislé na vícezdrojovém financování, na podpoře osob, firem, nadací, nadačních fondů, dotací a darů měst a obcí, financím od pojišťoven, podpoře Karlovarského kraje, návštěvnosti benefičních akcí a dalších zdrojích.

Plánů na rozvoj služeb máme mnoho, zároveň bychom chtěli posouvat všechny již zavedené služby, což bez vás nepůjde. Podpořte nás v našich plánech a dejte nám pomyslný dárek k 10. narozeninám Hospice Sv. Jiří.

Děkujeme!

Partneři sbírky 1

2687

Pro platbu můžete využít také tento QR kód, případně platbu zaslat na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 2687. Nebo využijte tlačítko DAROVAT pro běžný převod, platbu kartou a Apple/Google Pay. Pro potvrzení o daru použijte vždy tlačítko darovat.

Sbírku již podpořilo 11 dárců

1 400 Kč — Marie Zdislava včera

„Vážím si vaší činnosti 🍀“
2 112 Kč — Běhounková Tereza před 2 dny

1 000 Kč — Anonymní dárce před 5 dny

„Držím pěsti “
500 Kč — Anonymní dárce před 5 dny

1 221 Kč — Ivana Ševčíková před týdnem

413 Kč — Anonymní dárce před 2 týdny

„QR platby 5.-8.2.2024“
1 200 Kč — znesnáze21 před 2 týdny

„QR platby 23.1.-28.1.2024“
550 Kč — znesnáze21 před měsícem

252 Kč — Anonymní dárce před měsícem

„děkuji za vás“
333 Kč — Vlasta T. před měsícem