Péče pro lidi s poruchou autistického spektra v Severní Makedonii

Skopje, Republika Severní Makedonie / Zbierku organizuje Maja Dangal moc.liamg@ajamlagnad

{}
0 %

Péče pro lidi s poruchou autistického spektra v Severní Makedonii

Vybraných 30 483 Kč z 875 000 Kč
Zostáva -831 dní
3 % z původního cíle
Zbierka bola ukončená 17. november 2021

Zbierce pomôžete zdieľaním na sociálnych sieťach

„Vo mojot svet“ (V mém světě) je neziskové sdružení, které jako jedno z mála v Severní Makedonii poskytuje komplexní, kvalitní a individuální péči lidem s poruchou autistického spektra, Aspergrovým syndromem a hyperkinetickou poruchou ADHD. Vychází z toho, že autismus není nemoc, ale stav, kde vhodnou léčbou lze dosáhnout pozitivních výsledků a zlepšení stavu.

Ekonomická situace (a částečně i epidemiologická situace) má na svědomí stále více sociálně slabých rodin pečujících o člena se speciálními potřebami, které by rády do center docházely, ale jejichž finanční situace to neumožňuje. Profesionální péče a podpora tak pro ně představuje nedosažitelnou metu.

Tato sbírka zajistí finanční prostředky pro tzv. „rodinné balíčky“ pro sociálně slabé rodiny. Jeden „balíček“ v hodnotě 25 000 Kč zajistí potřebnému celkem 144 návštěv centra (pravidelnou roční docházku) a všechny dostupné služby: péči speciálních pedagogů, pediatrů a logopedů, terapie (senzorická integrace, ABA, muzikoterapie, PECS, TEACCH, psychomotorická reedukace), psychologickou pomoc rodinám atd. 

Počet dětí v Severní Makedonii s poruchou autistického spektra je vysoký, v zemi navíc neexistuje registr osob trpících autismem. Ve společnosti panuje stigma, následkem čehož stát nedokáže tento problém úspěšně řešit. Vo mojot svet pracuje v oblasti autismu již deset let a svoje úsilí zaměřuje na zvýšení povědomí o této skupině obyvatel a jejich každodenním životě.

Sdružení provozuje hned několik poboček, Centrum senzorické terapie je vůbec prvním centrem multisenzorické terapie tohoto druhu v Severní Makedonii. Vo mojot svet si dal za cíl pomáhat a podporovat lidi s poruchou autistického spektra a jejich rodiny, ať už jde o terapie, léčbu, diagnostiku či začlenění, stejně jako při uplatňování jejich práv ve všech oblastech veřejného života.

Vo mojot svet má za sebou deset let tvrdé práce, jeho centra mohou konkurovat i těm evropským. I přes značné úspěchy se však neobejde bez pomoci zvenčí. V současné době spolupracuje např. s Bulharskou ambasádou ve Skopji a v neposlední řadě i s Velvyslanectvím České republiky ve Skopji, které zafinancovalo vybavení Centra pro rehabilitaci a vzdělávání dětí. Pomoc prostřednictvím této platformy Nadačního fondu Karla Janečka znamená pro sdružení hodně. Za Vaše dary předem děkujeme.

Zbierku dosiaľ podporili 8 darcov

20 000 Kč — Anonymný darca pred 2 rokmi

1 900 Kč — Pražská obec ES P2 pred 2 rokmi

777 Kč — Anonymný darca pred 2 rokmi

252 Kč — Anonymný darca pred 2 rokmi

3 000 Kč — Ema pred 3 rokmi

2 112 Kč — Anonymný darca pred 3 rokmi

1 221 Kč — Anonymný darca pred 3 rokmi

1 221 Kč — Anonymný darca pred 3 rokmi

Ďalšie aktuálne zbierky

Zastavme touhu po NESMYSLNÉ DOKONALOSTI: Podpořme pacienty s PPP!
1 %

Zastavme touhu po NESMYSLNÉ DOKONALOSTI: Podpořme pacienty s PPP!

Cesta ke koním pro mamku Věrku s bionickou protézou
15 %

Cesta ke koním pro mamku Věrku s bionickou protézou

Nenechme zlo Bez trestu
28 %

Nenechme zlo Bez trestu