NAPO dává hlas pacientům. Pomozte jim být slyšet

Česká republika / Sbírku organizuje Národní asociace pacientských organizací, z.s.

{}

NAPO dává hlas pacientům. Pomozte jim být slyšet

0 %

Vybráno 1 025 Kč z 100 000 Kč
Zbývá -106 dnů
Sbírka byla ukončena 31. března 2024

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Národní asociace pacientských organizací (NAPO) sdružuje české pacientské organizace zaměřené na všechny typy chronického onemocnění či zdravotního postižení. Posláním NAPO je hájit práva pacientů a prosazovat jejich kolektivní zájmy.

Co jsou to pacientské organizace?

Pacientské organizace sdružují pacienty s určitým onemocněním a pomáhají jim v každodenním životě s diagnózou. Úzce spolupracují s lékaři a dalšími zdravotníky, kterým nabízí pohled na léčbu z pohledu pacienta, a v případě nedostatků poskytované péče navrhují změny reflektující potřeby pacienta. Pacientské organizace se ale zapojují i do tvorby zdravotních politik a mají vliv na podobu českého zdravotního systému. Jejich posláním je nejen edukace pacientů i odborné veřejnosti, ale i osvěta a prevence zacílená na širokou veřejnost.

Co pro vás NAPO dělá

Za svou poměrně krátkou existenci se NAPO podařilo dosáhnout velkých cílů, které prospějí jak pacientským organizacím, tak pacientům jako jednotlivcům. Dlouhodobě se ve spolupráci s odbornou veřejností angažuje v rozvoji telemedicíny v Česku. Se zdravotníky vede diskuze o rozšíření možnosti výdeje léků na předpis ve výjimečných životních situacích, vypracovalo návrh systémového financování pacientských organizací z veřejných rozpočtů.

NAPO působí jak celorepublikově, tak na evropské úrovni – je členem Evropského fóra pacientů (European Patients‘ Forum) a dalších platforem. V září 2022 NAPO uspořádalo pod záštitou primátora hl. m. Prahy a Úřadu vlády ČR mezinárodní konferenci v rámci českého předsednictví v Radě EU o zapojování pacientských organizací do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví.

Proč podpořit NAPO?

Jen zdravotní systém, na jehož vytváření se mohou podílet sami pacienti, může plně reflektovat jejich skutečné potřeby. Pryč jsou doby, kdy pacient byl jen pasivním příjemcem naordinované léčby. NAPO věří, že zdravotní péče cílená na pacienta má významný celospolečenský dopad, protože zvýší informovanost pacientské veřejnosti a povede k zodpovědnějšímu přístupu jednotlivce k vlastnímu zdraví, a tím i lepší kvalitě života.

Jsme NAPO – hlas pacientů. Pomozte nám být slyšet. Společnými silami můžeme vybudovat efektivnější zdravotní systém, a především uvědomělejší a zdravější Česko. Prosíme, podpořte nás!

Sbírku již podpořilo 4 dárců

373 Kč — Anonymní dárce před rokem

252 Kč — Anonymní dárce před rokem

100 Kč — Anonymní dárce před rokem

„Je důležité, co děláte <3“
300 Kč — Anonymní dárce před rokem