Proč dva světy dětí? Podpořte naši práci

Libořice / Organizer: Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s. zc.manzes@ulgolab

{}
0 %

Proč dva světy dětí? Podpořte naši práci

Amount raised 1 000 Kč of 120 000 Kč goal
Left 49 days
1 % z původního cíle
The campaign has ended 05. August 2024

Help by sharing

Mariásnký spolek Rytířků Neposkvrněné z.s.

Libořice 105, 438 01 Žatec

Ičo.: 10889931

 

 

 

,,Proč dva světy dětí?”

 

Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s. se aktivně, s již výrazným úspěchem, věnuje cca 35 dětem ze sociálně znevýhodněných, neúplných či náhradních rodin. Hlavním cílem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Úzce spolupracujeme s Římskokatolickou farností Liběšice u Žatce, kterou většina našich svěřenců pravidelně navštěvují. 

Tyto děti nemají mnohdy veselé životní příběhy. Domníváme se, že právě z těchto důvodů většina dětí, kterým se již od roku 2021 věnujeme, nemají dané cíle, životní směr ani kladný vzor pro řádný a čestný život. 

 V bezplatně pronajatých, námi zařízených prostorách se pravidelně s dětmi setkáváme, pomáháme jim s domácími úkoly a s přípravou do školy. Naše dobrovolnice se snaží s dětmi pravidelně procvičovat český a anglický jazyk formou her. Mimo procvičování se snažíme děti také motivovat k řádné přípravě do školy. Mají možnost si kdykoliv doplnit, co jim zrovna chybí v penále. Pokud jim chybí obaly a sešity, výtvarné potřeby nebo mají například už hodně opotřebené aktovky, snažíme se o to, aby vše měly v pořádku a v dostatku. Dále mají možnost pracovat na PC s možností tisku dokumentů či referátů do školy. Jsme zde také k dispozici kdykoliv se děti chtějí svěřit s jakýmkoliv trápením, které zrovna prožívají. Pokud se nám děti svěří, v návaznosti na to se snažíme individuálně daný problém řešit. 

Hrajeme na hudební nástroje a zpíváme. Nadané děti úspěšně vystupují na veřejně kulturních akcích.

Vyrábíme v průběhu roku různé výrobky a poté je nabízíme na vánočních a velikonočních jarmarcích za dobrovolný příspěvek. Ze získaných darů poté z části zajišťujeme obnovu a doplnění materiálů. 

Pořádáme celoroční akce pro veřejnost. Pro děti a mládež víkendové vzdělávací pobyty, letní týdenní ozdravovací pobyty podpořeny k rozvoji sociálních, mravních, intelektuálních, duchovních i duševních schopností dětí a mládeže. 

Naše práce zahrnuje i velmi důležitou a neoddělitelnou zodpovědnost k zajištění všech vzdělávacích a edukačních potřeb, které po opotřebení nebo vyčerpání musíme pravidelně obnovovat, včetně financí na pomoc s přípravou do školy a zajištění pomůcek na procvičování českého a anglického jazyka hrou. 

Jsme přesvědčeni, že jen inteligence lásky dokáže změnit těžké situace, ve kterých se mnohdy děti mohou ocitnout. Snažíme se vést děti k pracovitosti a zodpovědnosti za své chování a činy. Rádi bychom byli stále nablízku těmto dětem, být jim oporou na jejich životní cestě a podporovat je v realizaci jejich životních cílů a snů. Stále se sami sebe ptáme, proč dva světy dětí? I když tyto děti mají mnohdy nemilé životní osudy, které je staví na vratkou půdu pod nohami, jsou velmi nadaní, inteligentní a snaživý. Jsou schopny být prospěšnými pro Náš svět, pro naši společnost.  Proto jsme se rozhodli o veřejnou sbírku s prosbou o pomoc, abychom mohli nadále těmto dětem pomáhat. Prostředky, které by jsme získali by se využily na celoroční aktivity spolku, jelikož již získané pozitivní výsledky říkají, že naše práce má hluboký smysl.

 

Za celé společenství MsRN z.s., předem velice děkujeme

 

Lukáš Balog, předseda spolku 

Patrons 1

2951

Pro platbu můžete využít také tento QR kód, případně platbu zaslat na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 2951. Pro zanechání vzkazu využijte tlačítko DAROVAT, také pro běžný převod, platbu kartou a Apple/ Google Pay. Pro potvrzení o daru použijte vždy tlačítko DAROVAT. Více se dočtete v našich Darovacích podmínkách.

2 donations

500 Kč — Anonymous donor 2 months ago

“Odvádíš skvělou práci, jen tak dál🙏🏻🤍 ”
500 Kč — Tereza 2 months ago