ČZU for Ukraine

Česká zemědělská univerzita v Praze / Organizer: Česká zemědělská univerzita v Praze zc.uzc.tarotker@yvides

{}
0 %

ČZU for Ukraine

Amount raised 76 331 Kč of 350 000 Kč goal
Left -555 days
22 % z původního cíle
The campaign has ended 31. May 2022

Help by sharing

Na České zemědělské univerzitě v Praze jsme vyčlenili přes 450 lůžek, abychom mohli zajistit azyl a zázemí pro celé rodiny, především pro maminky s dětmi přicházející z Ukrajiny trpící válečným útokem.

Chceme lidem z Ukrajiny, kteří k nám uprchli před válkou, zajistit důstojný pobyt, aby zde mohli v bezpečí přečkat, než se budou moci vrátit zpět do své vlasti.

Prosíme Vás o finanční dar, který nepotřebujeme na přímé náklady spojené s ubytováním, ale v prvních dnech na náklady spojené s prvními potravinovými a hygienickými balíčky, které dostávají uprchlíci při jejich příjezdu.

Vstupní balíčky obsahující základní potraviny a také hygienické potřeby pro první dny. V dalších dnech využijeme darované prostředky na usnadnění běžného života "našich" uprchlických rodin a také na vybavení dětského centra provozovaného v Akademickém klubu v Menze pro děti do 15 let. Jde například o klávesnice s azbukou, knihy a učebnice, deskové hry, hračky rozvíjející motoriku a kreativní myšlení apod.

Z vašich příspěvků budeme hradit náklady na společné aktivity dětí a mládeže, jakou jsou výlety a vstupné do muzeí, památek a dalších kulturních, vzdělávacích nebo zábavních zařízení, s cílem jejich zapojení do běžného života.

46 donations

373 Kč — Anonymous donor 2 years ago

10 000 Kč — Matěj 2 years ago

373 Kč — Anonymous donor 2 years ago

1 221 Kč — Anonymous donor 2 years ago

252 Kč — Anonymous donor 2 years ago

935 Kč — Anonymous donor 2 years ago

1 500 Kč — Renáta Levá 2 years ago

500 Kč — Lukáš Topitsch 2 years ago

1 000 Kč — Barbora Suková 2 years ago

373 Kč — Anonymous donor 2 years ago