Aby Šárka mohla dát bolesti sbohem

Praha 4 / Sbírku organizuje Šárka Dvorská zc.manzes@akrasaksrovd

{}
0 %

Aby Šárka mohla dát bolesti sbohem

Vybráno 153 189 Kč z 137 900 Kč
Zbývá 37 dnů
111 % z původního cíle
Sbírka byla ukončena 08. ledna 2022

Sbírce pomůžete i sdílením

Je mi 53 let a celý život jsem na invalidním vozíku. Vystudovala jsem psychologii na UK v Praze a 24 let jsem pracovala jako klinický psycholog na psychiatrii v PN Bohnicích. Do svých 15 let jsem procházela intenzivní rehabilitací, a proto můj fyzický stav byl uspokojivý.

Zvládla jsem studium, cestování, zaměstnání, svatbu, těhotenství a porod dvou krásných zdravých dcer. No prostě krásný běžný a nádherně naplněný lidský život. Zpočátku mi na rehabilitaci nezbýval čas a ani jsem nepociťovala velkou potřebu. Ale časem se začalo projevovat tuhnutí zad, svalů a kloubů a s tím přicházely i bolesti.

V současné době jsem vděčná za každou možnost rehabilitace. Celý den totiž sedím na mechanickém nebo elektrickém vozíku, který ovládám bradou a jsem velmi často v předklonu, protože vše, co dokážu udělat, dělám ústy např. ovládání mobilního telefonu, malování obrazů... Proto to tuhnutí a bolesti. Už se ani nedokážu přetočit z boku na bok.

Našla jsem vhodný způsob léčby - tzv. neurorehabilitaci, po které by se mi velmi ulevilo. Zdravotní pojištovna ji ale nehradí.

Dvacetidenní intenzivní rehabilitace přizpůsobená přímo pro mě stojí 137 900 Kč. To si z našeho rodinného rozpočtu nemůžeme dovolit.

Zejména v současnosti, kdy jsem přišla o zaměstnání, a tedy i o důležitý finanční příjem. Manžel pracuje na částečný úvazek, aby se mohl starat i o mě.

Proto se s důvěrou obracím na vás s prosbou o finanční příspěvek na výše zmíněnou rehabilitaci.

Velmi mi pomůže jakákoliv vybraná částka z celkové sumy.

Děkuji.

_____

I am 53 years old and have been in a wheelchair my whole life. I studied psychology at Charles University in Prague and worked as a clinical psychologist in psychiatry at mental hospital Bohnice in Prague for 24 years. Until I was 15, I was undergoing intensive rehabilitation, so my physical condition was satisfactory.

I managed, to study, travel, work, marriage, pregnancy and the birth of two beautiful healthy daughters. I lived a wonderfully fulfilled life. But over time, the back, muscles, and joints began to stiffen, and pain came with it.

I am currently grateful for every rehabilitation option. I sit on a mechanical or electric wheelchair all day, which I control with my chin. Therefore I am very often in a forward bend, because everything I can do, I do with my mouth: controlling a mobile phone, painting pictures. That's why it's freezing and painful.

I found a suitable way of rehabilitation, the so-called neuro physiotherapy, after which I would be very relieved. However, the health insurance company does not pay for it.

Twenty-day intensive rehabilitation adapted directly for me costs 137,900 CZK. We can't afford that from our family budget.

Especially at the present time, when I lost my job and therefore my important financial income. My husband works part-time so he can take care of me too.

Therefore, I turn to you with confidence for a financial contribution to the above-mentioned rehabilitation.

Thank you very much.

Přání. Wish.

29. 11. 2021

Přeji vám všem klidný a požehnaný adventní čas a děkuji za vaši přízeň a štědrost.

Šárka

I wish you all a peaceful and blessed Advent time and thank you for your kindness and generosity.

Šárka


Moji milí. May dear.

20. 11. 2021

 Všichni jste obdivuhodní ! Konto stále roste, ale bohužel se ještě nepatrně zvýšila cílová částka. Zvolila jsem možnost mít stejného terapeuta po celou dobu rehabilitace. Přijde mi to důležité, navázat vzájemný vztah s terapeutem. Za to požadují 3 000 Kč.

Takže v současné době je celková částka rehabilitace 155 500 Kč.

Pevně věřím, že tato částka je konečná. Těším se, až vám všem úžasným lidem budu moci ukázat, nebo alespoň popsat, jak se změnil můj fyzický stav k lepšímu po rehabilitaci.

Vaše Šárka


You are all admirable! The account is still growing, but unfortunately the target amount has still increased slightly. I chose the option of having the same therapist throughout the rehabilitation.  It seems important to me to establish a relationship with the therapist. They demand CZK 3,000 for it.
So currently the total amount of rehabilitation is CZK 155,500.
I firmly believe that this amount is final.  I look forward to showing you all the wonderful people, or at least describing how my physical condition has changed for the better since rehab.
Yours, Sarka


Moc vás všechny zdravím. I greet you all very much.

17. 11. 2021

Vkládám aktuální cenovou nabídku mé rehabilitace. Věřím, že i tuto částku dáme dohromady.

Moc děkuji a přeji vám všem hodně síly a naděje do vašich životů.

Šárka

Celková cena intenzivní terapie je 152 500 Kč.             

ceny na rok 2022:

1h fyzioterapie 1250 Kč

1h logopedie 1050 Kč

1h lokomat 2500 Kč

1h pomocný terapeut 600 Kč

I am placing the current price offer for my rehabilitation. I believe that we will also put this amount together.

Thank you very much and I wish you all a lot of strength and hope in your lives.

Šárka

prices for 2022:

1 hour of physiotherapy 1250 CZK

.1h speech therapy 1050 CZK

1 hour of lokomat 2500 CZK

1 hour assistant therapist CZK 600

Sbírku již podpořilo 131 dárců

1 500 Kč — Anonymní dárce před 2 dny

2 000 Kč — Anonymní dárce před 3 dny

„Přejeme ti také hezké Vánoce.“
500 Kč — Šulcovi MB před týdnem

„Šárko, hezké svátky a držím palečky!“
1 000 Kč — Saša před týdnem

„Milá Šárko, ať je ti jenom líp! (vzpomínám na krásná devadesátá léta :) )“
1 000 Kč — Katka Brandejsová před týdnem

„uzivej sestrenko“
1 221 Kč — David Elsnic před 2 týdny

500 Kč — Anonymní dárce před 2 týdny

„Zdravím Tě Šári a doufám, že vše klapne ke Tvé spokojenosti!“
500 Kč — Anonymní dárce před 2 týdny

„Jste obdivuhodná, hodně síly a pevné zázemí!“
1 000 Kč — Anonymní dárce před 2 týdny

1 000 Kč — Anonymní dárce před 2 týdny

Další běžící sbírky

Od trhovců nakoupíme, dětem a seniorům nadělíme
57 %

Od trhovců nakoupíme, dětem a seniorům nadělíme

Štědromocná sbírka pro pečující
31 %

Štědromocná sbírka pro pečující

Kmenové buňky pro Davču
45 %

Kmenové buňky pro Davču