Připravme společně řemeslníky pro 21. století

Šumperk / Sbírku organizuje Nadační fond SŠŽTS Šumperk

Připravme společně řemeslníky pro 21. století

0 %

Vybráno 1 684 Kč z 700 000 Kč
Zbývá -754 dnů
Sbírka byla ukončena 05. května 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Jsme největší střední školou svého druhu v kraji, máme 750 žáků, které se  snažíme  vychovávat a vzdělávat  tak, abychom je připravili na život v 21. století. Aby byli vybaveni znalostmi a dovednostmi nikoliv jen pro dnešek, ale především pro svou budoucnost, potřebují se dotknout moderní techniky.

Obor strojírenství – obsluha CNC patří mezi prestižní obory naší školy, žáci mají skvělé maturitní výsledky. I při výuce tohoto oboru se snažíme respektovat podněty zaměstnavatelů, chlapci mají navýšený počet hodin praxe, vyučujeme aplikovanou výpočetní techniku, strojírenskou angličtinu v tandemu s rodilým mluvčím, konverzaci v angličtině s rodilým mluvčím a tak dále. Obsluha CNC strojů a moderních technologií je důležitým předpokladem pro uplatnění se v automatizovaných provozech.

Víme, že je obvyklé ve školách našeho typu, že si žáci v teoretické hodině daný výrobek narýsují, naprogramují a hned vyrobí na výukových centrech. Víme, že touto cestou musíme jít také, protože naši žáci nesmí být hendikepováni na trhu práce.

Pro potřeby strojařů, ale i obráběčů kovů, jsme vybrali výukové CNC frézovací centrum, které má vyměnitelné řídící systémy a odpovídá i všem dalším požadavkům na standard odborného vzdělávání. Hodnota centra je 1 mil. korun.

Škola si zakoupí software, počítač a další potřebné vybavení. Nejsme však schopni ze svých prostředků pořídit samotný výukový CNC stroj v hodnotě 700 000 Kč.

V současné době nejsou žádné vhodné dotační programy a vzhledem k tomu, že se jedná o specifické výukové zařízení, nemohou nám firmy odprodat starší model.

Věříme, že najdeme partnery – donátory, kteří stejně jako my, učitelé naší školy, vědí, že naše budoucnost je v kvalitním vzdělání našich dětí. Hledáme sponzory, pro které je zásadní vštěpovat našim žákům hodnoty důležité pro další vývoj lidstva v 21. století. Hledáme sponzory se společnou vizí – dopřejme dětem znalosti a dovednosti pro budoucnost, vychovávejme děti k píli a pokoře, ale zároveň k hrdosti za dobře odvedenou práci.

Loňský rok jsme zasvětili sbírce na nákup kooperativního robota. Díky sponzorům se nám podařilo získat více než 600 tisíc a výukové zařízení již slouží pro potřeby mladých zámečníků, mechaniků strojů a zařízení, instalatérů.

Jestli vás náš projekt zaujal, budeme velmi vděčni za příspěvek v takové výši, která nám umožní v tomto roce sbírku v hodnotě 700 000 Kč úspěšně naplnit.

Děkujeme.

Sbírku již podpořilo 1 dárců

1 684 Kč — Anonymní dárce před 2 lety