Návrat ovdovělých žen ZPÁTKY DO ŽIVOTA

Nedvědice / Sbírku organizuje Nadační fond VRBA

{}

Návrat ovdovělých žen ZPÁTKY DO ŽIVOTA

0 %

Vybráno 30 670 Kč z 150 000 Kč
Zbývá -247 dnů
Sbírka byla ukončena 17. září 2023

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Nadační fond VRBA byl založen v roce 2016 jako unikátní projekt, jehož posláním je komplexní pozůstalostní péče ovdovělým rodinám s nezaopatřenými dětmi. Cílem této formy pozůstalostní péče je dlouhodobé zlepšování psychické a fyzické kondice ovdovělých rodin na základě každodenní činnosti a podpůrných programů.

Ovdovělým rodinám s dětmi jsou nabízeny podpůrné služby a programy vždy s přihlédnutím k individuálním potřebám konkrétních rodin (právní poradenství, pomoc v domácnosti – hospodyně, řemeslník, péče o děti, finanční poradenství, svépomocné skupiny, setkávání ovdovělých rodin s dětmi, terapeutická podpora, pobytové tábory pro děti, osvětové a preventivní programy atd.).

Z mnohaleté zkušenosti víme, že ženy prožívají ztrátu partnera velmi specificky. Vyrovnávání se s úmrtím manžela nebo partnera vyžaduje důkladné a citlivé opečování této náročné životní situace.

Ovdovělé ženy s úmrtím partnera ztrácí svůj pevný bod v životě. V mnoha případech se stává, že k úmrtí partnera dojde v době, kdy je žena na rodičovské dovolené a dostává se tak do velmi složité finanční situace. Musí se vyrovnat se ztrátou partnera a zároveň být oporou svým dětem. Nemají prostor na svoje zájmy a koníčky, nemohou navazovat nová přátelství a ocitají se tak v nelehké sociální izolaci.

Jak můžeme s Nadačním fondem VRBA pomoci?

Pro ovdovělé ženy bude připraven relaxačně-terapeutický pobyt v krásném prostředí Vysočiny. Pro účastnice bude nachystaný program obsahující skupinovou terapii, individuální terapii, vzájemné sdílení zkušeností, uvolňovací prvky ve formě arteterapeutických technik, vše v bezpečí uzavřeného ženského kruhu. Počítáme také s uspořádáním představení divadla MaléHry. O děti se budou starat naše animátorky, které s námi jezdí na setkání ovdovělých pravidelně a mají zkušenosti s komunikací s dětmi z ovdovělých rodin.

Hotel Orea resort Devět skal je vybrán záměrně, danou oblast známe, máme vytipovaná místa pro relaxaci a klidný odpočinek. Zároveň celkový prostor nabízí možnost dalších vyžití.

Po finanční stránce počítáme s menší spoluúčastí našich klientek na platbě za ubytování, terapie a celý animační program je pro ně zdarma.

Ovdovělým rodinám poskytujeme pomoc již sedm let a z hlediska této praxe vidíme, že vzájemná setkání jsou nejdůležitějším bodem k návratu těchto rodin zpět do života. Víme, že to má smysl.

Poděkování

25. 10. 2023

Partneři sbírky 1

NF Propolis33

Patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová a Nadační fond Propolis33.

Sbírku již podpořilo 27 dárců

500 Kč — Anonymní dárce před 8 měsíci

3 000 Kč — Marie před rokem

„✨💚“
500 Kč — Nikola Palátová před rokem

200 Kč — Anonymní dárce před rokem

100 Kč — Anonymní dárce před rokem

100 Kč — Anonymní dárce před rokem

252 Kč — Jan Kuthan před rokem

252 Kč — Anonymní dárce před rokem

„Ať pomůže, kde má :)“
252 Kč — Klouzačka před rokem

100 Kč — Anonymní dárce před rokem