Hyperbarická komora pomůže nemocnému Davídkovi

Nová Role / Sbírku organizuje Diana Hillebrand

{}

Hyperbarická komora pomůže nemocnému Davídkovi

0 %

Vybráno 4 363 Kč z 25 000 Kč
Zbývá -736 dnů
Sbírka byla ukončena 09. června 2022

Pomozte sbírce na znesnáze21 sdílením

Synovi Davídkovi, je 6 let a na první pohled vypadá jako zdravý klučina. Bohužel to tak není. Trápí ho porucha autistického spektra s těžkou mentální retardací a významnou poruchou řeči. Bojujeme s celkovým opožděním a provází ho rizikové chování s impulsivitou.

Co péče o Davídka obnáší?

Davídek je tak odkázán na neustálou podporu a péči blízké osoby, kdy je potřeba mu věnovat zvýšenou dopomoc a stálý dohled i v základních činnostech denního života. S jeho tatínkem mu tak pomáháme se vším. Pro syna je náročná orientace, komunikace, hygiena, stravování, oblékání a obouvání, léčebný režim i čas, kdy by se mohl jen bavit a hrát si.

Výtěžek sbírky půjde na léčbu v hyperbarické komoře.

Jak sbírka pomůže?

Komoru si zapůjčíme, a tak nebude muset Davídek podstoupit stres z orientace v jiném prostředí a bude moci ponory v komoře absolvovat v klidu domova, což je jediný efektivní způsob léčby s jeho diagnózou.

Podle slov lékařů bude Davídek díky komoře klidnější. Sníží se intenzita, nebo počet záchvatů, a bude tak mnohem motivovanější komunikovat a vnímat věci okolo sebe.

Dosud jsme mnoho synových potřeb zvládali obstarat a zajistit z našich prostředků, ale s jeho rostoucím věkem a hendikepem je to pro nás stále náročnější a léčbu, která mu může pomoci, by přinesla naší rodině ze dne na den velkou finanční ránu, navíc se doma nestaráme jen o Davídka, ale i o jeho brášku.

Budeme vám moc vděční za jakoukoli pomoc.

Sbírku již podpořilo 10 dárců

1 000 Kč — Lenka Šinovská před 2 lety

252 Kč — Michael Satýnek před 2 lety

„😘“
373 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

373 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

„Hodně štěstí ❤️“
373 Kč — Laďka a Jura před 2 lety

111 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

252 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

„Držíme palce“
252 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

600 Kč — Anonymní dárce před 2 lety

777 Kč — Anonymní dárce před 2 lety