Pomozte lidem bez domova k zaměstnání

Brno / Sbírku organizuje Mezi4stěny - PomocPotřebným, z.s.

{}

Pomozte lidem bez domova k zaměstnání

0 %

Vybráno 1 625 Kč z 150 000 Kč
Zbývá -288 dnů
Sbírka byla ukončena 30. září 2023

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Náš spolek Mezi4stěny – Pomoc Potřebným se od začátku roku 2020 zabývá pomocí lidem bez domova v Brně. 

Dostat se na ulici může nepřízní osudu každý. 

Příběh invalidní Vilmy 

S paní Vilmou jsme se setkali v terénu na začátku března 2023 a zjistili jsme, že již 15 let obývá na černo postavenou chatku, je částečně invalidní a žije pouze z dávek hmotné nouze. V téže době radnice začala řešit v katastru městské části nepovolené stavby a Vilmino obydlí bylo určeno k likvidaci. Podařilo se nám dohodnout setkání se starostou Židenic Petrem Kuncem. Z jednání nakonec pro paní Vilmu vyplynula nabídka pronájmu nouzově opraveného obecního bytu. Během srpna se paní Vilma bude stěhovat do bytu a nebude již přežívat na ulici. 

Výtěžek této sbírky půjde na chod naší organizace.

Na začátku roku 2023 jsme dostali příležitost většího uplatnění v městské části Brno-Židenice. Radnice podpořila naši činnost malým grantem na prevenci kriminality (150 tis. Kč z fondu Jihomoravského kraje) a díky tomu jsme mohli začít realizovat naše záměry ve větší míře. Abychom mohli pomáhat dál ale potřebujeme i vaši pomoc!

Věnujeme se také zaměstnávání lidí bez domova. 

V současnosti v této městské části vyhledáváme v terénu lidi v nouzi a snažíme se pro ně hledat cesty z nepříznivé situace. 

V tuto chvíli pro městkou část pracují 4 lidé bez domova. Účastní se prací na zahradách mateřských škol, při úpravách venkovních hřišť. Jde o základ našeho pracovního programu, který by jim měl pomáhat k získávání trvalého zaměstnání. Tato práce přitom vyžaduje poměrně náročnou koordinaci – lidé, kteří dlouhodobě žijí na ulici totiž při přechodu do pracovního režimu potřebují podporu, protože jejich pokusy udržet si trvale práci mnohdy ztroskotávají kvůli zbytečným nedorozuměním a problémům, které běžná populace dokáže snadno zvládat. Finance pomohou spolku v pokračování či v rozšiřování pracovní skupiny lidí bez domova. Díky financím bude spolek moci pokračovat ve vyhledávání potřebných lidí v rámci terénní práce. 

Další finance budou použity na nákup pracovního nářadí pro lidi bez domova.

Sbírku již podpořilo 3 dárců

1 000 Kč — Anonymní dárce před rokem

373 Kč — Josef Valenta před rokem

252 Kč — Adéla před rokem