Hospic Sv. Jiří slaví 10. narozeniny

Cheb, celá ČR / Organizer: Hospic Sv. Jiří, o.p.s. zc.behccipsoh@cipsoh

0 %

Hospic Sv. Jiří slaví 10. narozeniny

Amount raised 13 787 Kč of 333 333 Kč goal
Left -24 days
4 % z původního cíle
The campaign has ended 21. March 2024

Help by sharing

Hospic Sv. Jiří oslaví v únoru 2024 své desáté narozeniny. 10 let, kdy jsme mohli vstupovat do různých životních příběhů, do domovů a rodin, které s láskou pečovali o nevyléčitelně nemocného blízkého.

Mobilní hospic je jedinečnou formou péče poskytující podporu nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v jejich domově nebo v jiném prostředí dle jejich přání.

Tato forma služby přináší péči tam, kde ji nemocní potřebující a umožňuje jim zůstat DOMA mezi svými blízkými.

Za deset let se nejen rozrostli poskytované služby, ale také území, kde jsou služby poskytovány a to téměř na celý Karlovarský kraj.

Kromě mobilní specializované paliativní péče (mobilní hospic) pro dospělé a podpůrné služby pro rodiče, které pečují o nevyléčitelně nemocné dítě, poskytujeme odborné sociální poradenství, nyní rozšířené o perinatální péči, která je určena rodinám, které utrpěly ztrátu dítěte před, při, nebo krátce po porodu. Součástí je také osvěta na téma perinatální péče formou přednášek a distribucí předmětů souvisejících s loučením a se ztrátou dítěte. Další službou, kterou poskytujeme, jsou svépomocné skupiny pro pečující, pozůstalé dospělé a pozůstalé děti. Svépomocné skupiny též skupiny vzájemné pomoci – v nejjednodušším vymezení skupina lidí, které se sdružila k řešení určitého společného problému. Ve výčtu poslední službou, kterou hospic poskytuje je půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nejen pro klienty hospice, ale také pro veřejnost, kterou provozujeme v Chebu a v Kraslicích. Na začátku roku 2022 vzniklo místo vzpomínek na nenarozené a předčasně zemřelé děti u poutního areálu Maria Loreto ve Starém Hrozňatově. Kapli Božího hrobu ozdobila socha nevidomé sochařky Marianny Janošíkové Machalové s příznačným názvem Dětská duše.

Jak sbírka pomůže?

Všechny služby Hospice Sv. Jiří jsou závislé na vícezdrojovém financování, na podpoře osob, firem, nadací, nadačních fondů, dotací a darů měst a obcí, financím od pojišťoven, podpoře Karlovarského kraje, návštěvnosti benefičních akcí a dalších zdrojích.

Plánů na rozvoj služeb máme mnoho, zároveň bychom chtěli posouvat všechny již zavedené služby, což bez vás nepůjde. Podpořte nás v našich plánech a dejte nám pomyslný dárek k 10. narozeninám Hospice Sv. Jiří.

Patrons 1

2687

Pro platbu můžete využít také tento QR kód, případně platbu zaslat na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 2687. Nebo využijte tlačítko DAROVAT pro běžný převod, platbu kartou a Apple/Google Pay. Pro potvrzení o daru použijte vždy tlačítko darovat.

13 donations

“QR platby 11.-17.3.2024”
3 333 Kč — znesnáze21 1 month ago

“Děkuji Vám za to, co děláte a jak to děláte, a přeji Vám pracovníkům hospice i nám všem na Chebsku mnoho dalších let tak odborně skvělé a požehané služby.”
1 221 Kč — Eva K. 2 months ago

1 400 Kč — Marie Zdislava 2 months ago

“Vážím si vaší činnosti 🍀”
2 112 Kč — Běhounková Tereza 2 months ago

1 000 Kč — Anonymous donor 2 months ago

“Držím pěsti ”
500 Kč — Anonymous donor 2 months ago

1 221 Kč — Ivana Ševčíková 2 months ago

413 Kč — Anonymous donor 2 months ago

“QR platby 5.-8.2.2024”
1 200 Kč — znesnáze21 2 months ago

“QR platby 23.1.-28.1.2024”
550 Kč — znesnáze21 3 months ago