Péče pro lidi s poruchou autistického spektra v Severní Makedonii

Skopje, Republika Severní Makedonie / Sbírku organizuje Maja Dangal

{}

Péče pro lidi s poruchou autistického spektra v Severní Makedonii

0 %

Vybráno 30 483 Kč z 875 000 Kč
Zbývá -923 dnů
Sbírka byla ukončena 17. listopadu 2021

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

„Vo mojot svet“ (V mém světě) je neziskové sdružení, které jako jedno z mála v Severní Makedonii poskytuje komplexní, kvalitní a individuální péči lidem s poruchou autistického spektra, Aspergrovým syndromem a hyperkinetickou poruchou ADHD. Vychází z toho, že autismus není nemoc, ale stav, kde vhodnou léčbou lze dosáhnout pozitivních výsledků a zlepšení stavu.

Ekonomická situace (a částečně i epidemiologická situace) má na svědomí stále více sociálně slabých rodin pečujících o člena se speciálními potřebami, které by rády do center docházely, ale jejichž finanční situace to neumožňuje. Profesionální péče a podpora tak pro ně představuje nedosažitelnou metu.

Tato sbírka zajistí finanční prostředky pro tzv. „rodinné balíčky“ pro sociálně slabé rodiny. Jeden „balíček“ v hodnotě 25 000 Kč zajistí potřebnému celkem 144 návštěv centra (pravidelnou roční docházku) a všechny dostupné služby: péči speciálních pedagogů, pediatrů a logopedů, terapie (senzorická integrace, ABA, muzikoterapie, PECS, TEACCH, psychomotorická reedukace), psychologickou pomoc rodinám atd. 

Počet dětí v Severní Makedonii s poruchou autistického spektra je vysoký, v zemi navíc neexistuje registr osob trpících autismem. Ve společnosti panuje stigma, následkem čehož stát nedokáže tento problém úspěšně řešit. Vo mojot svet pracuje v oblasti autismu již deset let a svoje úsilí zaměřuje na zvýšení povědomí o této skupině obyvatel a jejich každodenním životě.

Sdružení provozuje hned několik poboček, Centrum senzorické terapie je vůbec prvním centrem multisenzorické terapie tohoto druhu v Severní Makedonii. Vo mojot svet si dal za cíl pomáhat a podporovat lidi s poruchou autistického spektra a jejich rodiny, ať už jde o terapie, léčbu, diagnostiku či začlenění, stejně jako při uplatňování jejich práv ve všech oblastech veřejného života.

Vo mojot svet má za sebou deset let tvrdé práce, jeho centra mohou konkurovat i těm evropským. I přes značné úspěchy se však neobejde bez pomoci zvenčí. V současné době spolupracuje např. s Bulharskou ambasádou ve Skopji a v neposlední řadě i s Velvyslanectvím České republiky ve Skopji, které zafinancovalo vybavení Centra pro rehabilitaci a vzdělávání dětí. Pomoc prostřednictvím této platformy Nadačního fondu Karla Janečka znamená pro sdružení hodně. Za Vaše dary předem děkujeme.

Sbírku již podpořilo 8 dárců

20 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

1 900 Kč — Pražská obec ES P2 před 3 lety

777 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

252 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

3 000 Kč — Ema před 3 lety

2 112 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

1 221 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

1 221 Kč — Anonymní dárce před 3 lety