Globální značka s lidskou tváří - Google podpořil znesnáze21

Společnost Google asi není třeba představovat. O to více nás těší podpora, které se dárcovské platformě znesnáze21 z její strany dostalo. Google nám daroval 20 000 euro na placený prostor na Youtube kanálu, ale také pomoc s nasazením reklamy. Jde o skvělé gesto, které ve výsledku pomůže obrovskému množství lidí dozvědět se o možnosti říci si o pomoc, ale i dozvědět se o lidech, kteří pomoc potřebují. Znesnáze21 prostřednictvím již více než patnácti stovek uskutečněných sbírek doslova mění životy lidí k lepšímu. Díky úžasným dárcům z řad veřejnosti, i díky velké globální firmě jako je Google.

„Líbí se nám inovativní přístup k distribuci finančních prostředků mezi jednotlivé projekty a zapojení široké veřejnosti do dárcovství. Zaujala nás také efektivita týmu znesnáze21, která díky využití digitálních nástrojů dokáže v rámci poměrně malého týmu vybrat a alokovat vysoké částky mezi velké množství jednotlivců. Celý proces navíc funguje online, z jakéhokoli zařízení, a je tak široce dostupný,” vysvětluje důvody podpory znesnáze21 Jan Vohryzek, který má v pražské pobočce Google na starost spolupráci s technologickými firmami, a intenzivně se věnuje právě neziskovému sektoru, digitální transformaci lokálních neziskovek a externí komunikaci pomocí YouTube a výkonnostního marketingu.

Znesnáze21 je díky důvěře Google v dobré společnosti jmen jako je například Linka Bezpečí nebo Dobrý anděl

Znesnáze21 není jedinou neziskovkou v zemi, která se snaží pomáhat lidem. O to více nás podpora ze strany Google těší. Zajímal nás ale i způsob, kterým si ty, které podpoří, firma vybírá a podělíme se rádi o vysvětlení. Google se zaměřuje na oblasti, kde umí přidat největší hodnotu. Jedná se ekonomické posílení, vzdělávání, technologie a inovace. Hledá úspěšné neziskové organizace, které posouvají dárcovství kupředu a využívají k tomu technologie. Důraz klade na neziskovky působící v oblasti vzdělávání (Czechitas), které pokročilým způsobem využívají digitální nástroje (Dobrý anděl), nebo které procházejí digitální transformací (Česká obec sokolská).

„V rámci této podpory kampaní na YouTube se jedná řádově o miliony korun ročně. Během přípravy s partnery také spolupracujeme na natočení videa a celkové realizaci. V rámci dalších programů zastřešených týmem Google pro neziskové organizace už dvanáct let darujeme neziskovkám reklamní prostor pro oslovení klientů nebo propagaci jejich mise v hodnotě až 10 000 dolarů měsíčně. Dále mají možnost využít bezplatný přístup do nástrojů pro online spolupráci Google Workspace,“ přibližuje postup Jan Vohryzek. Podobnou podporu jako v případě znesnáze21 nabídl a zajistil například i Stojimezaukrajinou.cz nebo Lince bezpečí. V rámci zmiňované spolupráce s Českou obcí sokolskou se v rekordním čase podařilo migrovat přes 20 tisíc uživatelů na platformu Google Workspace a pomoci tak Sokolu s interní komunikací a organizací členů jedné z největších českých neziskovek. 

GOOGLE: Spolupráce s neziskovými organizacemi je od samého počátku v DNA firmy

„Našim cílem je přinášet to nejlepší z Googlu, abychom pomohli vyřešit některé z největších výzev lidstva – spojujeme financování, inovace a technické znalosti, abychom podpořili znevýhodněné komunity a poskytli příležitost všem,” vysvětluje poslání světové značky její český zástupce Jan Vohryzek. Jeden článek řetězu týmu s různou expertízou, který na základě výše zmíněných parametrů vybírá ze shortlistu nominovaných neziskovek.

Na jeho slova reaguje i ředitel dárcovské platformy znesnáze21 Čestmír Horký, který si je vědom společné cesty, kterým obě organizace v tomto směru jdou, a podpory společnosti Google si proto velmi váží: „Moc mě potěšilo, že si Google vybral k podpoře projekt znesnáze21. V mnohém se snažíme o to samé. Ulehčujeme lidem život, pomáháme jim a propojujeme jejich úsilí. A využíváme k docílení vytouženého výsledku moderní technologie. Věřím, že jsme podporu Google řádně využili a udělali dobrou kampaň.“