Podpořte nevidomé rodiče při vzdělávání jejich dětí

Praha / Sbírku organizuje Okamžik, z. ú.

{}

Podpořte nevidomé rodiče při vzdělávání jejich dětí

0 %

Vybráno 1 280 Kč z 45 000 Kč
Zbývá -433 dnů
Sbírka byla ukončena 15. března 2023

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Představili jste si někdy, jak to chodí v rodinách, kde jsou oba rodiče nevidomí?

Nevidomí rodiče při péči o děti narážejí na spoustu bariér. Zvláště obtížným obdobím je pro ně zejména nástup jejich dítěte do školky a školy.

Příprava dítěte na školu a samotné školní vzdělávání je velmi vizuálně zaměřené, nevidomí rodiče se tak potýkají s nemalými překážkami (omezená možnost zrakové kontroly, ztížený přístup k informacím, technické a komunikační bariéry ve spolupráci se školami apod.).

I přes své zrakové limity ale pochopitelně chtějí poskytnout svému dítěti stejné vzdělávací podmínky, jako mají jejich vrstevníci s vidícími rodiči. A stejně jako jiní rodiče chtějí být do tohoto procesu i aktivně zapojeni, chtějí o něm rozhodovat a účastnit se všech aktivit, které jsou pro rozvoj dítěte důležité.

Proto jsme v Okamžiku vymysleli program, v němž speciálně proškolení asistenti pravidelně docházejí do rodin a pomáhají zrakově postiženým rodičům a jejich dětem ve věku 4 až 15 let s předškolní a školní přípravou. A nejen to. Podporují děti i v jejich mimoškolních aktivitách, výtvarně spolu tvoří, nebo hrají vzdělávací hry. Zároveň dobře rozumí potřebám nevidomých rodičů, spolupracují s nimi, aktivně je zapojují do školní přípravy jejich dítěte a usnadňují jim komunikaci se školou.

Jak sbírka pomůže?

Finance z této sbírky nám umožní bezplatně nabízet pomoc stávajícím rodinám a zároveň rozšiřovat program mezi další. Nevidomí rodiče tak budou moci i nadále pravidelně využívat individuální pomoc odborně proškolených a vedených asistentů.

Jak to nyní funguje?

Program vznikl těsně před pandemií Covid-19, což se po prvotním šoku ukázalo být jako nejlepší načasování. Díky spolupráci s asistenty zvládly rodiny i to nejtěžší období distanční výuky. Také dnes, kdy už děti chodí do školy prezenčně, se rodiny mohou na své asistenty spolehnout.

Společně se s dětmi učí číst a psát, vypracovávají domácí úkoly, vyplňují různé pracovní listy, procvičují grafomotoriku, trénují logopedická cvičení, věnují se výtvarným činnostem, kontrolují notýsky a sešity, nakupují školní pomůcky a mnoho dalšího.

Projekt je svým zaměřením unikátní a byl vytvořen na základě reálné poptávky a potřeb nevidomých rodičů. Pro ty totiž téměř neexistují služby, které by jim usnadnily péči o dítě. Jsme tak jediní, kteří jim nabízejí takto komplexní a individuálně zaměřenou podporu.

V tomto školním roce program využívá devět rodin, což znamená zhruba 550 hodin odborné pomoci v rodinách ročně a další hodiny distanční pomoci od koordinátora projektu. 

Nevidomé maminky nám napsaly:

„Asistentku jsme využívali hlavně při kontrole domácích úkolů. Já sice dceru zkontroluji podle toho, co mi přečte a řekne, ale to, že v jednom slově jí chybí háček, ve druhém čárka, už nevidím. Dále nám asistentka pomáhala při vyplňování různých papírů v průběhu školního roku, psaní omluvenek, při podpisu úkolů nebo žákovské knížky, doprovázela mě na třídní schůzky, nebo při nakupování školních pomůcek. Pokud měla dcera před písemkou, zkoušela ji z látky, kterou se měla naučit. Spolupráce probíhala po všech stránkách bez problémů.“

„I v minulém školním roce nám byla spolupráce s asistentkou velkou pomocí. Především oceňujeme možnost scházet se plynule pořád se stejnou asistentkou, protože tak může dceřinu školní přípravu sledovat dlouhodobě a pomoci nám udělat si představu nejen o konkrétním úkolu, ale i o celkovém vývoji, v čem udělala dcera pokroky a podobně. Už jsme sehraný tým, takže nám práce pěkně odsýpá. Perfektní je také pravidelnost, s jakou se scházíme, můžeme s pomocí každý týden počítat, takže když dcera chce např. vyrábět něco, na co se s ní sama necítím, můžu naprosto konkrétně říct, že fajn, ve čtvrtek s asistentkou se tomu budeme věnovat.

Buďte u této pomocis námi!

Děkuji.

Sbírku již podpořilo 2 dárců

280 Kč — Anonymní dárce před rokem

1 000 Kč — Anonymní dárce před rokem