ČZU pro Ukrajinu

Česká zemědělská univerzita v Praze / Sbírku organizuje Česká zemědělská univerzita v Praze

{}

ČZU pro Ukrajinu

0 %

Vybráno 76 331 Kč z 350 000 Kč
Zbývá -634 dnů
Sbírka byla ukončena 31. května 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Na České zemědělské univerzitě v Praze jsme vyčlenili přes 450 lůžek, abychom mohli zajistit azyl a zázemí pro celé rodiny, především pro maminky s dětmi přicházející z Ukrajiny trpící válečným útokem.

Chceme lidem z Ukrajiny, kteří k nám uprchli před válkou, zajistit důstojný pobyt, aby zde mohli v bezpečí přečkat, než se budou moci vrátit zpět do své vlasti.

Prosíme Vás o finanční dar, který nepotřebujeme na přímé náklady spojené s ubytováním, ale v prvních dnech na náklady spojené s prvními potravinovými a hygienickými balíčky, které dostávají uprchlíci při jejich příjezdu.

Vstupní balíčky obsahující základní potraviny a také hygienické potřeby pro první dny. V dalších dnech využijeme darované prostředky na usnadnění běžného života "našich" uprchlických rodin a také na vybavení dětského centra provozovaného v Akademickém klubu v Menze pro děti do 15 let. Jde například o klávesnice s azbukou, knihy a učebnice, deskové hry, hračky rozvíjející motoriku a kreativní myšlení apod.

Z vašich příspěvků budeme hradit náklady na společné aktivity dětí a mládeže, jakou jsou výlety a vstupné do muzeí, památek a dalších kulturních, vzdělávacích nebo zábavních zařízení, s cílem jejich zapojení do běžného života.

Sbírku již podpořilo 46 dárců

373 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

10 000 Kč — Matěj před 2 lety

373 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

1 221 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

252 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

935 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

1 500 Kč — Renáta Levá před 2 lety

500 Kč — Lukáš Topitsch před 2 lety

1 000 Kč — Barbora Suková před 2 lety

373 Kč — Anonymní dárce před 2 lety