Jákobův žebřík pomáhá těm, pro které je dno příliš hluboko

Praha / Sbírku organizuje  Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích

{}

Jákobův žebřík pomáhá těm, pro které je dno příliš hluboko

0 %

Vybráno 50 003 Kč z 50 000 Kč
Zbývá -1159 dnů
Sbírka byla ukončena 21. května 2021

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Lidé ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v pražských Kobylisích se rozhodli pomoci ve svém okolí těm, které pandemie a následná opatření přivedla do tíživé životní situace, a navíc nedosáhnou na záchranný kruh státu.

„Rozhodli jsme se mezi sebou uspořádat sbírku a zjistili jsme, že by zájem mohl být širší. Tak jsme usoudili, že by bylo dobré se obrátit na širší okruh těch, komu nouze druhého není lhostejná a rád dá, byť jen část, ze svého přebytku,” říká farář sboru Ondřej Kolář a pokračuje:

„Například takový Henri. Henri přišel z Konga do Československa před více než třiceti roky. Řádně vystudoval v Praze potravinářství, jeho manželka (rovněž z Konga) po absolvování zdravotnické školy působí jako zdravotní sestra v pražských nemocnicích. Žijí v Praze, mají dvě děti. Plat zdravotní sestry zde zdaleka nepatří k nejvyšším a okénko Henriho bistra zatím neprosperuje tak, jak by si při své pracovitosti zasloužil, a alespoň pokryl to nejdůležitější. Pomoci bychom chtěli také paní Pham. Je matka samoživitelka, žije se dvěma dcerami na Žižkově. Pracovala v restauraci, která kvůli COVIDU omezila provoz a paní Pham se ocitla dlouhodobě bez příjmu (kromě malého přivýdělku na brigádě). V tuto chvíli není schopná splácet nájem za byt a její rodině hrozí vystěhování."

Tuto finanční sbírku organizuje sbor z evangelického kostela U Jákobova žebříku v Kobylisích, kam Henriho rodina chodí. Pokud by se vybralo více než plánovaných 50 000 Kč, bude přebytek ponechán ve fondu sboru pro pomoc dalším rodinám postiženým protiepidemickými omezeními. O využití této pomoci bude sbor informovat na svých webových stránkách přímo zde.

P.S.: Henriho rodině můžete pomoci i tím, že v jejich bistru občas nakoupíte nebo o této možnosti řeknete svým známým. Adresu najdete na www.henris.cz.

Díky!

25. 05. 2021

Je to úžasné, sbírka se naplnila na 100 %.

Díky vám se dvěma rodinám značně uleví od jejich existenčních starostí. Ale váš zájem hlavně potvrdil, že s námi sdílíte potřebu chovat se solidárně - alespoň trochu vyrovnat finanční rozdíly, do kterých nás doba covidová uvrhla.

Všem dárcům ještě jednou děkujeme.

Další podrobnosti o nakládání s výnosy sbírky budeme publikovat na webové stránce kobyliského sboru ČCE.

Sbírku již podpořilo 37 dárců

350 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

300 Kč — příspěvky členů z FS ČCE v Praze 8 - Libni před 3 lety

778 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

500 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

2 500 Kč — příspěvky členů z FS ČCE v Praze 8 - Libni před 3 lety

5 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

400 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

5 000 Kč — Anonymní dárce před 3 lety

200 Kč — Anonymní dárce před 3 lety