Proč dva světy dětí? Podpořte naši práci

Libořice / Sbírku organizuje Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s.

{}

Proč dva světy dětí? Podpořte naši práci

0 %

Vybráno 1 000 Kč z 120 000 Kč
Zbývá 50 dnů
Sbírka byla ukončena 05. srpna 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s. se aktivně věnuje cca 35 dětem ze sociálně znevýhodněných, neúplných či náhradních rodin. 

Hlavním cílem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Úzce spolupracujeme s Římskokatolickou farností Liběšice u Žatce, kterou většina našich svěřenců pravidelně navštěvují. 

Tyto děti nemají mnohdy veselé životní příběhy.

Domníváme se, že právě z těchto důvodů většina dětí, kterým se již od roku 2021 věnujeme, nemají dané cíle, životní směr, ani kladný vzor pro řádný a čestný život. 

 V bezplatně pronajatých, námi zařízených prostorách, se pravidelně s dětmi setkáváme, pomáháme jim s domácími úkoly a s přípravou do školy.

Naše dobrovolnice s dětmi pravidelně procvičují český a anglický jazyk formou her. Děti se snažíme motivovat k řádné přípravě do školy. Mají možnost si kdykoliv doplnit, co jim zrovna chybí v penále. Pokud jim chybí obaly a sešity, výtvarné potřeby nebo mají například už hodně opotřebené aktovky, snažíme se o to, aby vše měly v pořádku a v dostatku. Mají možnost pracovat na PC, tisknout si potřebné dokumenty či referáty do školy.

Jsme také k dispozici, kdykoliv se děti chtějí svěřit s jakýmkoliv trápením, které zrovna prožívají. Pokud se nám děti svěří, v návaznosti na to se snažíme individuálně daný problém řešit. Hrajeme na hudební nástroje a zpíváme. Nadané děti úspěšně vystupují na veřejně kulturních akcích.

Vyrábíme v průběhu roku různé výrobky a poté je nabízíme na vánočních a velikonočních jarmarcích za dobrovolný příspěvek. Ze získaných darů poté z části zajišťujeme obnovu a doplnění materiálů. 

Pořádáme celoroční akce pro veřejnost. Pro děti a mládež potom také víkendové vzdělávací pobyty, letní týdenní ozdravovací pobyty k podpoře a  rozvoji sociálních, mravních, intelektuálních, duchovních i duševních schopností dětí a mládeže. 

Naše práce zahrnuje i velmi důležitou a neoddělitelnou zodpovědnost k zajištění všech vzdělávacích a edukačních potřeb, které po opotřebení nebo vyčerpání musíme pravidelně obnovovat, včetně financí na pomoc s přípravou do školy a zajištění pomůcek na procvičování českého a anglického jazyka hrou. 

Jsme přesvědčeni, že jen inteligence lásky dokáže změnit těžké situace, ve kterých se mnohdy děti mohou ocitnout. Snažíme se vést děti k pracovitosti a zodpovědnosti za své chování a činy. Rádi bychom byli stále nablízku těmto dětem, být jim oporou na jejich životní cestě a podporovat je v realizaci jejich životních cílů a snů. Stále se sami sebe ptáme, proč dva světy dětí? I když tyto děti mají mnohdy nemilé životní osudy, které je staví na vratkou půdu pod nohami, jsou velmi nadané, inteligentní a snaživé. Jsou schopné být prospěšnými pro Náš svět, pro naši společnost.

Jak sbírka pomůže?

Proto jsme se rozhodli o veřejnou sbírku s prosbou o pomoc, abychom mohli nadále těmto dětem pomáhat.

Prostředky, které by jsme získali, budou využity na celoroční aktivity spolku. Naše zkušenosti a výsledky práce potvrzují, že tato práce má hluboký smysl.

Za celé společenství MsRN z.s., předem velice děkujeme

Lukáš Balog, předseda spolku 

Partneři sbírky 1

2951

Pro platbu můžete využít také tento QR kód, případně platbu zaslat na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 2951. Pro zanechání vzkazu využijte tlačítko DAROVAT, také pro běžný převod, platbu kartou a Apple/ Google Pay. Pro potvrzení o daru použijte vždy tlačítko DAROVAT. Více se dočtete v našich Darovacích podmínkách.

Sbírku již podpořilo 2 dárců

500 Kč — Anonymní dárce před 2 měsíci

„Odvádíš skvělou práci, jen tak dál🙏🏻🤍 “
500 Kč — Tereza před 2 měsíci